ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾ.

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ സ്യൂട്ടിന്റെ പ്രധാന പ്രോട്ടോക്കോളുകളിൽ ഒന്നാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾ (ടിസിപി). ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ (ഐപി) പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രാരംഭ നെറ്റ്വർക്ക് നിർവഹണത്തിൽ അത് ഉദ്ഭവിക്കപ്പെട്ടു. അതിനാൽ, ഈ സ്യൂട്ട് സാധാരണയായി ടിസിപി / ഐപി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഒരു ഐപി നെറ്റ്വർക്കിന് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന ഹോസ്റ്റുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കിടയിൽ, ഹോസ്റ്റുളുടെ സ്ട്രീം സംബന്ധിച്ച വിശ്വസനീയവും ഓർഡർ ചെയ്യപ്പെട്ടതും പിശക്-പരിശോധിച്ച ഡെലിവറി ടിസിപി നൽകുന്നു. വേൾഡ് വൈഡ് വെബ്, ഇ-മെയിൽ, റിമോട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ എന്നിവ പോലുള്ള പ്രധാന ഇന്റർനെറ്റ് അപേക്ഷകൾ ടിസിപി- യിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു. വിശ്വസനീയമായ ഡേറ്റാ സ്ട്രീം സേവനം ആവശ്യമില്ലാത്ത അപേക്ഷകൾ ഉപയോക്താവിനുള്ള ഡേറ്റാഗ്രാം പ്രോട്ടോക്കോൾ (യുഡിപി) ഉപയോഗിയ്ക്കാം, ഇതു് കണക്ഷനുള്ള ഡേറ്റാഗ്രാം സർവീസ് ലഭ്യമാക്കുന്നു.


ചരിത്രപരമായ ഉത്ഭവം[തിരുത്തുക]

1974 മേയ് മാസത്തിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആന്റ് ഇലക്ട്രോണിക് എഞ്ചിനീയർസ് (ഐഇഇഇഇ) ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഫോർ പാക്കറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻറർകമ്മിഷൻ എന്ന പേരിൽ ഒരു പേപ്പർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പത്രങ്ങളുടെ എഴുത്തുകാരായ വിൻറ്റ് സെർഫ്, ബോബ് ഖാൻ, നോഡുകൾക്കിടയിൽ പാക്കറ്റ് സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് വിഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഒരു ഇന്റർവർക്കിങ് പ്രോട്ടോക്കോൾ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു, ലൂയിസ് പൂജിൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഫ്രാൻസി സിഐക്കെഡേയ്സ് പ്രോജക്ടിൽ നിന്നുള്ള ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഈ മാതൃകയുടെ ഒരു കേന്ദ്ര നിയന്ത്രണ ഘടകം ട്രാൻസ്മിഷൻ കണ്ട്രോൾ പ്രോഗ്രാമാണ്, അത് കണക്ഷൻ-വിജ്ഞാന ലിങ്കുകളും ഹോസ്റ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡാഗ്ഗ്രാം സേവനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി. ഏകീകൃത ട്രാൻസ്മിഷൻ കണ്ട്രോള് പ്രോഗ്രാം പിന്നീട് ഇന്റര് നെറ്റ്വര്ക്കിങ് (ഡേറ്റാഗ്രാം) ലെയറിലുള്ള കണക്റ്റ് ഓറിയെന്റഡ് ലെയറിലും ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളിലും ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോക്കോൾ അടങ്ങിയ ഒരു മോഡലായ വാസ്തുവിദ്യയായി വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ടിസിപി / ഐപി എന്ന നിലയിൽ അനൌദ്യോഗികമായി അറിയപ്പെട്ടു, എന്നിരുന്നാലും ഇനിമുതൽ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ സ്യൂട്ട് എന്ന് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.


References[തിരുത്തുക]

Others[തിരുത്തുക]