താപഗതിക വ്യൂഹം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ചില നിശ്ചിത പാരഗമ്യതകളുളള(Permeability) ഭിത്തികൾ കൊണ്ട് പരിസരവുമായി(Surroundings) വേർതിരിക്കപ്പെട്ട‌് സ്ഥൂലതയിൽ(Space) സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ദ്രവ്യത്തിന്റയോ വികിരണത്തിന്റെയോ ചമത്കാരമാണ് താപഗതികവ്യൂഹം (Thermodynamic System).. ഒരു താപഗതികവ്യൂപത്തിന്റെ ഭിത്തിയിലൂടെ എല്ലാ ദ്രവ്യങ്ങളെയും വികിരണങ്ങളെയും ബലങ്ങളെയും കടത്തിവിടുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഭിത്തിയെ സാങ്കല്പികമായാണ് കണക്കാക്കുക. വ്യാപകമായി കാണുന്ന വ്യത്യസ്തമായ താപഗതികവ്യൂഹങ്ങൾ ആണ് വിവിക്തവ്യൂഹം(Isolated System), സംവൃതവ്യൂഹം(Closed System), വിവൃതവ്യൂഹം(Open System) എന്നിവ. ഒരു വിവിക്തതാപഗതികവ്യൂഹത്തിന്റെ ഭിത്തികൾ താപരോധകവും എല്ലാത്തരം വികിരണങ്ങളെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. മാത്രവുമല്ല അവ സ്ഥാവരവും ദൃഢവും ആണെന്നു മാത്രവുമല്ല യാതൊരുവിധ ബലത്തെയോ ദ്രവ്യത്തെയോ കടത്തിവിടുകയുമില്ല. ദ്രവ്യത്തെ കടത്തിവിടാത്ത ഭിത്തികളാൽ ചമയ്ക്കപ്പെട്ട വ്യൂഹങ്ങളാണ് സംവൃതവ്യൂഹങ്ങൾ. എന്നാൽ താപഗതികസംക്രിയകൾ (Thermodynamic processes) കൊണ്ട് ഇവയെ പാരഗമ്യതയുളളവയോ അല്ലാത്തവയോ ആയി മാറ്റാവുന്നതാണ്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=താപഗതിക_വ്യൂഹം&oldid=3401332" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്