തിരൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

തിരൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ ഹൈസ്കൂളുകൾ [1]

ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ[തിരുത്തുക]

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം)
2 19032 K. M. G. V. H. S. S. Tavanur കെ.എം.ജി.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. തവനൂർ
3 19034 G. H. S. S. Kadanchery ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. കാടഞ്ചേരി
4 19043 P. C. N. G. H. S. S. Mookkuthala പി.സി.എൻ.ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. മൂക്കുതല
5 19050 G. H. S. S. Edappal ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. എടപ്പാൾ
6 19063 G.H. S. S. Kokkur ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. കോക്കൂർ
7 19501 KOKKUR GOVT THS ഗവ.ടെക്നിക്കൽ എച്ച്.എസ്.കോക്കൂർ
8 19503 TECHNICAL HSS VATTAMKULAM ഗവ. ടി.എച്ച്.എസ്. നന്നംമുക്ക്
9 19022 G. V. H. S. S. Kalpakanchery ജി. വി. എച്ച്. എസ്.എസ്. കല്പകഞ്ചേരി
10 19040 G. H. S. S. Kuttippuram ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. കുറ്റിപ്പുറം
11 19042 G. H. S. S. Perassannur ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പേരശ്ശന്നൂർ
12 19066 G. H. S. S. Irimbiliyam ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഇരിമ്പിളിയം
13 19074 G. H. S. S. Athavanad ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ആതവനാട്
14 19357 G. U. P. S. Athavanad ജി.എച്ച്.എസ്. ആതവനാട് പരിതി
15 19359 G. M. H. S. Karippole ജി.എച്ച്.എസ്. കരിപ്പോൾ
16 19502 TECHNICAL HS KUTTIPPURAM ഗവ. ടി.എച്ച്.എസ്. കുറ്റിപ്പുറം
17 19045 G. H. S. S. Trikkavu ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. തൃക്കാവ്
18 19054 G. H. S. S. Maranchery ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മാറഞ്ചേരി
19 19055 G. H. S. S. Veliancode ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. വെളിയങ്കോട്
20 19056 G. H. S. S. Palapetty ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. പാലപ്പെട്ടി
21 19016 G. B. H. S. S. Tirur ജി.ബി.എച്ച്. എസ്.എസ്. തിരൂർ
22 19018 G. H. S. S. Ezhur ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഏഴൂർ
23 19020 Govt.V. H. S. S for Girls. Tirur ജി. വി. എച്ച്. എസ്.എസ്. (ഗേൾസ്) തിരൂർ
24 19021 G. V. H. S. S. Paravanna ജി. വി. എച്ച്. എസ്.എസ്. പറവണ്ണ
25 19062 G. H. S. S. Purathur ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. പുറത്തൂർ

എയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ[തിരുത്തുക]

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം)
1 19051 D. H. O. H. S. S. Pookkarathara ഡി.എച്ച്.ഒ.എച്ച്. എസ്.എസ്. പൂക്കരത്തറ
2 19023 M S M H S S Kallingalparamba എം.എസ്.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. കല്ലിങ്ങൽപറമ്പ്
3 19035 V. H. S. S. Valanchery വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. വളാഞ്ചേരി
4 19037 B. H. S. S. Mavandiyur ബി.എച്ച്. എസ്.എസ്. മാവണ്ടിയൂർ
5 19057 V. V. M. H. S. Marakkara വി.വി.എം.എച്ച്.എസ്. മാറാക്കര
6 19059 Cherural H. S. Kurumbathur ചേരൂരാൽ എച്ച്.എസ്.എസ്. കുറുമ്പത്തൂർ
7 19060 Z. M. H. S. Poolamangalam സെഡ്.എം.എച്ച്.എസ് പൂളമംഗലം
8 19084 Girls` H. S. Valanchery ഗേൾസ്.എച്ച്.എസ് വളാഞ്ചേരി
9 19112 M. E. S. H. S. S. Irimbiliyam എം.ഇ.എസ്.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഇരിമ്പിളിയം
10 19044 A. V. H. S. Ponnani ഏ.വി.എച്ച്.എസ് പൊന്നാനി
11 19046 P. G. H. S. Ponnani ഗേൾസ്.എച്ച്.എസ് പൊന്നാനി
12 19048 M. I. H. S. S. Ponnani എം.ഐ.എച്ച്. എസ്.എസ്. (ബി) പൊന്നാനി
13 19049 M. I. H. S. S. For Girls. PuthuPonnani എം.ഐ.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പുതുപൊന്നാനി
14 19053 Vannery H. S. Perumpadappa വന്നേരി.എച്ച്.എസ് പുന്നയൂർക്കുളം
15 19086 M. E. S. H. S. S. Ponnani എം.ഇ.എസ്.എച്ച്. എസ്.എസ്. പൊന്നാനി
16 19031 Navamukunda H. S. S. Thirunavaya നാവാമുകുന്ദ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ തിരുനാവായ
17 19036 M. M. M. H. S. S. Kuttayi എം.എം.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. കൂട്ടായി
18 19069 K. H. M. H. S. Alathiyur കെ.എച്ച്.എം.എച്ച്.എസ്. ആലത്തിയൂർ

അൺഎയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കുളുകൾ[തിരുത്തുക]

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം)
1 19033 K. M. N. S. S. U. E. M. H. S. Athalur കെ.എം.എൻ.എസ്.എസ്.യു.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. അതളൂർ
2 19052 D. H. H. S. S. Edappal ഡി.എച്ച്.എച്ച്. എസ്.എസ്. എടപ്പാൾ
3 19064 M. V. M. R. H. S. S. Valayamkulam എം.വി.എം.ആർ.എച്ച്. എസ്.എസ്. വളയംകുളം
4 19098 M. I. M. H. S. Manoor Kalady എം.ഐ.എം.എച്ച്.എസ്. മാണൂർ
5 19100 Modern H. S. Pottur മോഡേൺ.എച്ച്.എസ്. പോട്ടൂർ
6 19115 Ideal E. H. S. S. Kadakassery ഐഡിയൽ.എച്ച്.എസ്. കടകശ്ശേരി
7 19179 SM English School Changaramkulam HS
8 19038 M. H. S. S. Athavanad എം.ആർ.എച്ച്. എസ്.എസ്. ആതവനാട്
9 19041 M. M. M. H. S. Moodal എം.എം.എം.എച്ച്.എസ്. മൂടാൽ
10 19076 Al Manar H. S. S. Randathani അൽമനാർ.എച്ച്.എസ് രണ്ടത്താണി
11 19092 P. M. S. A. P. T. M. H. S. Vettichira പി.എം.എസ്.എ.പി.ടി.എം.എച്ച്.എസ് വെട്ടിച്ചിറ
12 19094 K. Y. K. H. S. Athavanad കെ.വൈ.എച്ച്.എസ്. ആതവനാട്
13 19096 I. R. H. S. Pookattiri ഐ.ആർ.എച്ച്.എസ്.എസ് എടയൂർ
14 19124 Majma - U - High School മജ്മ എച്ച്.എസ്. വെട്ടിച്ചിറ
15 19125 MET School എം.ഇ.ടി.എച്ച്.എസ്. കൊളമംഗലം
16 19127 Nusrath Secondary School നുസ്രത്ത് എസ്.എസ്. രണ്ടത്താണി
17 19047 Vijayamatha E. M. H. S. Ponnani വിജയമാതാ.ഇ.എം.എച്ച്.എസ് പൊന്നാനി
18 19107 I. S. S. H. S. S. Ezhuvathiruthy ഐ.എസ്.എസ്.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഈഴുവത്തിരുത്തി
19 19126 Crescent English School ക്രെസെന്റ് ഇ.എം.എച്ച്.എസ്‌ മാറഞ്ചേരി
20 19554 Makhdoomiyya English School,Ponnani. മകദൂമിയ ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. പൊന്നാനി
21 19017 N. S. S. E. M. H. S. Tirur എൻ.എസ്.എസ്.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. തിരൂർ
22 19019 A. M. S. H. S. Pazhamkulangara എ.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്. പഴങ്കുളങ്ങര
23 19039 Khidmathul Islam H. S. S. Edakkulam കെ.ഐ.എച്ച്.എസ് എടക്കുളം
24 19080 J. M. H. S. S. Parannekkad ജെ.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. പരന്നേക്കാട്
25 19081 Fathimamatha H. S. S. Tirur ഫാതിമമാതാ.എച്ച്. എസ്.എസ്. തിരൂർ
26 19087 I. E. T. H. S. S.Maravantha Kavanchery ഐ.ഇ.ടി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മരവന്ത
27 19091 K. M. M. H. S. Pallar Vairamcode കെ.എം.എം.എച്ച്.എസ്. വൈരങ്കോട്
28 19103 A. H. M. H. S. Vettom എ.എച്ച്.എം.എച്ച്.എസ്. വെട്ടം
29 19105 V. E. M. H. S. Vengaloor വി.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. വെങ്ങാലൂർ
30 19108 T. I. C. H. S. Tirur ടി.ഐ.സി.എച്ച്.എസ്. തിരൂർ
31 19109 MARKAZ HIGH SCHOOL, KARATHUR മർക്കസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കാരത്തൂർ
32 19117 Malabar S. S. Alathiyur മലബാർ.എസ്.എസ്. ആലത്തിയൂർ
33 19118 M.E.T English Medium High School എം.ഇ.ടി.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. കൈത്തക്കര
34 19121 Iqrah E.M.H.S,Cheriyaparappur ഇഖ്‌റ ഇ.എം.എച്.എസ്. ചെറിയ പറപ്പൂർ
35 19123 M.E.T English Medium High School ,Alathiyur എം.ഇ.ടി.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. അലത്തിയൂർ

References[തിരുത്തുക]

  1. "ആർക്കൈവ് പകർപ്പ്" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2017-09-18. Retrieved 2017-09-03.