ദെയർ വാസ് ആൻ ഓൾഡ് വുമൺ ഹു ലിവ്ഡ് ഇൻ എ ഷൂ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
"There Was an Old Woman Who Lived in a Shoe"
Old woman in red dress carrying a basket and umbrella
Illustration by W. W. Denslow, from a 1901 edition of Mother Goose
Nursery rhyme
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്1794
ഗാനരചയിതാവ്‌(ക്കൾ)Unknown

"ദെയർ വാസ് ആൻ ഓൾഡ് വുമൺ ഹു ലിവ്ഡ് ഇൻ എ ഷൂ" 19132 എന്ന റൗഡ് ഫോക്ക് സോംഗ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച ഒരു പ്രശസ്തമായ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ നഴ്സറി റൈം ആണ്. അതിന്റെ അർഥവും ഉത്ഭവവും സംബന്ധിച്ച സംവാദങ്ങൾ വൃദ്ധയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു. എങ്കിലും കിങ് ജോർജ് രണ്ടാമൻ (1683-1760) ഈ കഥയുടെ വിഷയമായി മുന്നോട്ടുവന്നിരുന്നു.

വരികൾ[തിരുത്തുക]

കവിതയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ വരികൾ

[1]

There was an old woman who lived in a shoe.
She had so many children, she didn't know what to do;
She gave them some broth without any bread;
Then whipped them all soundly and put them to bed.

The earliest printed version in Joseph Ritson's Gammer Gurton's Garland in 1794 has the coarser last line:

She whipp'd all their bums, and sent them to bed.[2]

Many other variations were printed in the 18th and 19th centuries.[1] Marjorie Ainsworth Decker published a Christian version of the rhyme in her The Christian Mother Goose Book published in 1978:

There was an old woman
Who lived in a shoe,
She had so many children,
And loved them all, too.
She said, "Thank you Lord Jesus,
For sending them bread."
Then kissed them all gladly
and sent them to bed.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

Folding card, 1883

Notes

Citations

  1. 1.0 1.1 Opie & Opie (1997), പുറങ്ങൾ. 522–4
  2. J. Ritson, Gammer Gurton's garland, or, The nursery Parnassus: a choice collection of pretty songs and verses for the amusement of all little good children who can neither read nor run (1794, rpt., Glasgow, 1866), p. 27.

ബിബ്ലിയോഗ്രാഫി

  • Jack, Albert (2008), Pop Goes the Weasel: The Secret Meanings of Nursery Rhymes (ebook), Penguin, ISBN 978-0-14-190930-1
  • Merridew, Ralph (1987), The Archaeology of Ritual and Magic, Batsford, ISBN 978-0-7134-4870-2
  • Opie, I.; Opie, P. (1997), The Oxford Dictionary of Nursery Rhymes (2nd ed.), Oxford University Press, ISBN 978-0-19-860088-6