ജോസിയോൻ ആർട്ട്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിനുമുമ്പുള്ള സീയോ മുൻബോ ജോസിയോൻ പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങൾ

കൊറിയയിലെ ജോസിയോൻ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു സവിശേഷ കലയുടെ രൂപത്തിലുള്ള സമ്പന്നവും സങ്കീർണവുമായ കലാരൂപ കലവറയാണ് ജോസിയോൻ ആർട്ട്. പെയിൻറിംഗ്, സെറാമിക്സ്, പോർസെലിൻ എന്നിവയിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കലാസൃഷ്ടികൾ അദ്വിതീയ ശൈലികളാൽ ഉയർന്നു. ബുദ്ധമതം, ന്യൂ-കൺഫ്യൂഷ്യാനിസം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധതയും സൗന്ദര്യവും, യാഥാസ്ഥിതികതയും സ്വാധീനിച്ചാണ് ജോസിയോൻ കല ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നത്.[1]

അവലോകനം[തിരുത്തുക]

ജോസിയോൻ രാജവംശത്തിന്റെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ, ചൈനയിലെ ഉന്നതവർഗ്ഗം ചൈനീസ് പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കലയെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.[2]

ചിത്രങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

Pavilion on a Lake image that shows Chinese influence

ജോസിയോൻ രാജവംശം പെയിൻറിങ്ങ് ശൈലികൾ മുൻ ഗോറിയോ രാജവംശത്തിന്റെ അമൂർത്തതയ്ക്ക് വിപരീതമായി യാഥാർഥ്യത്തെ കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചു. പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങളുടെ ഒരു ദേശീയ ചിത്രരചന തുടങ്ങുന്നതിന് "യഥാർത്ഥ കാഴ്ച" യ്ക്കുവേണ്ടി പരമ്പരാഗത ചൈനീസ് ശൈലിയിൽ നിന്ന് അനുയോജ്യമായ പൊതു ലാൻഡ്സ്കേപ്പുകൾ പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തു. ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പോലും കൊറിയൻ പെയിന്റിംഗ് രീതിയിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ശൈലിയായി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ അക്കാദമിക്ക് അനുയോജ്യമായിരുന്നു.

ഈ ശൈലി വൈകിയ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ജോസിയോൻ രാജവംശം കൊറിയൻ ചിത്രകലയുടെ സുവർണ്ണ കാലമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ചൈനയിൽ മഞ്ചു രാജവംശങ്ങളുടെ പ്രവേശനവുമായി മിംഗ് രാജവംശത്തെ തകർക്കുന്നതിലും, കൊറിയൻ കലാകാരന്മാർക്ക് കൊറിയൻ ഗവേഷകരുടെ പ്രത്യേക ആന്തരിക തിരയൽ അടിസ്ഥാനമാക്കി പുതിയ കലാപരമായ മോഡലുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ കൊറിയൻ കലാകാരന്മാരെ നിർബന്ധിതനാക്കി. കൊറിയൻ ആർട്ട് സ്വന്തമായ ശൈലി പിന്തുടർന്നപ്പോൾ ഇക്കാലത്ത് പരമ്പരാഗത ചൈനീസ് പെയിന്റിംഗിന് കൂടുതൽ വ്യക്തത ലഭിച്ചു.

Painting by Wang li Mu from 17th century Joseon

സെറാമിക്സ്[തിരുത്തുക]

15th century. Joseon dynasty, Korea. Blue and white porcelain jar with plum and bamboo design.

ജോസിയോൻ രാജവംശത്തിന്റെ കാലത്ത് പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കലാരൂപമായിരുന്നു സെറാമിക്. വെളുത്ത ചീനപ്പിഞ്ഞാണം അല്ലെങ്കിൽ കോബാൾട്ട്, കോപ്പർ റെഡ് അണ്ടർഗ്ലേസ്, നീല അണ്ടർഗ്ലേസ്, ഇരുമ്പ് അണ്ടർഗ്ലേസ് എന്നിവ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച വെളുത്ത ചീനപ്പിഞ്ഞാണം എന്നിവ സെറാമിക് ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ജോസിയോൻ കാലഘട്ടത്തിലെ സെറാമിക്സ് മറ്റ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം ഓരോ കലാരൂപവും തങ്ങളുടെ തനതായ സൃഷ്ടി വ്യക്തിത്വത്തിന് അർഹമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു.[3]


പത്താം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആരംഭിച്ച വെളുത്ത കളിമൺ കൊറിയയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. സെലഡോണിന്റെ പ്രചാരം മൂലം ചരിത്രത്തിൽ മറഞ്ഞുകിടന്നിരുന്ന ഈ കലാരൂപം 15-ഉം 16-ഉം നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ വരെ, വെളുത്ത കളിമൺ സ്വന്തം കലാമൂല്യത്തിന്റെ പേരിൽ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. കൊറിയൻ സെറാമിക്കുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവയിൽ ഒന്നായിരുന്നു വലിയ വെളുത്ത ജാറുകൾ. അവയുടെ ആകൃതി ചന്ദ്രനെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു, അവയുടെ നിറം കൺഫ്യൂഷ്യനിസത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി, എളിമയുടെ ആദർശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ കാലയളവിൽ, രാജകുടുംബത്തിന്റെ ഭക്ഷണം, ദർബാർ വിഭവങ്ങൾ എന്നിവക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ബ്യൂറോ വെള്ള കളിമൺ ഉത്പാദനം കർശനമായി നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു.[3]

White porcelain jar, 18th century, Joseon Korea
Water Dropper in the Shape of a Peach, late 18th century, Brooklyn Museum

പ്രകൃതിദത്തമായി കൊബാൾട്ട് പിഗ്മെൻറ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പെയിന്റിംഗുകളും ഡിസൈനുകളും കൊണ്ട് വെളുത്ത കളിമൺ അലങ്കരിക്കാനുള്ള ബ്ലൂ, വൈറ്റ് കളിമൺ കലാശിൽപമാതൃക ജോസിയോൻ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനപ്രീതിയുടെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ്. രാജകീയ കുടുംബത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ദർബാർ ചിത്രകാരന്മാരാണ് ഇവയെല്ലാം നിർമ്മിച്ചത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രകൃതിദൃശ്യ ചിത്രരചനയുടെ ജനപ്രിയ രീതി സെറാമിക്സിന്റെ അലങ്കാരത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട്.[3]പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തോടെ ചൈന ജിങ്ഡെൻസൻ ചെങ്കൽച്ചൂളയിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ചൈനീസ് സ്വാധീനത്തിൻ കീഴിൽ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജോസിയോൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള കളിമൺ ഉത്പാദനം തുടങ്ങി.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. "Korean Painting: Art of the Joseon Dynasty | The Art Institute of Chicago". The Art Institute of Chicago (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2018-11-28.
  2. 1971-, Lee, Soyoung, (2009). Art of the Korean Renaissance, 1400-1600. Haboush, JaHyun Kim., Hong, Sunpyo, 1949-, Chang, Chin-Sung, 1966-, Metropolitan Museum of Art (New York, N.Y.). New York: Metropolitan Museum of Art. പുറം. 15. ISBN 9781588393104. OCLC 299242897.{{cite book}}: CS1 maint: extra punctuation (link) CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  3. 3.0 3.1 3.2 Birmingham Museum of Art (2010). Birmingham Museum of Art : guide to the collection. [Birmingham, Ala]: Birmingham Museum of Art. പുറങ്ങൾ. 35–39. ISBN 978-1-904832-77-5.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ജോസിയോൻ_ആർട്ട്&oldid=3764123" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്