ചൈനയിലെ വിദ്യാഭ്യാസം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ചൈനയിലെ വിദ്യാഭ്യാസം രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ചൈനയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്നത്. എല്ലാ പൗരന്മാരും നിർബന്ധിതമായി 9 വർഷം സ്കൂളിൽ പോകേണ്ടതുണ്ട്. സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പൊതുമേഖലായിലാണ് സ്കൂളുകൾ. 9 വർഷ നിർബന്ധിതവിദ്യാഭ്യാസം എന്നാണീ രീതി അറിയപ്പെടുന്നത്.

ഈ 9 വർഷ നിർബന്ധിതവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ 6 വർഷം പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്. ഇതു തുടങ്ങുന്നത്, 6 അല്ലെങ്കിൽ 7 വയസിലാണ്. 12 മുതൽ 15 വയസുവരെ ജൂണിയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടമാണ്. ജൂണിയർ മിഡിൽ സ്കൂലിനു ശേഷം 3 വർഷം സീനിയർ മിഡിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നു. ഇതോടെ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം പൂർണ്ണമാകുന്നു.

ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

A mean value theorem equation is displayed on a bridge in Beijing.

വികസനം[തിരുത്തുക]

Tsinghua University is a top university in China

വിദ്യാഭ്യാസനയം[തിരുത്തുക]

വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം[തിരുത്തുക]

ഘട്ടങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

Educational stages in China
Typical Age Education Levels Compulsory
18–22 University or college Varies No
15–18 Senior high school (middle school)

or
Vocational school

Grades 10–12 No
12–15 Junior middle school Grades 7–9 Yes
6–12 Primary school Grades 1–6 Yes

പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം[തിരുത്തുക]

പ്രാഥമികവിദ്യാലയങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം[തിരുത്തുക]

Lists of newly admitted students - complete with their home communities, test scores, and any extra points they derived due to their ethnicity or family size - posted outside of Linxia High School

സീനിയർ സെക്കണ്ടറി[തിരുത്തുക]

Guangdong Experimental High School, one of the key high schools based in Guangzhou, China.

അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാഭ്യാസം[തിരുത്തുക]

Shanghai American School Puxi Campus

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം[തിരുത്തുക]

Huazhong University of Science and Technology in Wuhan

ഇതും കാണൂ [തിരുത്തുക]

സ്രോതസ്സുകൾ[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ചൈനയിലെ_വിദ്യാഭ്യാസം&oldid=3086175" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്