ചക്രം (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
  • ചക്രം - അക്ഷത്തിൽ കറങ്ങാൻ കഴിയുന്ന വൃത്താകരത്തിലുള്ള ഒരു ഉപാധി.
  • ചക്രം (ജലസേചനം) - കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ജലസേചനോപാധി.
  • ചക്രം (നാണയം) - കേരളത്തിൽ ഉപയോഗത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നാണയം.
  • ചക്രം (ചലച്ചിത്രം) - 2003-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു മലയാളചലച്ചിത്രം.
  • ചക്രം (ആയുധം) ഭാരതീയപുരാണങ്ങളിലും മറ്റും പരാമർശിക്കുന്ന ചക്രം എന്ന ആയുധം - ഉദാ: സുദർശനചക്രം.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ചക്രം_(വിവക്ഷകൾ)&oldid=1141589" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്