ജനാധിപത്യം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ജനാധിപത്യം എന്നത് ജനങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ഭരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണ രീതിയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് പദമായ Democracy ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ജനപ്രാധിനിത്യം എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണു ജനാധിപത്യം ഉണ്ടായത്. ഗ്രീക്കിൽ demos, എന്നാൽ "ജനങ്ങൾ," എന്നും kratos, എന്നാൽ "ഭരണം" [1] എന്നുമാണു. ജനാധിപത്യം ഒരു ഭരണക്രമമാണു. എന്നാൽ പൊതുവായി അതൊരു രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയെയാണു കുറിക്കുന്നത്. ഈ വ്യവസ്ഥ സർക്കാർ സംഘടനകൾ, സർക്കാരേതര സംഘടനകൾ, താഴേതട്ട് സംഘങ്ങൾ, തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, വ്യവസായ-വാണിജ്യ സംഘങ്ങൾ എന്നിവയിലൊക്കെ ഈ വ്യവസ്ഥ പരീക്ഷിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ്.


അർത്ഥ തലങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ഒരുമിച്ചുകൂടി ചർച്ചചെയ്തു തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, ജനപ്രധിനിധികൾ സമ്മേളിക്കുകയെന്ന സമ്പ്രദായമുണ്ടായി. ജനപ്രധിനിധികളെ നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് ജനങ്ങൾ തന്നെയാണു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന ഏർപ്പാടുണ്ടാക്കിയത് അതിന്നാണു. ജനങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായ വോട്ടുമുഖേന തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നപ്രതിനിധികൾ രാജ്യത്തിന്നാവശ്യമുള്ള നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും ഭരണനയങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിക്കുകയും അവ നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയസംവിധാനമാണു ജനപ്രാധിനിത്യ ഭരണം. ഇതുതന്നെയാണു ജനാധിപത്യഭരണം. ജനാധിപത്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഡെമോക്രസി എന്ന പദവും തത്ത്വവും രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഗ്രീസിലാണ്. ഭാഷാപരമായി ജനങ്ങളുടെ ഭരണം, ജനങ്ങളുടെ വിധികർതൃത്വം, ജനങ്ങളുടെ പരമാധികാരം, ജനങ്ങളുടെ നിയമനിർമ്മാണാധികാരം എന്നൊക്കെയാണ് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

 • The Merriam-Webster Dictionary ൽ ഇതിനു നൽകിയിരിക്കുന്ന അർത്ഥം കാണുക:

ജനങ്ങളുടെ ഭരണം, ഭൂരിപക്ഷ ഭരണം, പരമാ‍ാധികാരം ജനങ്ങളിൽ അർപ്പിതമായ ഭരണം

 • Encarta Dictionary ൽ പറയുന്നു:

ഭൂരിപക്ഷത്തിനു തീരുമാനാധികാരമുള്ള ഭരണം

 • Britanica Encyclopedia ൽ പറയുന്നു:

ജനങ്ങൾക്ക് പരമാധികാരമുള്ള ഭരണം

 • Wordnet ൽ കാണുക:

ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും ജനങ്ങൾക്ക് പരമാധികാരമുള്ള വ്യവസ്ഥ

 • Double Day Dictionary ൽ ഇങ്ങനെ കാണാം:

രാഷ്ട്രീയ നിയന്ത്രണം ജനങ്ങളിൽ അർപ്പിതമായിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ

 • The New English Penguin Dictionary ൽ കാണുക:

ജനതക്ക് പരമാധികാരമുള്ള ഭരണകൂടം

 • Oxford Standard Dictionary ൽ കാണാം:

മുഴുവൻ‍ ജനതയുടെയും ഭരണം, മുഴുവൻ ജനതയാലും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികളാൽ ഭരിക്കുന്ന നിയമം

ജനാധിപത്യ സ്തംഭങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 • ജനതയുടെ പരമാധികാരം -Sovereignty of the people. (പാർലമെന്റും ലെജിസ്ലേറ്റീവുമാണത്‌. നിയമഭേദഗതി നടത്താനുള്ള അവകാശവും അധികാരവും പാർലമെന്റിനും ലെജിസ്ലേറ്റീവിലും നിക്ഷിപ്തമാണ്‌. ആ അർത്ഥത്തിൽ പരമാധികാരകോടതിയേക്കാൾ അധികാരം പാർലമെന്റിനായിരിക്കും)(തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ സദാചാരത്തിന്‌ അളവുകോൽ ഏർപ്പെടുത്താൻ വ്യവസ്ഥയില്ലാത്തതിനാൽ ജനതയുടെ പരമാധികാരം ഭരണകൂത്തിന്റെ പിഴവിനും കഴിവില്ലായ്മക്കും കാരണമാകുന്ന നിരവധി സന്ദർഭങ്ങൾക്ക്‌ ജനാധിപത്യം സാക്ഷിയാകാറുണ്ട്‌)
 • ഭൂരിപക്ഷ ഭരണം- Majority rule.(തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭരണകൂടം. തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭൂരിപക്ഷത്തിനായിരിക്കും ഭരണമെന്നത്‌ സുവ്യക്തം. (ഇവിടെ ഗുണത്തിനല്ല എണ്ണത്തിനാണ്‌ പ്രസക്തിയെന്നത്‌ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പരാജയമാണ്‌. )
 • ന്യൂനപക്ഷാവകാശം - Minority rights.(ഭൂരിപക്ഷം ഭരിക്കുമ്പോൾ ന്യൂനപക്ഷാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നതാണത്‌)(ജനാധിപത്യത്തിന്‌ കീഴിൽ ന്യൂനപക്ഷാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നത്‌ വ്യർഥമോഹമാണ്‌. ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ നാടായ ഇന്ത്യയിൽ പോലും നിരവധി ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധ കലാപങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്‌. ഭരണകൂടത്തിന്‌ അവയെ ക്രിയാത്മകമായി നേരിടാനോ, എന്നെന്നേക്കുമായി ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധ കലാപശ്രമങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനോ ആയിട്ടില്ല)
 • അടിസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശം - Basic human rights.(എല്ലാതരം ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തലും അവരുടെ നിലനിൽപ്പ്‌ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണത്‌)(ഇന്ത്യയിലെ അടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗമായ ആദിവാസി ദലിത്‌ പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്നും പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ നിലനിൽക്കുന്നു. അവരുടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങൾ പോലും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും കാടുകളിൽ നിന്ന് പോലും കുടിയിറക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.)
 • സ്വാതന്ത്ര്യവും നീതിനിഷ്ടവുമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - Free and fair elections.(ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ നാടായ ഇന്ത്യയിൽ പോലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്ത ഘട്ടങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്‌)
 • നിയമാർഹത - Due process of law.
 • നിയമ സമത്വം - Equality before the law. (ഭരണവർഗത്തിനും ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ന്യൂനപക്ഷത്തിനും തുല്യ പരിഗണന നൽകപ്പെടുന്ന നിയമസംഹിതയുടെ ശാക്തീകരണം. അതിനാൽ കോടതി അവിടെ ശക്തമായിരിക്കണം.)(കോടതിയുടെ ശാക്തീകരണം പലപ്പോഴും ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥതയുടെ ആത്മാർഥതയെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളുണ്ടാകാറുണ്ട്‌.)
 • സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ ബഹുസ്വരത - Social, economic, and political pluralism.(സമൂഹത്തിലെ വ്യത്യസ്ത തുറകളിലുള്ള ജനസഞ്ചയത്തിന്റെയും വ്യത്യസ്ത സാമ്പത്തിക അർത്ഥശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും പ്രാദേശിക ദേശീയ ഉപദേശീയ രാഷ്ട്രീയ ബഹുജന മുന്നേറ്റങ്ങളോടുമുള്ള സഹിഷ്ണുത.
 • സഹിഷ്ണുത, പ്രായോഗികത, സഹകരണം, വിട്ടുവീഴ്ച - Tolerance, pragmatism, cooperation, and compromise. (സമൂഹത്തിലെ വ്യത്യസ്ത തുറകളിലുള്ള ജനസഞ്ചയത്തിന്റെയും വ്യത്യസ്ത സാമ്പത്തിക അർത്ഥശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും പ്രാദേശിക ദേശീയ ഉപദേശീയ രാഷ്ട്രീയ ബഹുജന മുന്നേറ്റങ്ങളോടുമുള്ള സഹിഷ്ണുതയും അവയെ സ്വാംശീകരിക്കുന്നതിലെ പ്രായോഗികതയും അവയോടൊത്തുള്ള സഹകരണ വിട്ടുവീഴ്ചാ നിലപാടുകളും)(എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ പല ഉപദേശീയ ചിന്താഗതികളെയും ഞെക്കിക്കൊല്ലാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്‌. വടക്ക്‌ കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ ഇന്നും തുടർന്ന് പോരുന്ന സംഘർഷങ്ങളും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ഖലിസ്ഥാൻ വാദവും ഇതിന്റെ മികച്ച ഉദാഹരണങ്ങളാണ്‌. കശ്മീരിനെ ഇന്നും സംഘർഷമേഖലയായി നിലനിർത്തുന്നതും ഇത്തരം അസഹിഷ്ണതയുടെയും ബഹസ്വരതയെ സംഗീകരിക്കാൻ മടികാണിക്കുന്ന പ്രായോഗികതയുടെ അഭാവവും അസഹകരണവും വിട്ടുവീഴ്ചാ മനോഭാവമില്ലായ്മയുമാണ്‌. ഇന്ത്യയിൽ നിലന്നിരുന്ന ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റങ്ങളും തെലുങ്കാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഈ ഉപദേശീയതയുടെ നിദാനങ്ങളാണ്‌. എന്നാൽ രാഷ്ട്രത്തിനകത്തൊരു മഹാരാഷ്ട്രം നിലനിൽക്കുന്നത്‌ ഈ സഹകരണത്തിന്റെയോ സഹിഷ്ണുതയുടേയോ ഉദാഹരണമല്ല. അത്‌ കഴിവുകേടിന്റെ നിദാനമാണ്‌)
 • മാധ്യമങ്ങൾ - Media. (ശക്തവും സ്വതന്ത്രവുമായ മാധ്യമങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തെ താങ്ങി നിർത്തുന്നു)(ഭരണകൂടം പുറത്ത്‌ വിടുന്ന വാർത്തകൾ അതിന്റെ നിഷ്പക്ഷത നോക്കാതെയും, വാർത്തകളുടെ ഉറവിടം അന്വേഷിക്കാതെയും, വരികൾക്കിടയിൽ യാഥാർത്ഥ്യം ചികയാതെയും നൽകുന്ന വാർത്തകൾ മാധ്യമങ്ങളുടെ നിഷ്പക്ഷതെയേയും ആത്മാർത്ഥതയേയും ചോദ്യം ചെയ്ത പല സന്ദർഭങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്‌. കച്ചവട ലാഭത്തിന്‌ വേണ്ടി എക്സ്ക്ലൊസെവ്‌ വാർത്തകൾ പടക്കുന്ന പത്ര ടിവി വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുവെന്നത്‌ പത്ര ധർമ്മത്തെയും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനേയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു)

ഘട്ടം[തിരുത്തുക]

ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയുടെ ഉദയവും വികാസവും വളർച്ചയും കണക്കാക്കി അതിനെ മൂന്നായി വിഭജിക്കാം.

 • പ്രാചീന ജനാധിപത്യം
 • മധ്യകാല ജനാധിപത്യം
 • ആധുനിക ജനാധിപത്യം.

ജനാധിപത്യവ്യവസ്ഥയുടെ ഉത്ഭവം പ്രാചീന ഗ്രീസിലാണ്. ആധുനികജനാധിപത്യം ശക്തി പ്രപിക്കുന്നത് 1789 ലെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെ തുടർന്നാണ്. എന്നാൽ അതിന് മുൻപേ പള്ളിക്കെതിരെയുള്ള പൊതുവികാരം എന്ന നിലക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഈ തത്ത്വത്തിന് സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചിരുന്നു. [2]

അഥീനിയൻ ജനാധിപത്യം[തിരുത്തുക]

അഥീനിയൻ അമ്പലം, ഇവിടെയാണ് അഥീനിയൻ അസംബ്ലി കൂടിയിരുന്നത്

ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ജനാധിപത്യത്തിന്റെ രൂപമായിരുന്നില്ല പ്രാചീന ഗ്രീസിലെ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥക്ക്. അവിടെ പരമാധികാരം രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കോടതിക്കും അസംബ്ലിക്കുമായിരുന്നു അവിടെ പരമാധികാരം. അസംബ്ലിയിലായിരുന്നു ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ നടന്നിരുന്നത്. അതിൽ നിരവധി അംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അംഗങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യ പൗരത്വം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു).[3]. വരുത്തന്മാർക്കും അടിമകൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും പൗരത്വം നൽകപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഗോത്ര ജനാധിപത്യമായിരുന്നു ഗ്രീസിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു ജനധിപത്യ രീതി. ഗ്രീസിലെ അഥീനിയൻ ജനാധിപത്യം ഏഴ് വ്യത്യസ്ത കാലയളവിലൂടേയാണ് കടന്ന് പോയത്.

 1. സോളോൺ (ക്ര. മു. 600-561)
 2. പിസിസ്ട്രാറ്റിഡ്സിന്റെ കാലം (ക്ര.മു.561-510)
 3. ക്ലിസ്ഥനസിന്റെ മധ്യജനാധിപത്യം (ക്ര.മു.510-462)
 4. പെരിക്ലിസിന്റെ ഉല്പതിഷ്ണ ജനാധിപത്യം (ക്ര.മു.462 - 431)
 5. ഒളിഗാർക്കി (ക്ര.മു. 431 - 403 )
 6. പരിഷ്കൃത ജനാധിപത്യം (ക്ര.മു.403 - 322)
 7. മാസിഡോണിയൻ-റോമൻ വാഴ്ചയിലുള്ള ജനാധിപത്യം (ക്ര.മു.322-102)[4]

അഥീനിയൻ ജനാധിപത്യം ക്ര. മു. ആറാം നൂറ്റാണ്ടോടെയാണ് ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത്. ഐസണോമിയ (രാഷ്ട്രീയാവകാശ സമത്വം) എന്നും ഈ ജനാധിപത്യ രീതി അറിയപ്പെടുന്നു. [5][6] എന്നാൽ സോക്രട്ടീസ് ഈ ജനാധിപത്യ രീതിയുടെ കടുത്ത വിമർശകനായിരുന്നു. [7]

അവിടെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് ജനാധിപത്യ രീതികൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു:

 • പൊതുസമ്മത ജനാധിപത്യം - Consensus democracy
 • സൊറീഷ്യൻ
 • ഗോത്ര ജനാധിപത്യം - Tribal democracy
 • പ്രത്യക്ഷ ജനാധിപത്യം - Direct democracy

ജനാധിപത്യം രൂപപ്പെട്ട പ്രാചീന ഗ്രീസിൽ ജനാധിപത്യത്തിനു കീഴിൽ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും അടിമകൾക്കും വേണ്ടത്ര പരിഗണന കിട്ടിയിരുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, നാൽക്കാലികളേക്കാൾ മോശമായ രീതിയിലായിരുന്നു അവരോട് പെരുമാറിയിരുന്നത്.പ്രശസ്ത ഫ്രഞ്ച് ദാർശനികനായ ആന്ദെ ക്രീക്സോൺ എഴുതുന്നു. “ പുരാതന ഗ്രീക്ക് നാഗരികതയിൽ അടിമസമ്പ്രദായം നിയമവിധേയമായിരുന്നു. ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ട വ്യക്തികൾ പോലും സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും കുട്ടികളെയും വിൽക്കുന്നതും അവരോട് മൃഗങ്ങളെ പോലെ പെരുമാറുന്നതും സ്വാഭാവികം മാത്രമായെ കരുതിയിരുന്നുള്ളൂ.[8]

ഭാരതീയ ജനാധിപത്യം[തിരുത്തുക]

ക്ര.വ. 750 ൽ ബംഗാൾ ഭരിച്ചിരുന്ന പാല രാജവംശം (ഗോപാല രാജവംശം) ജനാധിപത്യ രൂപേണയായിരുന്നു അധികാരത്തിലെത്തിയിരുന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു[9]. അതിന് മുൻപേ തന്നെ ബുദ്ധ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടികാണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്[10].[11].

ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സംഘ, ഗണ, ജനപഥ, അയുദ്ധിയ പ്രായ, വാഹിക തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പ്രാചീന രൂപങ്ങളായിരുന്നു[12]. എന്നാൽ ബുദ്ധ രാജവംശങ്ങളെയൊക്കെ നിഷ്കാസനം ചെയ്ത് രംഗത്ത് വന്ന രാജകുല സങ്കല്പങ്ങളും ക്ഷത്രിയ വർഗീകരണവും ലിച്ചാവിയുമൊക്കെ ജനാധിപത്യത്തെ എതിർത്തിരുന്നുവെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നവരും ഏറെയാണ്[13].

ആധുനിക ജനാധിപത്യം[തിരുത്തുക]

ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പാർലമെന്റ് 1265 ലെ മോൺഫോറ്ട്ടിന്റെ പാർലമെന്റായിരുന്നു. എങ്കിലും ഒരു ചെറു ന്യൂന‍പക്ഷത്തിനേ അവിടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ [14]. രാജഭരണത്തിനു കൂച്ചുവിലങ്ങിട്ട് കൊണ്ട് അവതരിപ്പിച്ച മാഗ്നാകാർട്ട ബ്രിട്ടീഷ് പർലമെന്റ് ചരിത്രത്തിൽ ഒരു നാഴികക്കല്ലായിരുന്നു.

ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം[തിരുത്തുക]

പുരാതന ഭാരതത്തിൽ

ജനപ്രാധിനിത്യത്തിന്റെ ചില രൂപങ്ങൾ പുരാതനഭാരതത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു. വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന കുലസംഘങ്ങളും മഹാഭാരതത്തില് പറയുന്ന ഗണങ്ങളും അതിപുരാതന ഭാരതത്തിലെ ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളായിരുന്നു. രാജാവിന്റെ കീഴിൽ മന്ത്രിമാർക്കുപുറമെ വലിയ അംഗസംഖ്യയുള്ള മന്ത്രിപരിഷത്തും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച ഏതു കാര്യവും ഈ പരിഷത്തു ചർച്ചചെയ്യുകയും പരിഷത്തിന്റെ ഭൂരിപക്ഷതീരുമാനം രാജാവു സ്വീകരിച്ചു നടപ്പാക്കുകയും വേണമെന്ന് കൗടില്യന്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ കാണുന്നു.

സംഘം കൃതികളിൽ

ദക്ഷിണഭാരതത്തിലും ഏ.ഡി.ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ജനാതിപത്യച്ഛായയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഒരു വലിയ സഭയിൽ നിന്നു തെരഞ്ഞെടുത്ത അഞ്ചു സമിതികളിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരമെന്ന് സംഘകാല കൃതികളിൽ കാണുന്നു. വേണാട്ടിലെ ഒരു ഭരണസഭയിൽ അറുനൂറ് അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്രേ.

പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യം[തിരുത്തുക]

പ്രത്യക്ഷ ജനാധിപത്യം[തിരുത്തുക]

പരോക്ഷ ജനാധിപത്യം[തിരുത്തുക]

പ്രാതിനിധ്യ ജനാധിപത്യം[തിരുത്തുക]

സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനാധിപത്യം[തിരുത്തുക]

ജനാധിപത്യവും ക്രിസ്തുമതവും[തിരുത്തുക]

ഏതാണ്ട് 50 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ ക്രിസ്തുമതവും ജനാധിപത്യവും പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായി സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രകാരന്മാർ പൊതുവെ കരുതിയിരുന്നു.[15] ക്രൈസ്തവ യൂറോപ്പിൽത്തന്നെ ഫാഷിസവും നാസിസവും ഉദയംകൊണ്ടു എന്നതും യാഥാര്ഥ്യമാണ്. രാഷ്ട്രീയ അധികാരശക്തികൾക്ക് സമ്പൂർണമായി വണങ്ങേണ്ട ആവശ്യകത ഊന്നിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കളിലൊരാളായ മാർട്ടിൻ ലൂതർ പറഞ്ഞു: ‘രാജാവ് എന്നെ വിളിച്ചാൽ ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചതുപോലെയാണ്’.[16] മധ്യകാല നൂറ്റാണ്ടുകളില് പോപ്പിന്റെ ആധിപത്യത്തിലും ജനാധിപത്യപരമായ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങള്ക്കു പോലും വിലക്കുകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് പിന്നീട് ആധുനിക കാലത്തേക്ക് കടന്നപ്പോള് ഈയവസ്ഥക്ക് കാര്യമായ മാറ്റം വരുകയുണ്ടായി.ഇന്ന് ആഴത്തിൽ വേരോട്ടമുള്ള ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗങ്ങളിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം.

ഇസ്‌ലാമിക ജനാധിപത്യം[തിരുത്തുക]

നേതൃത്വത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും ഒഴിവാക്കുന്നതിലും ജനാധിപത്യ രീതിശാസ്ത്രത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഇസ്‌ലാം, പക്ഷെ നിയമനിർമ്മാണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു. അടിസ്ഥാന ധാർമിക-നൈതിക മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള നിയമനിർമ്മാണത്തിന്‌ മാത്രമേ സഭക്ക് അധികാരമുണ്ടാകൂ. നബിക്ക് ശേഷം ഖലീഫമാരെ നിശ്ചയിച്ച രീതികൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഇസ്‌ലാമിന്റെ ജനാധിപത്യ വീക്ഷണം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ പിന്നീട് അത് രാജഭരണത്തിലേക്ക് വഴിതെറ്റുകയായിരുന്നു[17].

ഭരണാധികാരികളെ തിരഞ്ഞടുക്കുക, കൂടിയാലോചന സംവിധാനം, വിമർശനാധികാര്യം, അധികാരികളെ നിശ്ചയിക്കുവാനും മാറ്റാനുമുള്ള പൗരൻമാരുടെ അവകാശം എന്നു തുടങ്ങുന്ന ജനാധിപത്യത്തിൻറെ ഈ വിശാല മേഖലയെ ഇസ്‌ലാം പിന്തുണക്കുന്നു. ഖിലാഫത്തിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പു സംവിധാനം, ശൂറ(പാർലമെൻററി സംവിധാനം), നീതിനിർവാഹക സംവിധാനം എന്നിവക്ക് മാതൃകകൾ സമർപ്പിക്കാനായി. ആധുനിക ജനാധിപത്യത്തെയും ഇസ്‌ലാമിനെയും ഈ രീതിയിൽ ആദ്യമായി സൈദ്ധാന്തിക തലത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്തത് സയ്യിദ് മൗദൂദിയാണ്[18] ബുദ്ധിയുള്ള ഒരുത്തനും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ക്രിയാത്മക വശത്തെ എതിർക്കുകയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്.[19] ഈ വീക്ഷണത്തെ റാശിദ് ഗനൂശി, ഡോ. യൂസുഫുൽ ഖർദാവി, അസ്സാം തമീമി തുടങ്ങിയവരും ക്രിയാത്മകമായി വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഈജ്പ്ഷ്യൻ ജിഹാദ് സംഘത്തിനെ തലവനും അൽ ഖാഇദയുടെ താത്വികാചര്യനുമായ ഡോ. അയ്മൻ സവാഹിരി, ഈജ്പ്തിലെ ഇഖ്‌വാനുൽ മുസ്‌ലിമൂൻ നേതാവ്‌ സയ്യിദ് ഖുതുബ്, ഹിസ്ബുത്തഹ്രീറിന്റെ നേതാവ് തഖിയുദ്ദീൻ നബ്‌ഹാനി എന്നിവർ തീർത്തും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതിയായി ജനാധിപത്യത്തെ വിലയിരുത്തുന്നു. [20][21]ലോകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ജിഹാദി സംരംഭങ്ങളും, സലഫികളും തകർക്കപ്പെടേണ്ട ജനവിരുദ്ധ വ്യവസ്ഥിതിയായാണ് ജനാധിപത്യത്തെ കാണുന്നത്. ജനാധിപത്യവും ഇസ്‌ലാമും വിരുദ്ധാശയങ്ങളാണെന്ന ചിന്താഗതി മാത്രമല്ല, ജനാധിപത്യം ഇസ്‌ലാമിനെതിരെയുള്ള പാശ്ചാത്യ നിർമിതിയാണെന്ന് വരെയുള്ള വിവിധ വാദമുഖങ്ങളാണ്‌ ഈ ശത്രുതക്കടിസ്ഥാനമായി കാണുന്നത്.

വിദ്യാഭ്യാസവും ജനാധിപത്യവും[തിരുത്തുക]

ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ജനങ്ങളാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഭരണമാണ് ജനാധിപത്യമെന്നതുകൊണ്ടർത്ഥമാക്കുന്നത്. പൊതുനന്മയാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്‌ഷ്യം.ധാരണാശക്തി തൃപ്തികരമായിരിക്കുകയും സ്വഭാവം മെച്ചപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജനത ബോധവാൻമാരാകുന്നു.സാമൂഹ്യസേവനതൽപരതയും ഊർജ്ജസ്വലതയും രാഷ്ട്രീയമായ വിവേകവും ജനാധിപത്യത്തിലാവശ്യമാണ്. പുതിയതലമുറയ്ക്ക് സാംസ്കാരികപാരമ്പര്യം പകർന്നുകൊടുക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രാഥമികവും പ്രധാനവുമായ ധർമ്മമാണ്. കല,ശാസ്ത്രം,ജീവിതരീതികൾ എന്നിവയിൽ പണ്ടും ഇന്നും പുലർത്തുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളോടെ വേണം പുതിയ തലമുറ അവ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ. ഈ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് വിദ്യാലയങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കേണ്ടത്. സംസ്ക്കാരം സ്വരൂപിക്കുകയും പകർന്നുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാമൂഹ്യസ്ഥാപനമാണ് വിദ്യാലയം. ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടുപോകുവാനുള്ള അവസരം വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു ലഭിക്കണം. യഥാർത്ഥവും സങ്കീർണ്ണവുമായ ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മാത്രമെ ജനാധിപത്യം വിജയകരമാവുകയുള്ളു.ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, മാനുഷികബന്ധങ്ങൾ, സാമ്പത്തികഭദ്രത, പൗരബോധം എന്നീ ഗുണങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ വരും തലമുറയിൽ വികസിച്ചുവരേണ്ടതാണ്. സമ്പൂർണ്ണ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് മാത്രമെ ദുഷ്പ്രവണതകളേയും ദുഷ്പ്രചാരങ്ങളെയും അതിജീവിക്കുവാൻ മനുഷ്യനു കഴിയുകയുള്ളു. രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക സാമുഹിക രംഗങ്ങളിൽ അവശ്യം വേണ്ട മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസികളും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. പരിവർത്തന വിധേയമായികൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമുഹത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വമാണ്.ചുറ്റ്പാടുമായി പൊരുത്തപ്പെടുവാനുള്ള ഉൾകാഴ്ച്ച അവനു ലഭ്യമാക്കണം. വസ്തുതകളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും അവാസ്തവിക പ്രസ്താവനകളിൽനിന്നു വേർതിരിച്ചു മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള കഴിവ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു നൽകിയാൽ മാത്രമേ ജനാധിപത്യം വിജയപ്രദമാവുകയുള്ളു.

അർത്ഥകല്പനകൾ[തിരുത്തുക]

 • ജനതയുടെ ഭരണ സംവിധാനം;പ്രത്യേകിച്ച്: ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ഭരണം[22]
 • ജനാധിപത്യസർക്കാരുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയവ്യവസ്ഥ [23]
 • സ്വതന്ത്രവും സമത്വപൂർണവുമായ ജനപ്രാതിനിധ്യം [24]
 • ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ഭരണം [25]
 • ജനങ്ങളുടെ ഭരണം, ഭൂരിപക്ഷഭരണം [26]

ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ച അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 • “ജനാധിപത്യം വിദ്യാഹീനരുടെ ഭരണമാണ്. അരിസ്റ്റോക്രസി തലതിരിഞ്ഞ വിദ്യ നേടിയവരുടേയും” - ഗിൽബർട്ട് കെ. ചെസ്റ്റെർടോൺ
 • “ജനാധിപത്യം നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ളത് പറയുകയും നിങ്ങളോട് കല്പിച്ചത് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട വ്യവസ്ഥയാണ്” - ഡേവ് ബർറി
 • “ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും ജനാധിപത്യത്തെ എതിർക്കുകയില്ല. ഇവിടെ രാജാധിപത്യമോ ഏകാധിപത്യമോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭരണരീതിയോ ആണ് വേണ്ടതെന്നും പറയാനാവില്ല” - സയ്യിദ് മൌദൂദി

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. Democracy:Britannica Student Encyclopedia
 2. Source:'The Criticism of Democracy and the Illustration of its Reality' by Abdul Qadir Bin Abdul Aziz
 3. http://www.bbc.co.uk/history/ancient/greeks/greekdemocracy_01.shtml
 4. Source: Eli Sagan's The Honey and the Hemlock
 5. name=henry>Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon
 6. The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes", Mogens Herman Hansen, ISBN 1-85399-585-1, P.81-84
 7. Xenophon (Memorabilia Book I, 2.9)
 8. സദാചാരവ്യവസ്ഥയും തത്ത്വദർശനങ്ങളും
 9. History of Buddhism in India, Translation: A. Shiefner
 10. Democracy in Ancient India by Steve Muhlberger, Associate Professor of History, Nipissing University
 11. Sharma, Republics, pp. 15-62, 237
 12. Democracy in Ancient India by Steve Muhlberger, Associate Professor of History, Nipissing University
 13. സർഫറാസ് നവാസ് : ജനാധിപത്യം
 14. Levinson, Sanford. Constitutional Faith. Princeton University Press, 1989, p. 60
 15. Lipset, Seong and Torres, A Comparative Analysis of the Social Requisites of Democracy, International Social Science Journal, vol. 136 (May 1993), p. 29
 16. Cited in Roland Bainton, Here I Stand: A Life of Martin Luther, Mentor: New York, 1977 6.Robin B. Wright, "Islam and Liberal Democracy: Two Visions of Reformation," Journal of Democracy, April 1996, p. 65-67
 17. അബുൽ അഅ്‌ലാ മൗദൂദി: ഖിലാഫത്തും രാജവാഴ്ചയും
 18. മതേതരത്വം, ദേശീയത്വം, ജനാധിപത്യം: ഒരു താത്ത്വികവിശകലനം പേജ്.20, ഐ.പി.എച്ച് കോഴിക്കോട്
 19. തഹ്‌രീകെ ആസാദീ ഹിന്ദ് ഔർ മുസൽമാൻ, പേജ്475
 20. ഡോ. അയ്മൻ സവാഹിരി: അൽ ഹസദുൽ മുർ‌റ്, അൽ ഇഖ്‌വാനുൽ മുസ്‌ലിമൂൻ ഫി സിത്തീന ആമൻ, പേജ്:8
 21. സയ്യിദ് ഖുതുബ്: വഴിയടയാളങ്ങൾ
 22. The Merriam-Webster Online dictionary
 23. The Merriam-Webster Online dictionary
 24. Encarta dictionary
 25. American Heritage Dictonay
 26. Word tutor
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ജനാധിപത്യം&oldid=2267052" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്