ചാൾസ് വുഡ് (അയേൺമാസ്റ്റർ)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ചാൾസ് വുഡ് (Charles Wood (ironmaster)) (1702 - ഒക്ടോബർ 1774) ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് അയേൺമാസ്റ്ററും പോട്ടിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റാംപിംഗ് (ചാർക്കോളിന്റെ ഉപയോഗം കൂടാതെ പിഗ് അയേൺ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ) റോട്ട് അയേണിൽ നിന്നും പിഗ് അയേൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി കണ്ടുപിടിച്ചവരിൽ ഒരാളുമായിരുന്നു.

രക്ഷിതാക്കൾ[തിരുത്തുക]

വോൾവർ ഹാംപ്ടണിലെ വില്യം വൂഡിന്റെ ആ പ്രദേശത്തെ ഒരു ഇരുമ്പുമൂർച്ചക്കാരനായ റിച്ചാർഡ് മോളിനെസ്സിന്റെ മകളായ മാർഗരറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും അവരുടെ 15 മക്കളിൽ 7-ാമത്തേ പുത്രനുമായിരുന്നു ചാൾസ് വുഡ്. 1715 വരെ വില്യം വുഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ വ്യാപാരത്തെ പിന്തുടർന്നു. അദ്ദേഹം അയേൺമാസ്റ്റർ ആയിത്തീരുകയും പിന്നീട് അയർലൻഡിനുള്ള ചെമ്പ് നാണയങ്ങൾ നൽകാൻ കരാർ ഉണ്ടാക്കി. അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൊജക്ടറായിരുന്നു കൂടാതെ സൗത്ത് സീ ബബിൾ കമ്പനിയുമായി (1720) (ഒരു ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി) ഒരു അയേൺമാസ്റ്റർ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട്, അയേണിന്റെ ഒരു പുതിയ പ്രക്രിയ വികസിപ്പിക്കുകയും "ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടനിലെ ഒരു അയേൺ കമ്പനിയുടെ ഒരു ചാർട്ട് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും, ഫ്രിസിങ്ടൺ, കംബർലാൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി) ചെറിയ ഇരുമ്പ് ഉല്പാദിപ്പിച്ചു കടത്തിലായി.[1]

അധിക വായനയ്ക്ക്[തിരുത്തുക]

  • J. Gross (ed.): The diary of Charles Wood of Cyfarthfa Ironworks, Merthyr Tydfil, 1766-1767, with P. Riden, 'Introduction' (Merton Priory Press, Cardiff 2001).
  • L B Hunt: 'The First Experiments on Platinum - Charles Wood’s Samples from Spanish America', Platinum Metals Review, 29(4), 1985, 180-184.open link
  • J. M. Treadwell: 'William Wood and the Company of Ironmasters of Great Britain', Business History 16(2), 1974, 93-112.
  • J. M. Treadwell: 'Swift, William Wood, and the Factual Basis of Satire', The Journal of British Studies, Vol. 15(2) (Spring, 1976), pp. 76–91.subscription required

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Treadwell 1974; 1976.