തായേ യശോദ ഉന്തൻ ആയർകുലത്തുദിത്ത

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഊത്തുക്കാട് വെങ്കടസുബ്ബയ്യർ തോഡിരാഗത്തിൽ ആദിതാളത്തിൽ രചിച്ച പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കൃഷ്ണ ഭക്തിഗാനം ആണ് തായേ യശോദ. ഇത് കാവ്യാത്മകതയും സംഗീതവും മനോഹരമായി ഇഴച്ചേർന്ന കൃതിയാണ്. ഈ ഗാനം ആദ്യമായി അദ്ദേഹം പാടിയപാടെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മുൻപിലെത്തി ന്യത്തം ചെയ്തു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം .[1]

വരികൾ[തിരുത്തുക]

പല്ലവി[തിരുത്തുക]

തായേ യശോദേ ഉൻതൻ ആയർകുലത്തുദിത്ത മായൻ
ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചെയ്യും ജാലത്തെ കേളടി

അനുപല്ലവി[തിരുത്തുക]

തയ്യലേ കേളടി ഉൻതൻ പൈയ്യനേ പോലവേ ഇന്ത
വയ്യഗത്തിൽ ഒരു പിള്ളൈ അമ്മമ്മാ നാൻ കണ്ടതില്ലൈ

ചരണങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ചരണം 1[തിരുത്തുക]

കാലിനിൽ ചിലമ്പുകൊഞ്ച-ക്കൈവളകുലുങ്കമുത്തുമാലൈകൾ അസൈയത്തെരു വാസലിൽ വന്താൻ
കാലശൈയ്യും കൈയ്യശെയ്യും താളമോഡിസൈന്തു വര നീലവണ്ണക്കണ്ണനിവൻ നർത്തനമാടിനാൻ
ബാലനെന്നുതാവി അണൈത്തേൻ, അണൈത്ത എന്നെ മാലയിട്ടവൻപോൽ വായിൽ മുത്തമിട്ടാണ്ടി
ബാലനല്ലടീ ഉൻ മകൻ ജാലമിഗ സെയ്യും കൃഷ്ണൻ നാലുപേർകൾ കേട്ടകൊള്ള നാണമിഗലാഗുമെടീ

അർഥം[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. http://www.karnatik.com/c1446.shtml

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

സുധ രഘുനാഥൻ 'തായേ യശോദ' ആലപിക്കുന്നു