തിരുവിതാംകൂറിലെ ദളവമാരുടെയും ദിവാന്മാരുടെയും പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

1729 മുതൽ 1948 വരെ തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ചിരുന്ന ദളവമാരുടെയും ദിവാന്മാരുടെയും പട്ടികയാണിത്.

പേര് ചിത്രം ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത് വിരമിച്ചത് കാലയളവ്[1]
അറുമുഖം പിള്ള 1729 1736 1
താണു പിള്ള 1736 1737 1
രാമയ്യൻ ദളവ 1737 1756 1
മാർത്താണ്ട പിള്ള 1756 1763 1
വർക്കല സുബ്ബയ്യൻ 1763 1768 1
കൃഷ്ണ ഗോപാലയ്യൻ 1768 1776 1
വാടീശ്വരൻ സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ 1776 1780 1
മുല്ലൻ ചെമ്പകരാമൻ പിള്ള 1780 1782 1
നാഗർകോവിൽ രാമയ്യൻ 1782 1788 1
കൃഷ്ണൻ ചെമ്പകരാമൻ 1788 1789 1
രാജ കേശവദാസ് 1789 1798 1
ഒഡിയേരി ജയന്തൻ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരി 1798 1799 1
വേലു തമ്പി ദളവ 1799 1809 1
ഉമ്മിണിത്തമ്പി 1809 1811 1
കേണൽ ജോൺ മൺറോ 1811 1814 1
ദിവാൻ പത്മനാഭൻ മേനോൻ 1814 1814 1
ബാപ്പു റാവു (ആക്ടിംഗ് ദിവാൻ) 1814 1815 1
ശങ്കു അണ്ണാവി പിള്ള 1815 1815 1
രാമൻ മേനോൻ 1815 1817 1
റെഡ്ഡി റാവു 1817 1821 1
ആർ. വെങ്കട്ട റാവു 1821 1830 1
തഞ്ചാവൂർ സുബ്ബ റാവു 1830 1837 1
രങ്ക റാവു (ആക്ടിംഗ് ദിവാൻ) 1837 1838 1
ആർ. വെങ്കട്ട റാവു (രണ്ടാം വട്ടം) 1838 1839 1
തഞ്ചാവൂർ സുബ്ബ റാവു (രണ്ടാം വട്ടം) 1839 1842 1
കൃഷ്ണ റാവു (ആക്ടിംഗ് ദിവാൻ) 1842 1843 1
റെഡ്ഡി റാവു (രണ്ടാം വട്ടം) 1843 1845 1
ശ്രീനിവാസ റാവു (ആക്ടിംഗ് ദിവാൻ) 1845 1846 1
കൃഷ്ണ റാവു 1846 1858 1
ടി. മാധവ റാവു 1858 1872 1
എ. ശേഷയ്യ ശാസ്ത്രി 1872 1877 1
നാണു പിള്ള 1877 1880 1
വി. രാമയ്യങ്കാർ 1880 1887 1
ടി. രാമ റാവു 1887 1892 1
എസ്. ശങ്കരസൂബ്ബയ്യർ 1892 1898 1
കെ. കൃഷ്ണസ്വാമി റാവു 1898 1904 1
വി.പി. മാധവ റാവു 1904 1906 1
എസ്. രാജഗോപാലാചാരി 1906 1907 1
പി. രാജഗോപാലാചാരി 1907 1914 1
എം. കൃഷ്ണൻ നായർ 1914 1920 1
ടി. രാഘവയ്യ 1920 1925 1
എം.ഇ. വാട്ട്സ് 1925 1929 1
വി.എസ്. സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ 1929 1932 1
ടി. ഓസ്റ്റിൻ 1932 1934 1
മുഹമ്മദ് ഹബീബുള്ള 1934 1936 1
സി.പി. രാമസ്വാമി അയ്യർ 1936 1947 1
പി. ജി. എൻ ഉണ്ണിത്താൻ 1947 1948 1

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. The ordinal number of the term being served by the person specified in the row in the corresponding period

പുറത്തേയ്ക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]