ഗാന്ധിഗ്രാം കല്പിത സർവ്വകലാശാല

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

തമിഴ് നാട് സംസ്ഥാനത്തിലെ ദിൺറ്റിഗലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ഭാരത സർക്കാരിന്റെ മാനവ വിഭവ ശേഷി വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ ഉള്ളതുമായ ഗ്രാമീണ സർവ്വ കലാശാലയാണ് ഗാന്ധിഗ്രാം കല്പിത സർവ്വകലാശാല.

ആരംഭം[തിരുത്തുക]