ദി ഇംപീരിയൽ ഗസറ്റിയർ ഓഫ് ഇന്ത്യ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ദി ഇംപീരിയൽ ഗസറ്റിയർ ഓഫ് ഇന്ത്യ
1931 പതിപ്പിന്റെ കവർ
Oxford, Clarendon Press പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.
കർത്താവ്സർ വില്യം വിൽസൺ ഹണ്ടർ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തിയതി
1881
മാധ്യമംഗസറ്റിയർ

ഇംപീരിയൽ ഗസറ്റിയർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഗസറ്റിയറായിരുന്നു, അത് ഇപ്പോൾ ഒരു ചരിത്ര റഫറൻസ് കൃതിയാണ്. 1881-ലാണ് ഇത് ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. സർ വില്യം വിൽസൺ ഹണ്ടർ 1869  ൽ ആരംഭിച്ച പുസ്തകത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി.

1908, 1909, 1931 "പുതിയ പതിപ്പുകൾ" ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രം, ചരിത്രം, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം, ഭരണം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നാല് എൻസൈക്ലോപീഡിക് വാല്യങ്ങളുണ്ട്; അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിച്ച ഗസറ്റിയറിന്റെ 20 വാല്യങ്ങൾ, സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരുകൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുകയും സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളും സംഗ്രഹ വിവരങ്ങളും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു; സൂചികയും അറ്റ്ലസും അടങ്ങുന്ന ഓരോ വോള്യവും. പുതിയ പതിപ്പുകളെല്ലാം യുകെയിലെ ഓക്സ്ഫോർഡിലെ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

പതിപ്പുകൾ[തിരുത്തുക]

ദി ഇംപീരിയൽ ഗസറ്റിയർ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പതിപ്പ് 1881-ൽ ഒമ്പത് വാല്യങ്ങളായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 1885-87 വർഷങ്ങളിൽ പതിനാല് വാല്യങ്ങളായി വർദ്ധിപ്പിച്ച രണ്ടാം പതിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങി. 1900-ൽ സർ വില്യം വിൽസൺ ഹണ്ടറിന്റെ മരണശേഷം, സർ ഹെർബർട്ട് ഹോപ് റിസ്ലി, വില്യം സ്റ്റീവൻസൺ മേയർ, സർ റിച്ചാർഡ് ബേൺ, ജെയിംസ് സതർലാൻഡ് കോട്ടൺ എന്നിവർ ചേർന്ന് ഇരുപത്തിയാറ് വാല്യങ്ങളുള്ള "ഇംപീരിയൽ ഗസറ്റിയർ ഓഫ് ഇന്ത്യ" സമാഹരിച്ചു .

ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനത്തിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച രൂപം, വളരെ വലുതാക്കി, സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, 1893- ൽ ഇന്ത്യൻ സാമ്രാജ്യം: അതിന്റെ ജനം, ചരിത്രം, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര വാല്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു .

1869-ൽ കൃതിയുടെ യഥാർത്ഥ പദ്ധതി രൂപീകരിച്ച ഹണ്ടർ ആണ് ഇവയെല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്തത്. ഇംപീരിയൽ ഗസറ്റിയർ ഓഫ് ഇന്ത്യ: പ്രൊവിൻഷ്യൽ സീരീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സമാന്തര പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടു.

വാല്യങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  • William Wilson Hunter (1885). Imperial Gazetteer of India (2nd ed.). London: Trübner.