ഗോവ നിയമസഭയിലെ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഗോവയിലെ നിയമസഭയിൽ ആകെ 40 നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ 1 നിയോജകമണ്ഡലം പട്ടികജാതി സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കായി സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. [1]

നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളുടെ പട്ടിക[തിരുത്തുക]

ക്രമ
നമ്പർ.
പേര് [2] സംവരണം( എസ്‌സി / എസ്ടി / സംവരണമില്ല)
1 മാണ്ട്രെം സംവരണമില്ല
2 പെർനെം എസ്.സി.
3 ബിചോലിം സംവരണമില്ല
4 ടിവിം സംവരണമില്ല
5 മപുസ സംവരണമില്ല
6 സിയോലിം സംവരണമില്ല
7 സാലിഗാവോ സംവരണമില്ല
8 കലാൻ‌ഗ്യൂട്ട് സംവരണമില്ല
9 പോർ‌വോറിം സംവരണമില്ല
10 അൽഡോണ സംവരണമില്ല
11 പനാജി സംവരണമില്ല
12 താലിഗാവോ സംവരണമില്ല
13 സാന്താക്രൂസ് സംവരണമില്ല
14 സെന്റ് ആൻഡ്രെ സംവരണമില്ല
15 കുംബർജുവ സംവരണമില്ല
16 മയെം സംവരണമില്ല
17 സാൻക്വെലിം സംവരണമില്ല
18 പോറിയെം സംവരണമില്ല
19 വാൽപോയി സംവരണമില്ല
20 പ്രിയോൾ സംവരണമില്ല
21 പോണ്ട സംവരണമില്ല
22 സിറോഡ സംവരണമില്ല
23 മാർക്കൈം സംവരണമില്ല
24 മർമുഗാവോ സംവരണമില്ല
25 വാസ്കോ ഡ ഗാമ സംവരണമില്ല
26 ഡബോലിം സംവരണമില്ല
27 കോർട്ടാലിം സംവരണമില്ല
28 നുവേം സംവരണമില്ല
29 കർട്ടോറിം സംവരണമില്ല
30 ഫാറ്റോർഡ സംവരണമില്ല
31 മാർഗാവോ സംവരണമില്ല
32 ബെനൗലിം സംവരണമില്ല
33 നവേലിം സംവരണമില്ല
34 കൻകോലിം സംവരണമില്ല
35 വേലിം സംവരണമില്ല
36 ക്യൂപെം സംവരണമില്ല
37 കർചോറം സംവരണമില്ല
38 സാൻ‌വർ‌ഡെം സംവരണമില്ല
39 സാൻഗുവെം സംവരണമില്ല
40 കനക്കോണ സംവരണമില്ല

അവലംബങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  1. "List of Assembly Constituencies — Goa". Election Commission of India. ശേഖരിച്ചത് 2014-03-10.
  2. "List of Assembly Constituencies — Goa". Election Commission of India. ശേഖരിച്ചത് 2014-03-10.