ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഞ്ചാബിലെയും ചണ്ഡിഗഢിലെയും നഗരങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

2013 -ലെ ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഞ്ചാബിലെയും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശമായ ചണ്ഡിഗഢിലെയും ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ ജനസഖ്യയുള്ള നഗരങ്ങളുടെയും നഗരക്കൂട്ടങ്ങളുടെയും പട്ടികയാണിത്.

പഞ്ചാബ്[തിരുത്തുക]

റാങ്ക് പേര് ജില്ല തരം 2011 -ലെ ജനസംഖ്യ ആൺ പെൺ 5 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരുടെ എണ്ണം സാക്ഷരത
1 ലുധിയാന ലുധിയാന ജില്ല നഗരം 1,613,878 874,773 739,105 173,021 85.38
2 അമൃത്സർ അമൃത്സർ ജില്ല നഗരക്കൂട്ടം 1,183,705 630,114 553,591 63,238 84.64
3 ജലന്ധർ ജലന്ധർ ജില്ല നഗരക്കൂട്ടം 873,725 463,975 409,970 84,886 85.46
4 പട്യാല പട്യാല ജില്ല നഗരക്കൂട്ടം 660,453 343,435 317,018 42,458 89.95
5 ഭട്ടിൻഡ ഭട്ടിൻഡ ജില്ല നഗരം 285,813 151,782 134,031 30,713 82.84
6 അജിത്ഗർ മൊഹാലി ജില്ല നഗരക്കൂട്ടം 176,152 92,407 83,745 16,148 93.04
7 ഹോഷിയാർപൂർ ഹോഷിയാർപൂർ ജില്ല നഗരം 168,443 88,290 80,153 16,836 89.11
8 ബറ്റാല ഗുർദാസ്പൂർ ജില്ല നഗരക്കൂട്ടം 158,404 83,536 74,868 14,943 89.28
9 പത്താൻകോട്ട് പത്താൻകോട്ട് ജില്ല നഗരക്കൂട്ടം 147,875 79,145 68,730 14,734 88.71
10 മോഗ മോഗ ജില്ല നഗരക്കൂട്ടം 146,897 79,808 67,089 16,447 81.42
11 അബോഹർ ഫാസിക ജില്ല നഗരം 145,238 76,840 68,398 15,870 79.86
12 മാലകോട്ല സംഗ്റൂർ ജില്ല നഗരക്കൂട്ടം 135,330 71,401 63,929 16,315 70.25
13 ഖന്ന ലുധിയാന ജില്ല നഗരം 128,130 67,811 60,319 13,218 84.43
14 ഫഗ്വാര കപൂർത്തല ജില്ല നഗരക്കൂട്ടം 117,954 62,171 55,783 11,622 87.43
15 മുക്താസർ മുക്ത്സർ ജില്ല നഗരം 117,085 62,005 55,080 13,639 77.31
16 ബർണാല ബർണാല ജില്ല നഗരം 116,454 62,302 54,152 12,984 79.8
17 രാജ്പുര പട്യാല ജില്ല നഗരം 112,193 57,803 54,390 12,841 82
18 ഫിറോസ്പുർ ഫിറോസ്പുർ ജില്ല നഗരം 110,091 58,401 51,690 11,516 79.75
19 കപൂർത്തല കപൂർത്തല ജില്ല നഗരം 101,654 55,485 46,169 9,706 85.82
20 സംഗ്രൂർ സംഗ്റൂർ ജില്ല നഗരം 88,043 46,931 41,112 9,027 83.54

ചണ്ഡിഗഢ്[തിരുത്തുക]

റാങ്ക് പേര് ജില്ല തരം 2011 -ലെ ജനസംഖ്യ ആൺ പെൺ 5 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരുടെ എണ്ണം സാക്ഷരത
1 ചണ്ഡിഗഢ് ചണ്ഡിഗഢ് ജില്ല നഗരക്കൂട്ടം 1,025,682 563,127 462,555 113,698 86.56