തൃക്കണാട് ത്രയംബകേശ്വര ക്ഷേത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ത്രയംബകെശ്വരൻ (ശിവൻ)ആണ് പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ. മലബാറിലെ പടിഞ്ഞാറോട്ട് മുഖമുള്ള ഒരേ ഒരു ശിവക്ഷേത്രമാണ്. അറബിക്കടലിലേക്ക് അഭിമുഖമായാണ് ക്ഷേത്രം. വടക്കൻ കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന പിതൃ തർപ്പണം അർപ്പിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ പ്രമുഖമാണ് ഈ ക്ഷേത്രം. അറബിക്കടലിനെയും ക്ഷേത്രത്തിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചു കൊണ്ട് സംസ്ഥാന ഹൈവെ ക്ഷേത്രത്തിനു മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. പ്രസിദ്ധമായ ബേക്കൽ കോട്ട ക്ഷേത്രത്തിനു കുറച്ചകലെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.