തിരുവൊട്ടിയൂർ പഞ്ചരത്നം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search


തിരുവൊട്ടിയൂരിലെ ത്യാഗരാജക്ഷേത്രത്തിലെ ത്രിപുരസുന്ദരിയെപ്പറ്റി ത്യാഗരാജസ്വാമികൾ രചിച്ച അഞ്ചുകൃതികളാണ് തിരുവൊട്ടിയൂർ പഞ്ചരത്നം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ത്യാഗരാജസ്വാമികൾ രചിച്ച പല ത്യാഗരാജപഞ്ചരത്നകൃതികളിൽ ഒരു കൂട്ടമാണിത്. തന്റെ ശിഷ്യനായ വീണാ കുപ്പയ്യരുടെ അപേക്ഷപ്രകാരമാണ് സ്വാമികൾ ഇവ രചിച്ചത്.[1]

തിരുവൊട്ടിയൂർ പഞ്ചരത്നകൃതികൾ[തിരുത്തുക]

# കൃതി രാഗം താളം ഭാഷ
1 കന്ന തല്ലി സാവേരി ആദി തെലുഗു
2 സുന്ദരി നിന്നു ആരഭി മിശ്രചപ്പ് തെലുഗു
3 സുന്ദരി നന്നിന്ദരിലോ ബേഗഡ രൂപകം തെലുഗു
4 സുന്ദരി നീ ദിവ്യ രൂപമുനു കല്യാണി ആദി തെലുഗു
5 ദാരിനി തെലുസുകൊണ്ടി ശുദ്ധസാവേരി ആദി തെലുഗു
  1. Parthasarathy, T.S. (September 1996). Sri Thyagaraja Swami Keerthanaigal (ഭാഷ: തമിഴ്) (7th ed.). Royapettah, Madras: The Karnatic Music Book Centre.