ദേശീയവും അന്തർദ്ദേശീയവുമായ പ്രാധാന്യമുള്ള ദിനങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ദിനം ദിനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം IMPORTANCE OF THE DAY
ജനുവരി-1 പുതുവത്സരം New year day
ജനുവരി-9 പ്രവാസി ദിനം N.R.I Day
ഒക്ടോബര് 7 ലോക ചിരി ദിനം World Laughter Day
ജനുവരി-11 മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ദിനം Malayalee Memorial day
ജനുവരി-12 ദേശീയ യുവജനദിനം National Youth Day
ജനുവരി-15 ഇൻഡ്യൻ കരസേനാ ദിനം Army Day
ജനുവരി-23 ദേശസ്നേഹ ദിനം Desasneha Dinam
ജനുവരി-25 ദേശിയ വിനോദസഞ്ചാര ദിനം National Tourism Day
ജനുവരി-26 ഭാരത റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനം India's Republic Day
ജനുവരി-26 അന്തർദ്ദേശീയ കസ്റ്റംസ് ദിനം International Customs day
ജനുവരി-30 രക്തസാക്ഷി ദിനം/ലോകസമാധാന ദിനം Martyrs Day/World Peace Day
ജനുവരി-30 കുഷ്ഠരോഗനിർമാർജ്ജന ദിനം world Tuberculosis Eradication day
ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം ഞായർ ലോകവിവാഹദിനം World Marriage Day
ഫെബ്രുവരി-14 പ്രണയദിനം Valentines Day
ഫെബ്രുവരി-19 പഞ്ചായത്ത് ദിനം National Panchayath day(India)
ഫെബ്രുവരി-20 അരുണാചൽ ദിനം Arunachal Day(India)
ഫെബ്രുവരി-21 ലോക മാതൃഭാഷാദിനം World mother Tongue day
ഫെബ്രുവരി-23 ലോക കാലാവസ്ഥ ദിനം World Weather day
ഫെബ്രുവരി-24 എക്സ്യ്സ് ദിനം Central Excise day(India)
ഫെബ്രുവരി-28 ദേശീയ ശാസ്ത്രദിനം National Science Day(India)
മാർച്ച്-1 സാമൂഹ്യ സേവന ദിനം Social Service Day(Kerala)
മാർച്ച്-രണ്ടാം തിങ്കൾ കോമണ് Commonwealth Day
മാർച്ച് -രണ്ടാം വ്യാഴം World Kidney day
മാർച്ച്-8 അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാദിനം Intenational Women's Day
മാർച്ച്-15 ലോക വികലാംഗ ദിനം world Disabled Day
മാർച്ച് -15 ലോക ഉപഭോക്തൃ ദിനം world Consumer Rights Day
മാർച്ച്-18 സൈനിക ഫാക്റ്ററി ദിനം Ordnance Factories Day(India)
മാർച്ച്-21 ലോക വന ദിനം World forestry day
മാർച്ച്-21 ലോക വംശീയ വിവേചന വിരുദ്ഡ ദിനം International Day For The Elimination Of Racial Discrimination
മാർച്ച്-22 ലോക ജലദിനം World day For water
മാർച്ച്-23 ലോക കാലാവസ്താ ദിനം World Meteorological Day
മാർച്ച്-24 ലോക ക്ഷയരോഗ ദിനം World T B Day
മാർച്ച്-27 ലോക നാടകദിനം World Theatre Day
ഏപ്രിൽ-3 ലോക ഓട്ടിസം ദിനം World Autism day
ഏപ്രിൽ-5 മൈനുകളെപ്പറ്റി അവബോധമുണ്ട്ക്കനുള്ള ദിനം International Day For Mine Awareness
ഏപ്രിൽ-5 National Marytime day(India)