ചങ്ങഴി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ചങ്ങഴി. ഒരു അളവുപകരണമാണിത്. ഇതിൽ ഉൾകൊള്ളുന്ന അളവിനെ ഒരു ഇടങ്ങഴി എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അളവു പാത്രം വൃത്താകൃതിയാണ്. നാല് നാഴി ചേർന്നാലാണ് ഒരു ഇടങ്ങഴി അളവ് കിട്ടുന്നത്. പത്ത് ഇടങ്ങഴി ചേരുമ്പോൾ ഒരു പറ എന്നാണ് കണക്ക്. ഇത് ഏകദേശം ഒന്നേകാൽ ലിറ്റർ ആണ്.


പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ കേരളീയ ഭവനങ്ങളിൽ മംഗളകർമ്മങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അരി,നെല്ല് മുതലായവ നിറച്ച ചങ്ങഴി വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. മരത്തടി കൊണ്ടാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഇരുമ്പ് തകരം കൊണ്ടുമുള്ള ചങ്ങഴികൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട്. മരത്തടിയിൽ തീർത്ത ചങ്ങഴികളിൽ പിത്തള കൊണ്ടുള്ള അലങ്കാരപ്പണികൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ചങ്ങഴി&oldid=2481826" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്