ഗ്രീക്ക് ആമ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഗ്രീക്ക് ആമ
ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം
കിങ്ഡം:
Phylum:
Subphylum:
Class:
Order:
Suborder:
Family:
Genus:
Species:
T. graeca
Binomial name
Testudo graeca
Note allopatric ranges of "Maghreb" (T. g. graeca) and "Greek" (T. g. ibera) populations
Synonyms[1]
T. g. graeca
 • Testudo pusilla Linnaeus, 1758
 • Chersine pusilla Merrem, 1820
 • Testudo mauritanica Duméril & Bibron, 1835
 • Testudo mauritonica Kercado, 1835 (ex errore)
 • Testudo whitei Bennett, 1836
 • Peltastes mauritanicus Gray, 1873
 • Testudo graeca graeca Mertens, 1946
 • Testudo gracea Nutaphand, 1979 (ex errore)
 • Testudo whitie Highfield & Martin, 1989 (ex errore)
 • Furculachelys whitei Highfield, 1990
 • Testudo graeca sarda Ballasina, 1995 (nomen nudum)
 • Testudo graeca whitei Artner, 1996
T. g. anamurensis
 • Testudo graeca anamurensis Weissinger, 1987
 • Testudo ibera anamurensis Highfield, 1990
 • Testudo terrestris anamurensis David, 1994
 • Testudo anamurensis Vetter, 2002
 • Testudo graeca amurensis Ferri, 2002 (ex errore)
T. g. antakyensis
 • Testudo antakyensis Perälä, 1996
 • Testudo graeca antakyensis Zwartepoorte, 2000
 • Testudo terrestris antakyensis Bour, 2002
 • Testudo ibera antakyensis Artner, 2003
T. g. armeniaca
 • Testudo graeca armeniaca Chkhikvadze, 1989 (nomen nudum)
 • Testudo graeca armeniaca Chkhikvadze & Bakradze, 1991
 • Testudo graeca armaniaca Chkhikvadze & Bakradze, 1991 (ex errore)
 • Testudo armeniaca Vetter, 2002
 • Testudo terrestris armeniaca Bour, 2002
T. g. buxtoni
 • Testudo ecaudata Pallas, 1814
 • Testudo buxtoni Boulenger, 1921
 • Testudo terrestris buxtoni Bour, 2002
 • Testudo ibera buxtoni Artner, 2003
T. g. cyrenaica
 • Testudo graeca cyrenaica Pieh & Perälä, 2002
 • Testudo cyrenaica Vetter, 2002
 • Testudo cyrenaika Stettner, 2004 (ex errore)
T. g. floweri
 • Testudo floweri Bodenheimer, 1935
 • Testudo graeca floweri Mertens, 1946
 • Testudo terrestris floweri David, 1994
 • Testudo ibera floweri Artner, 2003
T. g. ibera
 • Testudo ibera Pallas, 1814
 • Chersus iberus Brandt, 1852
 • Testudo iberia Blyth, 1853 (ex errore)
 • Medaestia ibera Wussow, 1916
 • Testudo ibera racovitzai Călinescu, 1931
 • Testudo graeca ibera Mertens, 1946
 • Testudo ibera ibera Gmira, 1993
 • Testudo terrestris ibera David, 1994
T. g. lamberti
 • Testudo graeca lamberti Pieh & Perälä, 2004
 • Testudo lamberti Perälä, 2004
T. g. marokkensis
 • Testudo graeca marokkensis Pieh & Perälä, 2004
 • Testudo marokkensis Perälä, 2004
T. g. nabeulensis
 • Testudo flavominimaralis Highfield & Martin, 1989
 • Furculachelys nabeulensis Highfield, 1990
 • Testudo nabeulensis Welch, 1994
 • Testudo graeca flavominimaralis Artner, 1996
 • Testudo graeca nabeulensis Artner, 1996
T. g. nikolskii
 • Testudo graeca nikolskii Chkhikvadze & Tuniyev, 1986
 • Testudo ibera nikolskii Highfield, 1990
 • Testudo terrestris nikolskii David, 1994
 • Testudo graeca niiolskii Paull, 1997 (ex errore)
 • Testudo nikolskii Vetter, 2002
T. g. pallasi
 • Testudo graeca pallasi Chkhikvadze, 1989 (nomen nudum)
 • Testudo graeca pallasi Chkhikvadze & Bakradze, 2002
 • Testudo pallasi Danilov & Milto, 2004
T. g. perses
 • Testudo perses Perälä, 2002
 • Testudo ibera perses Artner, 2003
T. g. soussensis
 • Testudo graeca soussensis Pieh, 2001
 • Testudo soussensis Vetter, 2002
T. g. terrestris
 • Testudo terrestris Forsskål, 1775
 • Testudo zolhafa Forsskål, 1831 (nomen nudum)
 • Testudo zolkafa Forsskål, 1831 (nomen nudum)
 • Testudo zohalfa Forsskål, 1835 (nomen nudum)
 • Testudo graeca terrestris Wermuth, 1958
 • Testudo terrestris terrestris David, 1994
 • Testudo ibera terrestris Artner, 2003
T. g. zarudnyi
 • Testudo zarudnyi Nikolsky, 1896
 • Testudo graeca zarudnyi Mertens, 1946
 • Testudo ibera zarudnyi Gmira, 1993
 • Testudo terrestris zarudnyi David, 1994

ഗ്രീക്ക് ആമ (ഇംഗ്ലീഷിൽ: Greek Tortoise/Spur-thighed Tortoise) (ശാസ്ത്രീയ നാമം: Testudo graeca) കറുപ്പും തേൻനിറവും കലർന്ന നിറമുള്ള ശരീരമുള്ള ആമകളാണ്. യൂറോപ്പിൽ ഇവയെ കണ്ടു വരുന്നു. ഇവയുടെ മുട്ടകൾക്ക് പ്രാവിൻ മുട്ടയുടെ വലിപ്പമുണ്ട്. ഒച്ച്, ചെറിയ ചെടികളുടെ ഇലകൾ എന്നിവയാണ് ഈ ആമകളുടെ സാധാരണ ഭക്ഷണം.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. Fritz, Uwe; Havaš, Peter (2007). "Checklist of Chelonians of the World" (PDF). Vertebrate Zoology. 57 (2): 296–300. ISSN 1864-5755. Archived (PDF) from the original on 2010-12-17. Retrieved 29 May 2012.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഗ്രീക്ക്_ആമ&oldid=3630833" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്