ഡിനയിൽ-ഓഫ്-സർവീസ് അറ്റാക്ക്‌

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
DDoS അറ്റാക്ക്‌ ചിത്രം.

ദിവസവും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റ്കൾക്കു നേരെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത്തരം ആക്രമണം അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമണ ശ്രമമാണ് ഡിനയിൽ-ഓഫ്-സർവീസ് അറ്റാക്ക്‌. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലൈവ് വെബ്സൈറ്റ്‌കൾ കുറച്ചു സമയത്തിനു ഉപഭോക്താവ് ലഭ്യമാകാത്തിരികാനുള്ള ഒരു ആക്രമണം .

ഡിനയിൽ-ഓഫ്-സർവീസ് അറ്റാക്ക്‌ പ്രവർത്തനം[തിരുത്തുക]

പല കമ്പ്യൂട്ടറുകളാൽ ചേർന്ന ഒരു ചങ്ങലയാണ് ഇന്റെർനെറ്റ് എന്ൻ അത് പോലെയാണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് പക്ഷെ ഒരു ലോക്കൽ വെബ്സൈറ്റ് എന്നാൽ അത് ഇന്റെർനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് അതിനു ഒരു പ്രതേകം വിലാസം കാണും അതാണ് ഐ.പി-അഡ്രസ്‌ എന്ന് പറയുന്നത് 74.125.236.81 എന്നത് ഗൂഗിൾ എന്ന സെർച്ച്‌ എൻജിൻറ്റെ ഐ.പി ആണ്.... 2മത് ആ ലോക്കൽ വെബ്സൈറ്റിനു നേരെ വരുന്ന കണക്ഷൻനു ഒരു പ്രതേക ലിമിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനു അപ്പുറം റീകുഎസ്റ്റ് വന്നാൽ ആ വെബ്സൈറ്റ് പ്രവർത്തനരഹിധമാകും. ഇതാണ് ഡിനയിൽ-ഓഫ്-സർവീസ് അറ്റാകിന്റ്റെ ആശയം ബാങ്ക്കൾ,സേർച്ച്‌ എൻജിൻകൾ,സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്ക്കൾ,എങ്ങനെ സകല വെബ്സൈറ്റ്കളും ഇ ഡോസ് അറ്റാക്ക്ൽ ടേക്ക് ഡൌൺ ചെയ്യാൻ സാധിയ്ക്കും. എന്നത് ഡോസ് അറ്റാക്കിനു നിലവാരം കുട്ടുന്നു. ട്വിറ്റർ ദിവസവും 12-15 ഡോസ് അറ്റാക്കിനു വിധേയമാകുന്നുണ്ട് കാരണം ലോകത്തിലെ സകല വൃവസായ പ്രമുഖരം, സിനിമാ സ്റ്റാർറുകളും ട്വിറ്റർലാന്നല്ലോ വിഹരിക്കുന്നത്.

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

ഡിനയിൽ-ഓഫ്-സർവീസ് അറ്റാക്ക്‌ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വീഡിയോ ടുട്ടോറിയൽ