ടൈഗർ ഓർക്കിഡ് (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ടൈഗർ ഓർക്കിഡ് എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം.

ടൈഗർ ഓർക്കിഡ് പല ഓർക്കിഡുകളുടെയും സാധാരണനാമമാണ്.

ചിത്രശാല[തിരുത്തുക]