തൃശ്ശൂരിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

തൃശ്ശൂരിൽ നടന്ന ചരിത്രപ്രധാന്യമുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന സമയരേഖയാണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

വർഷം തീയതി സംഭവങ്ങൾ
1500 എ.ഡി. വരെ
52 എ.ഡി. St Thomas establishes St. Thomas Syro-Malabar Catholic Church, Palayur, the first church in South Asia
629 എ.ഡി. Malik lbn Dinar constructs Cheraman Juma Masjid, the first mosque in South Asia
പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട്
1523 കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ പറങ്കികൾ കോട്ട നിർമിച്ചു
1599 Syrian Christian priests from Palayoor and Mattom take part in the Synod of Diamper
പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട്
1606, 1677, 1681 Inscriptions at Palayoor
പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട്
1710 ചേറ്റുവ ഡച്ച് അധീനതയിൽ
1750–1762 സാമൂതിരിയുടെ തൃശ്ശൂർ ആക്രമണം
1789 ടിപ്പുവിന്റെ തൃശ്ശൂർ ആക്രമണം
1790 ശക്തൻ തമ്പുരാൻ കൊച്ചി രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയാവുന്നു
1791 ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയും കൊച്ചിരാജ്യവും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിയ്ക്കു ശേഷം കൊച്ചി രാജ്യം കമ്പനിയുടെ സാമന്തരാജ്യമാകുന്നു.
1794 തൃശ്ശൂർ നഗരത്തിനു ചുറ്റുമായി ശക്തൻ തമ്പുരാൻ കോട്ട പണിതുയർത്തുന്നു
1795 വടക്കേക്കര കൊട്ടാരം ശക്തൻ തമ്പുരാൻ പുതുക്കി പണിയുന്നു.
1798 ലോകപ്രസിദ്ധമായ തൃശ്ശൂർ പൂരം ശക്തൻ തമ്പുരാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു.
പത്തൊമ്പത്താം നൂറ്റാണ്ട്
1800 Cochin State placed under the Madras Government
1814 Construction of the Mart Mariam Big Church at Thrissur
1816 The first known map of Thrissur prepared by John Gould
1872 Thrissur Public Library was formed
1880 St. Joseph Church at Pavaratty was blessed
1889 St. Thomas College, Thrissur was founded
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട്
1914 Oldest club in Central Kerala and the first club in Thrissur, Banerjee Memorial Club was formed
1925 മാർച്ച് 18 Father of the nation Mahatma Gandhi visits Thrissur for the first time
1927 ഒക്ടോബർ 14 Father of the nation Mahatma Gandhi visits Thrissur for the second time and strode into the Vivekodayam School
1932 E.M.S. Namboodiripad left St. Thomas College, Thrissur to enlist himself a volunteer of the Indian National Congress at Kozhikode
1935 Labour Brotherhood in Thrissur
1936 Cochin State Congress founded
1936 Electricity agitation
1940 Cochin Karshakasabha founded
1940 ജൂലൈ 1 Thrissur municipality was formed
1941 Cochin State Prajamandal
1947 Temple entry allowed in Cochin
1949 Travancore-Cochin State comes into existence
1949 ജൂലൈ 1 Thrissur district was formed
1956 നവംബർ 1 Formation of Kerala State
1986 ഫെബ്രുവരി 7 Pope John Paul II visits Thrissur City
1996 ഒക്ടോബർ 2 Thrissur Municipal Corporation was created
ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട്
2011 മാർച്ച് 3 Thrissur City Police was formed
2014 ഡിസംബർ 27 Achieved Guinness World Records! The largest gathering of Santa Claus was achieved by Thrissur Citizenry and Thrissur Archdiocese (India) at Buon Natale... buon anno Nagar, Sakthan Thampuran ground, Thrissur, Kerala, India.