ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഭരണതല വിഭാഗങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ 9 പ്രവിശ്യകളാണ് ഉള്ളത്. ഈ പ്രവിശ്യകളെ ഭരണസൗകര്യാർത്ഥം മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപാലിറ്റികൾ എന്നും ജില്ലാ മുനിസിപാലിറ്റികൾ എന്നും വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിലെ ജില്ലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളെ പ്രാദേശിക മുനിസിപാലിറ്റികളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രാദേശികമുനിസിപാലിറ്റികളെയും മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപാലിറ്റികളെയും വാർഡുകളാണ് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പ്രവിശ്യകൾ[തിരുത്തുക]

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ 9 പ്രവിശ്യകൾ

1994-മുതൽ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ഒമ്പത് പ്രവിശ്യകളാണുള്ളാത്: ഈസ്റ്റേൺ കേപ്, ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ്, ഗൗതെങ്, കവാശുളു-നറ്റാൽ, ലിമ്പോമ്പൊ, മ്പുമാലങ്ക, നോർത്ത് വെസ്റ്റ്, നോർത്തേൺ കേപ്, വെസ്റ്റേൺ കേപ് എന്നിവയാണ് ആ 9 പ്രവിശ്യകൾ. സൗത്താഫ്രിക്കയുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഈ പ്രവിശ്യകളുടെ അതിർത്തികൾ നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും രണ്ടു തവണ ഈ അതിർത്തികളിൽ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം ചില പുനഃക്രമീകരണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. .

മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ[തിരുത്തുക]

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ 8 മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ
പ്രധാന ലേഖനം: Metropolitan municipality (South Africa)

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ 8 നഗരങ്ങളുടെ ഭരണം നിർവഹിക്കുന്നതിനാണ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ രൂപികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗ്രാമീണമേഖലയിലെ പ്രാദേശിക മുനിസിപാലിറ്റികളുടേതിന് സമാനമായ ഒരു ഭരണസംവിധാനമാണ് മെട്രോ.മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കൾ.[1] കൗൺസിലുകൾക്കാണ് മെട്രോ.മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഭരണചുമതല. ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പകുതി കൗൺസിലർമാരെ വാർഡുകളിൽനിന്ന് ജനങ്ങൾ നേരിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ബാക്കി പകുതി ആളുകളെ പാർട്ടി-ലിസ്റ്റ് പ്രാതിനിധ്യ അനുപാതത്തെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.[2]

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ 8 മെട്രോ.മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ ഇവയാണ്: ബഫാലോ നഗരം (ഈസ്റ്റ് ലണ്ടൺ), കേപ് ടൗൺ നഗരം (കേപ് ടൗൺ), Ekurhuleni (East Rand), eThekwini (ഡർബൺ), ജൊഹനാസ്ബർഗ് നഗരസഭ് (ജൊഹനാസ്ബർഗ്), Mangaung (ബ്ലൂംഫൗണ്ടെയിൻ), നെൽസൺ മണ്ടേല ബേ (പോർട്ട് എലിസബത്ത്), ഷ്വെൻ നഗരം (പ്രിട്ടോറിയ).[3][4]

ജില്ലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ[തിരുത്തുക]

ജില്ലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടേയും മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടേയും അതിർത്തികൾ
പ്രധാന ലേഖനം: District municipality (South Africa)

മെട്രോമുനിസിപ്പാലിറ്റികളല്ലാത്ത ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പ്രദേശങ്ങൾ ജില്ലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. 44 ജില്ലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലുള്ളത്. പ്രവിശ്യകളിലെ താരതമ്യേന വലിപ്പമേറിയ ഭൂവിഭാഗമാണ് ജില്ലാ മുനിസിപാലിറ്റികൾ. ആയതിനാൽ അവയെ വീണ്ടും ചെറിയ ഭൂവിഭാഗങ്ങളായ പ്രാദേശിക മുനിസിപ്പാലിറ്റികളായി വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്(താഴെ കാണുക).[5] [6]

പ്രാദേശിക മുനിസിപാലിറ്റികൾ[തിരുത്തുക]

പ്രാദേശികമുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ അതിർത്തികൾ
പ്രധാന ലേഖനം: Local municipality (South Africa)

ജില്ലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളെ താരതമ്യേന ചെറുതായ പ്രാദേശിക മുനിസിപ്പാലിറ്റികളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ആകെ 205 പ്രാദേശിക മുനിസിപ്പാലിറ്റികളാണ് ഉള്ളത്.[7]

വാർഡുകൾ[തിരുത്തുക]

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ വാർഡുകൾ
പ്രധാന ലേഖനം: Electoral ward (South Africa)

പ്രാദേശിക, മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളെ വാർഡുകളായാണ് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഓരോ വാർഡുകളിൽനിന്നും മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിലേക്ക് ഒരോ കൗൺസിലറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 2016—ലെ കണക്കുപ്രകാരം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ 4,392 വാർഡുകളാണുള്ളത്.[8]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. "Local government". South Africa.info. Brand South Africa. ശേഖരിച്ചത് 22 April 2011.
  2. "Elections in South Africa". Community Organisers Toolbox. Education and Training Unit (ETU). ശേഖരിച്ചത് 22 April 2011.
  3. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; sainfo-local2 എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
  4. Gabara, Nthambeleni (9 December 2011). "Buffalo City, Mangaung categorised Metros". BuaNews. Government Communication and Information System. ശേഖരിച്ചത് 22 April 2011.
  5. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; sainfo-local3 എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
  6. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; etu-electoral3 എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
  7. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; etu-electoral എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
  8. Merten, Marianne (2 August 2016). "LGE 2016: #Ivoted, the Numbers and the Rules". Daily Maverick. ശേഖരിച്ചത് 7 August 2016.