ജോഹാൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചിയാരി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

സാൽസ്ബർഗിൽ ജനിച്ച ഒരു ഓസ്ട്രിയൻ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റും പ്രസവചികിത്സകനുമായിരുന്നു ജോഹാൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചിയാരി (ജീവിതകാലം: 15 ജൂൺ 1817 - 11 ഡിസംബർ 1854).

1841-ൽ അദ്ദേഹം വിയന്നയിൽ നിന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ അദ്ദേഹം അവിടെ തന്റെ പ്രൊഫഷണൽ കരിയറിന്റെ ഭൂരിഭാഗത്തിലും പ്രസവചികിത്സയും ഗൈനക്കോളജിയും പരിശീലിച്ചു. 1853-ൽ അദ്ദേഹം പ്രാഗ് സർവകലാശാലയിൽ പ്രസവചികിത്സാ വിഭാഗത്തിലെ പ്രൊഫസറായി നിയമിതനാകുകയും, വിയന്നയിലെ ജോസഫിനത്തിൽ കുറച്ചുകാലം ജോലിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. 1854-ൽ 37-ആം വയസ്സിൽ കോളറ ബാധിച്ചാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത്.

പാത്തോളജിസ്റ്റ് ഹാൻസ് ചിയാരി (1851-1916), റിനോലറിംഗോളജിസ്റ്റ് ഓട്ടോക്കാർ ചിയാരി (1853-1918) എന്നിവരുടെ പിതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ജോഹാൻ ക്ലീനിന്റെ മരുമകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം.[1] 1842 മുതൽ 1844 വരെയുള്ള കാലത്ത് വിയന്നയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രസവചികിത്സാ ക്ലിനിക്കിൽ അസിസ്റ്റന്റായി അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തിരുന്നു.

കാൾ വോൺ ബ്രൗൺ-ഫെർൺവാൾഡ് (1822-1891), ജോസഫ് സ്പാത്ത് (1823-1896) എന്നിവർക്കൊപ്പം, ചിയാരി "ക്ലിനിക് ഡെർ ഗെബർട്‌ഷിൽഫ് ആൻഡ് ഗൈനക്കോളജി"]] എന്ന പേരിലുള്ള പ്രസവചികിത്സയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രധാന കൈപ്പുസ്തകത്തിന്റെ സഹ-പ്രസാധകനായിരുന്നു. ഇഗ്നാസ് ഫിലിപ്പ് സെമ്മൽവീസിന്റെ (1818-1865) ശുചിത്വത്തെക്കുറിച്ചും പ്രസവ പനിയുടെ വ്യാപനം തടയുന്നതിനെക്കുറിച്ചും സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഈ പാഠപുസ്തകമാണ്. ജർമ്മൻ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റായ റിച്ചാർഡ് ഫ്രോമെൽക്കൊപ്പം (1854-1912) "ചിയാരി-ഫ്രോമൽ സിൻഡ്രോം" എന്ന് പേരിട്ട ഒരു രോഗാവസ്ഥ അദ്ദേഹം വിവരിച്ചു. പ്രസവത്തിനു ശേഷമുള്ള ഒരു രോഗമാണിത്, ഇത് പ്രസവാനന്തര ഗാലക്റ്റോറിയ - അമെനോറിയ സിൻഡ്രോം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Semmelweis, Ignaz (1861). Etiology, Concept and Prophylaxis of Childbed Fever. K. Codell Carter (translator and extensive foreword). University of Wisconsin Press, September 15, 1983. ISBN 0-299-09364-6. p123-124 footnote 1
  • ഈ ലേഖനം ജർമ്മൻ വിക്കിപീഡിയയിലെ തത്തുല്യമായ ഒരു ലേഖനത്തിന്റെ വിവർത്തനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വാചകം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
  • ജോഹാൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചിയാരി @ whonamedit