ഘടകം:Transclusion count/data/Y

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഈ ഘടകത്തിന്റെ വിവരണം ഘടകം:Transclusion count/data/Y/വിവരണം എന്ന താളിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്

return {
["Y"] = 7800,
["YEAR"] = 3700,
["Year"] = 3300,
["YearInCountryPortalBox"] = 81000,
["YearInCountryPortalBox/make"] = 81000,
["YearInCountryPortalBox/parse"] = 81000,
["YearParamUsageCheck"] = 70000,
["YearParamUsageCheck/core"] = 70000,
["Year_article"] = 6000,
["Year_box"] = 2400,
["Year_box/core"] = 2400,
["Year_box/outer_core"] = 2400,
["Year_by_category"] = 68000,
["Year_by_category/core"] = 68000,
["Year_category"] = 9300,
["Year_in_Europe"] = 5000,
["Year_in_Europe/expr"] = 5000,
["Year_in_US_state_category"] = 9100,
["Year_in_US_state_category/core"] = 9100,
["Year_in_continent/expr"] = 6600,
["Year_in_continent/link"] = 6600,
["Year_in_continent_category"] = 3700,
["Year_in_continent_category/core"] = 3700,
["Year_in_country_category"] = 35000,
["Year_in_country_category/core"] = 33000,
["Year_in_football"] = 2000,
["Year_in_nationality_television"] = 2500,
["Year_in_nationality_television/core"] = 2500,
["Year_in_region"] = 9400,
["Year_in_region/link"] = 9400,
["Year_in_various_calendars"] = 2800,
["Year_nav"] = 2800,
["Year_nav_topic5"] = 6800,
["Yearcat"] = 3900,
["YearsProject"] = 3800,
["Years_or_months_ago"] = 38000,
["Yel"] = 11000,
["Yes"] = 6800,
["Yes2"] = 7000,
["YesNo-Yes"] = 49000,
["Yesno"] = 11200000,
["Yesno-no"] = 1210000,
["Yesno-yes"] = 87000,
["Yo"] = 8900,
["You've_got_mail"] = 8600,
["YouTube"] = 43000,
["Youtube"] = 6800,
["Yy"] = 9500,
["Yycat"] = 2500,
["Yyend"] = 9700,
["Yytop"] = 9700,
["Module:Year_in_various_calendars"] = 2800,
["Module:Yesno"] = 19800000,
}
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഘടകം:Transclusion_count/data/Y&oldid=3276418" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്