ജൈമിനീ ഭാരതം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മഹാനും വേദവ്യാസശിഷ്യനും വിഷ്ണുഭക്തനുമായ ജൈമിനീ മഹർഷി വ്യാസഭാരതത്തിനു അനുബന്ധമായി രചിച്ച അശ്വമേധപർവ്വം മാത്രമടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥമാണ് ജൈമിനീ ഭാരതം .

അശ്വമേധപർവ്വം മാത്രമാണ് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടുള്ളത് .ഇതിലെ അശ്വമേധപർവ്വം വളരെ വ്യത്യസ്തവും, ആസ്വാദ്യവും ഹൃദ്യവും , വ്യാസഭാരതത്തിലെ അശ്വമേധപർവ്വത്തിൽ ഇല്ലാത്ത പല വിചിത്രകഥകളും അടങ്ങിയതുമാകുന്നു . അതിനാൽ ജൈമിനീ അശ്വമേധം എന്നും ഈ കൃതി പ്രസിദ്ധമാണ് . കർണ്ണപുത്രനായ വൃഷകേതുവിന്റെ കഥയും ഇതിലാണുള്ളത്. കൂടാതെ പ്രമീള എന്ന അർജുനവധുവിന്റെ കഥയും ,വ്യാസഭാരതത്തിൽ ഇല്ലാത്ത അനേകം മറ്റു പല കഥാപാത്രങ്ങളെയും ഇതിൽ കാണാം.

ജൈമിനി മുനി , നൈമിശാരണ്യത്തിൽ വച്ച് ജനമേജയ രാജാവിനോട് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ആഖ്യാനം. കലിയുഗത്തിന്റെ ആരംഭകാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇതിന്റെ ആഖ്യാനം നടക്കുന്നത് . കലിയുഗത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റിയും , ലോകത്തിനു സംഭവിക്കുന്ന കെടുതികളും ഇതിൽ അവസാനഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് .

പതിനെട്ടു മഹാപുരാണങ്ങളിലും, പതിനെട്ടു ഉപപുരാണങ്ങളിലും ഈ കൃതിയെപ്പറ്റി പരാമർശമില്ല .

പേര് പറയപ്പെടാത്ത ഉപപുരാണങ്ങളും പലതും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ പുരാണങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതിനെ പെടുത്താവുന്നതാണ് .

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ജൈമിനീ_ഭാരതം&oldid=2428880" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്