തുടർ‌ച്ചയായി മനുഷ്യവാസമുള്ള നഗരങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

വർത്തമാനകാലത്ത് മനുഷ്യർ താമസിക്കുന്ന നഗരങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി താമസമുണ്ടായിരുന്നവയാണ് ഈ പട്ടികയിൽ ഉ‌ൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

പ്രായം സംബന്ധിച്ച് ഈ പട്ടികയിലുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ തർക്കത്തിലിരിക്കുന്നവയോ കാലഹരണപ്പെട്ടവയോ ആയിരിക്കാം. അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തിനു കാരണം "നഗരം", "തുടർച്ചയായ മനുഷ്യവാസം" എന്നിവ സംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങളായേക്കാം.

ഈ പട്ടികയിലുള്ള പല നഗരങ്ങളും (ബൽഖ്, ബൈബ്ലോസ്, ആലെപ്പോ, ഡമാസ്കസ്, ജെറീക്കോ) തങ്ങളുടേതാണ് "ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ നഗരം" എന്ന അവകാശമുന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അവകാശവാദങ്ങളുടെ സത്യാവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ "കുറിപ്പുകൾ" എന്ന കോളത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

വടക്കൻ ആഫ്രിക്ക[തിരുത്തുക]

പേര് ചരിത്രപരമായ പ്രദേശം സ്ഥാനം തുടർച്ചയായുള്ള മനുഷ്യവാസം തുടങ്ങിയത് കുറിപ്പുകൾ
!a !a !a −9e99
~z ~z ~z 9e99
ഫൈയം (ക്രോകോഡൈലോപോളിസ് അല്ലെങ്കിൽ അർസിനോ എന്ന പേരിൽ. പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ: ഷെഡിയെറ്റ്) ലോവർ ഈജിപ്ത് ഈജിപ്റ്റ്ഫൈയം ഗവർണറേറ്റ്, ഈജിപ്ത് -4000 ! c. 4000 BC[1]
ലക്സർ (വസെറ്റ്, തെബിസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പേരാണ് കൂടുതൽ പ്രശസ്തം) പുരാതന ഈജിപ്ത് ഈജിപ്ത് -3200 ഉദ്ദേശം. 3200 ബി.സി. അപ്പർ ഈജിപ്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. റോമൻ കാലത്ത് രാജ്യം ക്ഷയിക്കുന്നതുവരെ തെബിസ് ഈജിപ്തിന്റെ മതപരമായ തലസ്ഥാനമായി തുടർന്നു.
സൈല/അവൈലൈറ്റ് ബിലാദ് അൽ-ബർബർ സൊമാലിയ -400 !c. ബി.സി. 9-ആം നൂറ്റാണ്ട് ഹോൺ ഓഫ് ആഫ്രിക്കയിലെ പ്രധാന വ്യാപാരനഗരം
കാർത്തേജ് ടുണീഷ്യ 814 ബി.സി. ഫിനീഷ്യർ സ്ഥാപിച്ചു.[2]
യെഹ ഡെ'മ്റ്റ് എത്യോപ്യ -700 !c. ബി.സി. 700 സബ് സഹാറൻ ആഫ്രിക്കയിലെ പഴയ നഗരങ്ങളിലൊൻ.[3]
കേപ്പ് ഗാർഡാഫൂയി ബിലാദ് അൽ ബർബർ സൊമാലിയ -400 !c. ബി.സി. 500 പുരാതന ഗ്രീക്കുകാർ ആരോമാറ്റ പ്രൊമോണ്ടോറിയ എന്നായിരുന്നു ഈ പ്രദേശത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്. പെരിപ്ലസ് ഓഫ് ദി എറിത്രിയൻ സീ എന്ന എ.ഡി. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ നഗരത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.[4]
Axumആക്സം ആക്സം രാജ്യം എത്യോപ്യ -400 !c. ബി.സി. 400 ആക്സം രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം
ബെർബേറ ബിലാദ് അൽ ബർബർ സൊമാലിയ -400 !c. ബി.സി. 400 പെരിപ്ലസ് ഓഫ് ദി എറിത്രിയൻ സീ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇത് അവാലിറ്റസിന് 800 സ്റ്റേഡിയ അപ്പുറമാണെന്ന് പറയുന്നു.
അലക്സാണ്ട്രിയ ഈജിപ്ത് -332 !ബി.സി. 332 അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി സ്ഥാപിച്ചത്.[5]
ജെന്നെ ജെനോ മാലി -200 !c. ബി.സി. 200 സബ് സഹാറൻ ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും പഴയ നഗരങ്ങളിലൊന്ന്.[6]
ഗഡേമസ് (സൈഡാമസ്) ലിബിയ -19 !19 BC ബി.സി. 19-ൽ സ്ഥാപിച്ച റോമൻ പട്ടണം. പുരാതന ശിലായുഗത്തിലും നവീനശിലായുഗത്തിലും ഇവിടെ മനുഷ്യവാസമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ആർക്കിയോളജിക്കൽ തെളിവുകളുണ്ട്.[7]
ഓൾഡ് കൈറോ ഈജിപ്ത് 100 !c. 100 ട്രാജൻ ചക്രവർത്തിയുടെ ഭരണകാലത്ത് ബാബിലോൺ കോട്ട ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുകയുണ്ടായി.[8]
കിസ്മായോ ബിലാദ് അൽ ബർബർ അജുരാൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗം സൊമാലിയ 100 ! 4-ആം നൂറ്റാണ്ട് പണ്ട് മത്സ്യബന്ധനഗ്രാമമായിരുന്ന ഈ പ്രദേശം ഒരു നഗരമായി വികസിക്കുകയായിരുന്നു.[9]
മൊഗാദിഷു മൊഗദിഷു സൽത്തനത് സൊമാലിയ 900 !c. 700 സരാപിയൺ വ്യാപാരശക്തികളുടെ പിൻഗാമികൾ
ഫെസ് (ഫെസ് അൽ ബാലി) മൊറോക്കോ 789 !789 ഇദ്രിസിഡ് രാജവംശത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം[10]
മറാകേഷ് (മുറാകുക്) മൊറോക്കോ 1070 !1070 അൽമൊറാവിഡ് രാജവംശം സ്ഥാപിച്ചത്.[11]

തെക്കൻ ആഫ്രിക്ക[തിരുത്തുക]

പേര് ചരിത്രപരമായ പ്രദേശം സ്ഥാനം തുടർച്ചയായുള്ള മനുഷ്യവാസം തുടങ്ങിയത് കുറിപ്പുകൾ
!a !a !a −9e99
~z ~z ~z 9e99
ഇഗോഡോമിഗോഡോ ബെനിൻ രാജ്യം നൈജീരിയ -400 !c. ബി.സി. 400 നൈജീരിയയിലെ ഏറ്റവും പഴയ നഗരങ്ങളിലൊന്നാണ് സിറ്റി ഓഫ് ബെനിൻ
ഐഫെ ഓസൺ സ്റ്റേറ്റ് നൈജീരിയ -350 !c. ബി.സി. 350 ബി.സി. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മനുഷ്യവാസമുണ്ടായിരുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്.[12]
സോഫാല മൊസാംബിക് 900 !c. 700 തെക്കൻ ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും പഴയ തുറമുഖങ്ങളിൽ ഒന്ന്
ലാമു കെനിയ 1300 !c. 1300 14-ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ സ്വാഹിലി സംസാരിക്കുന്നവർ സ്ഥാപിച്ചത്[13]
കേപ്പ് ടൗൺ കേപ്പ് കോളനി ദക്ഷിണാഫിക്ക 1652 ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇൻഡ്യ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചത്
കുമാസി അഷാന്റി സാമ്രാജ്യം ഘാന c. 1680 ആകാൻ ഗ്രാമം എന്ന നിലയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. കുമസെമാൻ രാജ്യത്തിന്റെയും അഷാന്റി സാമ്രാജ്യത്തിന്റെയും തലസ്ഥാനമായി

മദ്ധ്യ അമേരിക്ക[തിരുത്തുക]

പേര് ചരിത്രപരമായ പ്രദേശം സ്ഥാനം തുടർച്ചയായുള്ള മനുഷ്യവാസം തുടങ്ങിയത് കുറിപ്പുകൾ
!a !a !a −9e99
~z ~z ~z 9e99
ചോലുല പഴയ ചോലുല മെക്സിക്കോ -150 ! c. ബി.സി. 2-ആം നൂറ്റാണ്ട് കൊളംബസിനു മുൻപുള്ള ചോലുല ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രദേശം എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് വലിയ നഗരമായി മാറി. അമേരിക്കയിൽ തുടർച്ചയായി മനുഷ്യവാസമുള്ള ഏറ്റവും പഴയ സ്ഥലമാണിത്.
മെക്സിക്കോ സിറ്റി മെക്സിക്ക സംസ്കാരം മെക്സിക്കോ 1325 ടെനോച്റ്റിറ്റ്ലാൻ (1325), ട്ലാൾടെലോൽകൊ (1337) എന്നീ സഹോദരനഗരങ്ങളായി സ്ഥാപിച്ചു. 1521-ൽ സ്പെയിൻ അധിനിവേശം നടത്തിയശേഷം പേരുമാറ്റി. അസ്കാപോട്സൽകോ, ട്ലാടെലോൾകോ, ക്സോഹിമിൽകകോ, കൊയോവകാൻ എന്നിങ്ങനെ പല നഗരങ്ങളും ഇപ്പോൾ മെക്സിക്കോ സിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ്. ഇത് അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും പഴയ തലസ്ഥാനനഗരമാണ്.
സാന്റോ ഡൊമിങ്കോ ഹിസ്പാനിയോള ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്ക് 1496 പുതിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ യൂറോപ്യൻ നഗരം
സാൻ ജുവാൻ ന്യൂ സ്പെയിൻ പോർട്ടോ റിക്കോ അമേരിക്ക 1508 അമേരിക്കൻ ഭൂവിഭാഗങ്ങളിലെ തുടർച്ചയായ മനുഷ്യവാസമുള്ള ഏറ്റവും പഴയ നഗരം
നോംബ്രെ ഡെ ഡയോസ് ന്യൂ ഗ്രാനഡ പനാമ 1510 അമേരിക്കൻ വൻകരകളിലെ പ്രധാന കരപ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും പഴയ യൂറോപ്യൻ നഗരം
ബാരക്കോവ ന്യൂ സ്പെയിൻ ക്യൂബ 1511 ക്യൂബയിലെ ഏറ്റവും പഴയ യൂറോപ്യൻ സെറ്റിൽമെന്റ്
വെര ക്രൂസ് ന്യൂ സ്പെയിൻ മെക്സിക്കോ 1519 അമേരിക്കൻ വൻകരകളിലെ പ്രധാന കരപ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും പഴയ യൂറോപ്യൻ നഗരം
പനാമ സിറ്റി ന്യൂ ഗ്രാനഡ പനാമ 1519 പസഫിക് സമുദ്രപ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും പഴയ യൂറോപ്യൻ നഗരം

വടക്കേ അമേരിക്ക[തിരുത്തുക]

പേര് ചരിത്രപരമായ പ്രദേശം സ്ഥാനം തുടർച്ചയായുള്ള മനുഷ്യവാസം തുടങ്ങിയത് കുറിപ്പുകൾ
!a !a !a −9e99
~z ~z ~z 9e99
അകോമ പ്യൂബ്ലോ, ടാവോസ് പ്യൂബ്ലോ എന്നിവ - ന്യൂ മെക്സിക്കോ പ്യൂബ്ലോ സംസ്കാരം അമേരിക്ക c. 1075 തുടർച്ചയായി മനുഷ്യവാസമുള്ള ഏറ്റവും പഴയ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്ന് (നഗരമല്ലെങ്കിലും)
സൈന്റ് ജോൺസ് ന്യൂഫൗണ്ട്‌ലാന്റ് കോളനി കാനഡ 1540-കൾ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും പഴയ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷക്കാരുടെ നഗരം. കാനഡയിലെ ഏറ്റവും പഴയ നഗരം

തെക്കേ അമേരിക്ക[തിരുത്തുക]

പേര് ചരിത്രപരമായ പ്രദേശം സ്ഥാനം തുടർച്ചയായുള്ള മനുഷ്യവാസം തുടങ്ങിയത് കുറിപ്പുകൾ
!a !a !a −9e99
~z ~z ~z 9e99
അപ്പർ സിൻഗു സിൻഗു സംസ്കാരം ബ്രസീൽ c. 800 എ.ഡി. 10,000 ജനങ്ങളുള്ള ഒരു വാസകേന്ദ്രം വനമദ്ധ്യേയുള്ള അപ്പർ സിൻഗുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 16-ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്യന്മാരുടെ വരവോടെ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞു.
ക്വിറ്റോ ക്വിറ്റോ സംസ്കാരം ഇക്വഡോർ 980 2000 ബി.സി.യിലാണ് ഇവിടെ മനുഷ്യവാസം തുടങ്ങിയതെന്ന് അവകാശവാദമുണ്ട്
കസ്കോ ഇൻക സാമ്രാജ്യം പെറു c. 1100 കിൽകെ സംസ്കാരം 900 മുതൽ 1200 വരെ ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. 13-ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇൻകകൾ ഇവിടെയെത്തി. കിൽകെ ജനത 1100-ൽ ഇവിടെയൊരു കോട്ട പണിയുകയുണ്ടായി.[14]
സാന്റ മാർത്ത ന്യൂ ഗ്രനഡ കൊളംബിയ 1525 കൊളംബിയയിൽ സ്പെയിൻകാർ സ്ഥാപിച്ച ഏറ്റവും പഴയ നഗരം
സാവോ പോളോ ബ്രസീൽ ബ്രസീൽ 1532 തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ആദ്യ നഗരം

മദ്ധ്യേഷ്യയും തെക്കനേഷ്യയും[തിരുത്തുക]

പേര് ചരിത്രപരമായ പ്രദേശം സ്ഥാനം തുടർച്ചയായുള്ള മനുഷ്യവാസം തുടങ്ങിയത് കുറിപ്പുകൾ
!a !a !a −9e99
~z ~z ~z 9e99
ബാൽഖ് (ബാക്ട്ര) ബാക്ട്രിയ ബാൽഖ് പ്രവിശ്യ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ -1500 ! 1500 ബി.സി.
വാരണാസി ഇരുമ്പുയുഗക്കാലത്തെ ഇന്ത്യ Indഉത്തർ പ്രദേശ്, ഇന്ത്യ -1100 ! c. 1200–1100 ബി.സി.[15] ഇരുമ്പുയുഗം (പെയിന്റഡ് ഗ്രേ വെയർ കൾച്ചർ).
ഉജ്ജയിൻ (അവന്തി) മാൾവ ഇന്ത്യ -800 ! c. 800 ബി.സി.[16] 700 ബി.സി.യിൽ അവന്തിയുടെ തലസ്ഥാനമെന്ന നിലയിൽ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിച്ചു. 600 ബി.സി.യിൽ കോട്ടയുള്ള നഗരമായി.
മഹാസ്തൻഗഡ്, ബോഗ്ര പുന്ത്രവർദ്ധന Banബോഗ്ര ജില്ല, ബംഗ്ലാദേശ് - 300BC ! ബി.സി. നാലാം നൂറ്റാണ്ട്[17] പഴയ നഗരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ
തഞ്ചാവൂർ ആദ്യകാല ചോള സാമ്രാജ്യം തമിഴ് നാട്, ഇന്ത്യ -300 ! 300 ബി.സി. സംഘകാലം മുതൽ ഈ നഗരം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചില പണ്ഡിതർ വിശ്വസിക്കുന്നു.
കാത്മണ്ഡു-ലളിത് പൂർ നേപ്പാൾ കാത്മണ്ഡു താഴ്‌വര - എ.ഡി. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് ! c. എ.ഡി. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് നാടൻ പാട്ടുകളിൽ ഇതിലും വളരെപ്പണ്ടേ കാത്മണ്ഡുവിൽ മനുഷ്യവാസമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു

കിഴക്കനേഷ്യ[തിരുത്തുക]

പേര് ചരിത്രപരമായ പ്രദേശം സ്ഥാനം തുടർച്ചയായുള്ള മനുഷ്യവാസം തുടങ്ങിയത് കുറിപ്പുകൾ
!a !a !a −9e99
~z ~z ~z 9e99
ലുവോയാങ് (ഷെൻസൺ, സിബോ) സിയ രാജവംശം ചൈന ഹെനാൻ, ചൈന -2070 ! c. 2070 ബി.സി.
സിയാൻ (ഹാവോജിങ്, ഫെൻഘോ, ചാങ്'ആൻ, ഡാക്സിങ്) ഷൗ രാജവംശം ചൈനഷാൻസി, ചൈന -1100 ! c. 1100 ബി.സി.
ബൈജിംഗ് ജി, യാൻ ചൈന ‌ബൈജിംഗ്, ചൈന -1000 ! c. 1045 ബി.സി.
സുഷൗ (ഗുസു, വു) വു ചൈജിയങ്സു, ചൈന -514 ! 514 ബി.സി.
ചെങ്ഡു ഷു ചൈന സിചുവാൻ, ചൈന -400 ! c. 400 ബി.സി. 9-ആം കൈമിംഗ് രാജാവ് നഗരം ഇപ്പോഴുള്ള സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് മാറ്റി.
നാൻജിങ് (യെചെങ്, ജിയാൻയേ, ജിയാൻകാങ്, ജിൻലിങ്) വു ചൈന ജിയാങ്സു, ചൈന -495 ! c. 495 ബി.സി. ഫു ചായ് എന്ന വു രാജ്യാധിപൻ യെചെങ് (冶城) എന്ന കോട്ട ഇപ്പോഴുള്ള നാൻജിങ്ങിനടുത്ത് സ്ഥാപിച്ചു.
പ്യോ‌ങ്യാങ് (വെൻഗിയോം സിയോങ്) ഗോജോസിയോൺ വടക്കൻ കൊറിയ 194 ബി.സി. തലസ്ഥാനനഗരമായി പണികഴിപ്പിച്ചു.
ഗൈയോങ്‌ജു സില്ല ദക്ഷിണ കൊറിയ 57 ബി.സി. തലസ്ഥാനനഗരമായി പണികഴിപ്പിച്ചു.
ഒസാക്ക (നനിവ) ജപ്പാൻ ജപ്പാൻ c. 400 എ.ഡി. ബി.സി. ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലും അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലും തന്നെ ഇവിടെ മനുഷ്യവാസമുണ്ടായിരുന്നു. കോഫുൺ കാലത്ത് ഇതൊരു തുറമുഖനഗരമായി. 645 മുതൽ 655 വരെ ഇത് ജപ്പാന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു.

തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ[തിരുത്തുക]

പേര് ചരിത്രപരമായ പ്രദേശം സ്ഥാനം തുടർച്ചയായുള്ള മനുഷ്യവാസം തുടങ്ങിയത് കുറിപ്പുകൾ
!a !a !a −9e99
~z ~z ~z 9e99
ഹാനോയി ജിയാഷൗ വിയറ്റ്നാം 454 എ.ഡി. ടോങ് ബിൻ എന്ന പേരിലാണ് ആദ്യ പരാമർശം.
പാലെംബാങ് ശ്രീവിജയ ഇന്തോനേഷ്യ 600 ! c. 600 എ.ഡി. മലേയ് ദ്വീപസമൂഹ‌ത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ നഗരം. ശ്രീവിജയ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു.
സിയം റിയപ് ഖെമർ സാമ്രാജ്യം കംബോഡിയ 800 ! 801 എ.ഡി.[18] ഖെമർ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം.
ബഗാൻ പഗാൻ സാമ്രാജ്യം മ്യാന്മാർ 800 ! 849 എ.ഡി.[19]
മനില ടോൺഡോ രാജ്യം മേയ്നില രാജ്യം ഫിലിപ്പീൻസ് 900 ! 900 എ.ഡി.[20] സ്പെ‌യിൻകാർ വന്നപ്പോഴും ഇവിടെ രാജഭരണമുണ്ടായിരുന്നു.

പടിഞ്ഞാറൻ ഏഷ്യ[തിരുത്തുക]

ചാക്കോലിത്തിക് (ചെമ്പുയുഗം) മുതലുള്ള തുടർച്ചയായ മനുഷ്യവാസം തെളിയിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ജെറീക്കോ, ബൈബ്ലോസ്, ആലെപ്പോ, ഡമാസ്കസ്, സൈഡോൺ, ‌ബൈറൂട്ട് തുടങ്ങിയ ലെവന്തിലെ നഗരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ.

പേര് ചരിത്രപരമായ പ്രദേശം സ്ഥാനം തുടർച്ചയായുള്ള മനുഷ്യവാസം തുടങ്ങിയത് കുറിപ്പുകൾ
!a !a !a −9e99
~z ~z ~z 9e99
ബൈബ്ലോസ് (ജുബൈൽ) ലെവന്ത് ലെബനൺ -5000 ! ചാക്കോലിത്തിക് (5000 ബി.സി.യോ അതിനു മുൻപോ)[21] ബി.സി. 7000 കാലത്തെ നവീനശിലായുഗം മുതൽ ഇവിടെ മനുഷ്യവാസമുണ്ട്[22]), ബി.സി. മൂന്നാം സഹസ്രാബ്ദം മുതൽ ഇവിടെ ഒരു നഗരമുണ്ട്.[21] പുരാതനകാലത്തുതന്നെ ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ നഗരമാണെന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു (ഫിലോ ഓഫ് ബൈബ്ലോസ് പ്രകാരം).
അലെപ്പോ ലെവന്ത് സിറിയ -4,300 BC ! ചാക്കോലിത്തിക് (4,300 ബി.സി.യോ അതിനു മുൻപോ)[23] അലെപ്പോയുടെ ഇപ്പോഴുള്ള സ്ഥാനത്ത് ജനവാസം 8,000 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ടെൽ ക്വാർമൽ എന്ന സ്ഥലത്തെ തെളിവുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് 13,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഇവിടെ ജനവാസമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്.[24] ഹദാദ് ക്ഷേത്രം 2400 ബി.സി. കാലത്തുള്ളതാണ്.[25]
ദമാസ്കസ് ലെവന്ത് സിറിയ -3000 ! ചാക്കോലിത്തിക് 9000 ബി.സി. മുതൽ ഇവിടെ (ബറാദ ബേസിൻ പ്രദേശത്ത്) മനുഷ്യവാസമുള്ളതിന് തെളിവുകളുണ്ട്. ദമാസ്കസ് നഗരപ്രദേശത്ത് ബി.സി രണ്ടാം സഹസ്രാബ്ദം വരെ വലിയതോതിൽ മനുഷ്യവാസമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവുകളില്ല.[26]
സൂസ ഖുസെസ്ഥാൻ ഇറാൻ -4200 ! 4200 ബി.സി. 5000 ബി.സി. മുതലെങ്കിലും ഇവിടെ മനുഷ്യവാസമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് ഉദ്ഘനനത്തിൽ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.[27] അക്രോപോളിസിന്റെ പഴക്കം 4395-3955 ബി.സി. കാലത്തോളം വരും.[28][29] പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മംഗോൾ അധിനിവേശത്താൽ[27] ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു. പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ധാരാളം ജനങ്ങൾ ഇവിടെനിന്ന് ദെസ്ഫുളിലേയ്ക്ക് താമസം മാറുകയും ചെയ്തു.[30]
സിഡോൺ ലെവന്ത് ലെബനൺ -4000 ! 4000 ബി.സി.[31] ഒരുപക്ഷേ 6000 – 4000 ബി.സി. മുതൽ ഇവിടെ മനുഷ്യവാസമുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം.
ഗാസിയൻടെപ് അനത്തോളിയ ടർക്കിതെക്കുകിഴക്കൻ അനത്തോളിയ, ടർക്കി -3650 ! c. 3650 ബി.സി.[32] ക്ലാസിക്കൽ അന്തിയോക്കിയ അഡ് ടൗറം ഗാസിയൻടെപിലായിരുന്നു എന്ന് ചില പണ്ഡിതർ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിലും ചിലരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതിന്റെ സ്ഥാനം അലെപ്പോയിലായിരുന്നു. ഈ രണ്ടു നഗരങ്ങളും ഒരു സ്ഥലത്താണെന്നത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല.[33] ഇപ്പോഴുള്ള പ്രദേശം സ്ഥാപിച്ചത് ഏകദേശം 1000 ബി.സി.യിലായിരുന്നിരിക്കണം.[34]
ജെറീക്കോ ലെവന്ത് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് -3000 ! ചാക്കോലിത്തിക് (3000 ബി.സി.യോ അതിനു മുൻപോ) 9000 ബി.സി. മുതൽ ഇവിടെ മനുഷ്യവാസമുള്ളതിന്റെ ലക്ഷണമുണ്ട്[35][36] 6800 ബി.സി. മുതലുള്ള കോട്ടകളും ഇവിടെയുണ്ട്. കോട്ടയുള്ള ഏറ്റവും പഴയ നഗരമാണിത്.[37]

നൂറുകണക്കിന് വർഷം തകർക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ഈ നഗരം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതായി തെളിവുകളുണ്ട്.[38][39]

റേയ് മെഡിയ ഇറാൻ -3000 ! 3000 BC[40] ബി.സി. മൂന്നാം സഹസ്രാബ്ദത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു നഗരമുള്ളതായി അവെസ്റ്റയിൽ പരാംർശമുണ്ട്. ടോബിറ്റിന്റെ പുസ്തകത്തിലും ഇതെപ്പറ്റി പരാമർശമുണ്ട്.[40]
ബൈറൂട്ട് ലെവന്ത് ലെബനൺ -3000 ! 3000 ബി.സി.[41]
ജെറുസലേം ലെവന്ത് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് -2800 ! 2800 ബി.സി.[42]
ടൈർ ലെവന്ത് ലെബനൺ -2750 ! 2750 ബി.സി.[43]
ജെനിൻ ലെവ‌ന്ത് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് -2450 ! c. 2450 ബി.സി.[44] ജെനിന്റെ ചരിത്രം 2450 ബി.സി. മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. കനാൻ വാസികളാണ് ഇത് നിർമിച്ചത്. 1244-നുശേഷം ജെനിൻ വ്യാപാരപാതയിലെ സ്ഥാനം കാരണം അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടു. ഒരു ഭൂകമ്പത്തിൽ നഗരം മുഴുവനായി നശിക്കുന്നതുവരെ ഇത് തുടർന്നു.[45]
ആർബിൽ മെസോപൊട്ടേമിയ Iraqഇറാക്കി കുർദിസ്ഥാൻ, ഇറാക്ക് -2300 ! 2300 ബി.സി.യോ അതിനു മുൻപോ [46]
കിർകുക്ക് (അറഫ) മെസോപൊട്ടേമിയ Iraqകിർകുക് ഗവർണറേറ്റ്, ഇറാക്ക് -2200 ! 3000–2200 ബി.സി.[47]
ജാഫ ലെവന്ത് ഇസ്രായേൽ -2000 ! c. 2000 ബി.സി. 7500 ബി.സി. മുതൽ മനുഷ്യവാസമുണ്ട്.[48]
ഹെബ്രോൺ ലെവന്ത് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് -1500 ! c. 1500 ബി.സി. 3500 വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ തുടർച്ചയായി മനുഷ്യവാസമുണ്ട്.[49]
ഗാസ ലെവന്ത് ഗാസ സ്ട്രിപ്പ് -1000 ! c. 1000 ബി.സി. 5,000 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപുതന്നെ ഇവിടെ മനുഷ്യവാസമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും 3,000 വർഷങ്ങളോളമേ തുടർച്ചയായി മനുഷ്യവാസമുണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ളൂ.[50][51]
ഹംദാൻ (എക്‌ബാതന) മെദിയൻ സാമ്രാജ്യം ഇറാൻ -800 ! c. 800 ബി.സി.[52]

യൂറോപ്പ്[തിരുത്തുക]

പേര് ചരിത്രപരമായ പ്രദേശം സ്ഥാനം തുടർച്ചയായുള്ള മനുഷ്യവാസം തുടങ്ങിയത് കുറിപ്പുകൾ
!a !a !a −9e99
~z ~z ~z 9e99
ആമെസ്ബറി നവീനശിലായുഗം, ബ്രിട്ടൺ ഇംഗ്ലണ്ട് -8000 ! ബി.സി. എട്ടാം സഹസ്രാബ്ദം കഴിഞ്ഞ 10,800 വർഷങ്ങളായി തുടർച്ചയായി മനുഷ്യവാസമുണ്ട്.[53][54]
ആർഗോസ് നവീനശിലായുഗം, ഗ്രീസ് ഗ്രീസ് -5000 ! ബി.സി. അഞ്ചാം സഹസ്രാബ്ദം ഒരു നഗരം എന്ന നിലയിൽ കഴിഞ്ഞ 7000 വർഷങ്ങളായി മനുഷ്യവാസമുണ്ട്.[55] ഒന്നാം സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിമുതൽ എഴുതപ്പെട്ട ചരിത്രമുണ്ട്.

ഓഷ്യാനിയ[തിരുത്തുക]

പേര് ചരിത്രപരമായ പ്രദേശം സ്ഥാനം തുടർച്ചയായുള്ള മനുഷ്യവാസം തുടങ്ങിയത് കുറിപ്പുകൾ
!a !a !a −9e99
~z ~z ~z 9e99
ടെർണേറ്റ് സുൽത്താനേറ്റ് ഓഫ് ടെർണേറ്റ് ഇന്തോനേഷ്യ 1100 ! 1109 എ.ഡി.[56] അവശേഷിക്കുന്ന പാപുവൻ നഗരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പഴയത്.
ടിഡോർ സുൽത്താനേറ്റ് ഓഫ് ടിഡോർ ഇന്തോനേഷ്യ 1100 ! 1109 എ.ഡി.[56] പാപുവൻ നഗരങ്ങളിൽ അവശേഷിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പഴയത്.
സിഡ്നി ന്യൂ സൗത്ത് വേൽസ് ഓസ്ട്രേലിയ 1788 ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും പഴയ നഗരം, ഒഷ്യാനിയയിലേതും

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. Overy et al. (1999:43); Aldred (1998:42,44)
 2. "Archaeological Site of Carthage - UNESCO World Heritage Centre". Whc.unesco.org. Retrieved 2013-01-19.
 3. David W. Phillipson, Ancient Churches of Ethiopia (New Haven: Yale University Press, 2009), p. 36
 4. James Hingston Tuckey, Maritime geography and statistics, or A description of the ocean and its coasts, maritime commerce, navigation, &c, (Printed for Black, Parry, and Co.: 1815), p.30.
 5. "Historic cities - Africa". City Mayors. Retrieved 2013-01-19.
 6. McIntosh, Susan Keech; McIntosh, Roderick J. "Jenne-jeno, an ancient African city". Rice University Anthropology. Archived from the original on 2018-12-25. Retrieved 2014-08-08 {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help)CS1 maint: postscript (link)
 7. "Ghadames". Archnet.org. Archived from the original on 2018-12-25. Retrieved 2013-01-19.
 8. "Fort Babylon In Cairo". Touregypt.net. Retrieved 2013-01-19.
 9. Lee V. Cassanelli, The shaping of Somali society: reconstructing the history of a pastoral people, 1600-1900, (University of Pennsylvania Press: 1982), p.75.
 10. "Fes". Encyclopædia Britannica. 2007. Britannica Concise Encyclopedia. 3 March 2007
 11. "Embassy of The Kingdom of Morocco in London". Moroccanembassylondon.org.uk. Archived from the original on 2018-12-25. Retrieved 2013-01-19.
 12. "Ife (from ca. 350 B.C.) | Thematic Essay | Heilbrunn Timeline of Art History | The Metropolitan Museum of Art". Metmuseum.org. Retrieved 2013-01-19.
 13. "Lamu Old Town - UNESCO World Heritage Centre". Whc.unesco.org. 2001-12-13. Retrieved 2013-01-19.
 14. Kelly Hearn, "Ancient Temple Discovered Among Inca Ruins", National Geographic News, 31 March 2008, accessed 12 January 2010
 15. Vidula Jayaswal (2009). Ancient Varanasi: an archaeological perspective (excavations at Aktha). Aryan Books International. p. 205. ISBN 978-81-7305-355-9. Retrieved 31 October 2012. [R]emains of Period I at Aktha which have been dated to circa twelfth/eleventh century BC is [sic] so far the earliest known archaeological horizon of Varanasi area.
 16. "Indiasite.com". Archived from the original on 2016-03-04. Retrieved 2014-08-08.
 17. Prof. Sirajul Islam. "Pundranagara". Banglapedia. Archived from the original on 2018-12-25. Retrieved 2013-01-19.
 18. "Angkor National Museum website". Angkornationalmuseum.com. Retrieved 2011-01-31.
 19. http://www.economist.com/news/special-report/21578171-why-investors-still-need-proceed-caution-promiseand-pitfalls Business: The promise—and the pitfalls
 20. "Expert on past dies; 82". Philippine Daily Inquirer. 2008-10-21. Archived from the original on 2008-10-24. Retrieved 2008-11-17.
 21. 21.0 21.1 Dumper, Michael; Stanley, Bruce E.; Abu-Lughod, Janet L. (2006). Cities of the Middle East and North Africa. ABC-CLIO. p. 104. ISBN 1-57607-919-8. Retrieved 2009-07-22. Archaeological excavations at Byblos indicate that the site has been continually inhabited since at least 5000 B.C.
 22. Ciasca, Antonia (2001). "Phoenicia". In Sabatino Moscati (ed.). The Phoenicians. I.B.Tauris. p. 170. ISBN 1-85043-533-2.
 23. [1] Archived 2014-04-18 at the Wayback Machine., Aleppo - telegraph.co.uk
 24. [2] Archived 2015-07-16 at the Wayback Machine., tell qaramel
 25. [3], hadad temple
 26. Burns, Ross (New edition 2007). Damascus: A History. Routledge. p. 2. ISBN 978-0-415-41317-6. {{cite book}}: Check date values in: |year= (help)
 27. 27.0 27.1 Jona Lendering (2009-07-24). "Susa". Livius. Amsterdam. Archived from the original on 2018-12-25. Retrieved 2014-08-08.
 28. Daniel T. Potts (1999). Archaeology of Elam: Formation and Transformation of an Ancient Iranian State. Cambridge; New York: Cambridge University Press. pp. 45–46. ISBN 9780521564960. OCLC 51240487.
 29. Paul A. Tucci, Mathew T. Rosenberg (2009). Handy Geography Answer Book. Detroit: Visible Ink Press. p. 92. ISBN 9781578592159. OCLC 262886502.
 30. M. Streck, Clifford Edmund Bosworth (1997). Encyclopaedia of Islam, San-Sze. Vol. IX. Leiden: Brill. pp. 898–899. ISBN 9789004104228.
 31. Sidon
 32. The world's oldest cities Archived 2014-04-25 at the Wayback Machine., telegraph.co.uk
 33. Gaziantep
 34. Gaziantep
 35. Gates, Charles (2003). "Near Eastern, Egyptian, and Aegean Cities". Ancient Cities: The Archaeology of Urban Life in the Ancient Near East and Egypt, Greece and Rome. Routledge. p. 18. ISBN 0-415-01895-1. Jericho, in the Jordan River Valley in Israel, inhabited from ca. 9000 BC to the present day, offers important evidence for the earliest permanent settlements in the Near East.
 36. Martell, Hazel Mary (2001). "The Fertile Crescent". The Kingfisher Book of the Ancient World: From the Ice Age to the Fall of Rome. Kingfisher Publications. p. 18. ISBN 0-7534-5397-5. People first settled there from around 9000 B.C., and by 8000 B.C., the community was organized enough to build a stone wall to defend the city.
 37. Michal Strutin, Discovering Natural Israel (2001), p. 4.
 38. Ryan, Donald P. (1999). "Digging up the Bible". The Complete Idiot's Guide to Lost Civilizations. Alpha Books. p. 137. ISBN 0-02-862954-X. The city was walled during much of its history and the evidence indicates that it was abandoned several times, and later expanded and rebuilt several times.
 39. Kenneth Kitchen, "On the Reliability of the Old Testament" (Eerdmans 2003), pp.187
 40. 40.0 40.1 "Rayy", Encyclopædia Britannica
 41. Under Beirut's Rubble, Remnants of 5,000 Years of Civilization
 42. Freedman, David Noel (2000-01-01). Eerdmans Dictionary of the Bible. Wm B. Eerdmans Publishing. pp. 694–695. ISBN 0-8028-2400-5. Retrieved 2007-08-07.
 43. Tyre City, Lebanon
 44. Jenin Governorate.
 45. "for about years - ČÍË Googleţ". Google.com. Retrieved 2013-01-19.
 46. "Lexic Orient". Archived from the original on 2016-05-27. Retrieved 2014-08-08.
 47. either The destruction of the Kirkuk Castle by the Iraqi regime. Archived 2006-05-04 at the Wayback Machine. or History Channel Archived 2013-04-03 at the Wayback Machine. for the earlier date
 48. Excavations at Ancient Jaffa (Joppa). Tel Aviv University.
 49. Museum With No Frontiers (2004). Pilgrimage, sciences and Sufism: Islamic art in the West Bank and Gaza. Museum With No Frontiers. p. 253. ISBN 9789953360645.
 50. Dumper, Michael; Stanley, Bruce E.; Abu-Lughod, Janet L. (2007). Cities of the Middle East and North Africa: A Historical Encyclopedia. ABC-CLIO. p. 155. ISBN 9781576079195.
 51. "Life at the Crossroads [New Edition]: A History of Gaza". Rimal Books. Archived from the original on 2018-12-25. Retrieved 2009-01-24.
 52. International dictionary of historic places By Trudy Ring, Robert M. Salkin, K. A. Berney, Paul E. Schellinger
 53. http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-wiltshire-27238503. {{cite news}}: Missing or empty |title= (help)
 54. Brown, Mark (1 May 2014). "Britain's oldest settlement is Amesbury not Thatcham, say scientists". Retrieved 2 May 2014.
 55. Bolender, Douglas J. (2010-09-17). Eventful Archaeologies: New Approaches to Social Transformation in the Archaeological Record. SUNY Press. pp. 129–. ISBN 978-1-4384-3423-0. Retrieved 1 January 2011.
 56. 56.0 56.1 Witton, Patrick (2003). Indonesia. Melbourne: Lonely Planet. pp. 827–828. ISBN 1-74059-154-2.
 • Aldred, Cyril (1998). The Egyptians. Thames and Hudson: London.
 • Overy et al. (1999). The Times History of The World: New Edition. Times Books/Harper-Collins: London.