തെക്കുംകൂർ റാണി (ചരിത്രനോവൽ)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

തെക്കുംകൂർ രാജവംശത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുറുപ്പംവീട്ടിൽ ഗോപാലപിള്ള രചിച്ച ചരിത്രാഖ്യായികയാണ് തെക്കുംകൂർ റാണി.[1]മൂന്നു നോവലുകളാണ് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടത്.1948 ൽ ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.ഈ കൃതിയിൽ തെക്കുംകൂർ ഭരണകാലത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന യുദ്ധമുറകൾ,സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതി,ദത്ത് സമ്പ്രദായം എന്നിവ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.ചെമ്പകശ്ശേരിയുടെ അധീനതയിലാകുന്നതിനു മുൻപ് പുറക്കാട് തുറമുഖം തെക്കുംകൂറിന്റെ അധീനതയിലായിരുന്നെന്ന് ഈ കൃതിയിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

കഥാപാത്രങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 • രാജരാജവർമ്മ -ഭരണാധികാരി
 • കുഞ്ഞിക്കാവു കെട്ടിലമ്മ- രാജപത്നി
 • റസ്റ്റം‌- നാവികൻ
 • ഭവാനിത്തമ്പുരാട്ടി- രാജാവിന്റെ ഭാഗിനേയി
 • ഉദയനൻ- ഭവാനിയുടെ പുത്രൻ
 • ഇന്ദിര-രാജാവിന്റെ മകൾ
 • ഉണ്ണുനീലി-പരിചാരിക
 • പറവൂർ രാജാവ്
 • പറവൂർ റാണി
 • കൗസല്യകുമാരി-പറവൂർ രാജകന്യക
 • കണ്ടങ്കോരൻ മാരാർ- രാജാവിന്റെ സഹായി
 • കുഞ്ഞുണ്ണിരാജ- പറവൂർ സേനാധിപതി
 • കുട്ടൻരാജ-കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ പുത്രൻ
 • പാർവ്വതി- പൂക്കാരി
 • ഉക്കണ്ടവാര്യർ- കുട്ടന്റെ സുഹൃത്ത്.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. https://archive.org/details/ThekkumkoorRan