ഗവൺമെന്റ് സംസ്കൃത കോളേജ് പട്ടാമ്പി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

കേരളത്തിന്റെ തന്നെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രത്തിൽ സുപ്രധാനമായ പങ്കു വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പഠന കേന്ദ്രമാണ്‌ പട്ടാമ്പി സംസ്കൃത കോളേജ് . 1889 ൽ ശ്രീ പുന്നശ്ശേരി നമ്പി നീലകണ്ഠ ശർമ്മ, സംസ്കൃത പഠനത്തിനാനായി, പട്ടാമ്പിയ്ക്കടുത്ത പെരുമുടിയൂരിൽ ആരംഭിച്ച സരസ്വതോദ്യോദിനിയാണ്‌ പിൽക്കാലത്ത് പട്ടാമ്പി സംസ്കൃത കോളേജ് എന്നറിയപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത്.

ഈ സംസ്കൃത കേന്ദ്രം അന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് 'നിളാതീരത്തെ നളന്ദ' എന്നായിരുന്നു. സംസ്കൃത പഠനം സമൂഹത്തിലെ ഉന്നത വർഗ്ഗങ്ങളുടെ മാത്രം അവകാശമായി കൽപ്പിച്ചിരുന്ന ആ കാലത്ത്, ഇവിടേക്ക് ജാതിമതവർണ്ണഭേദമന്യേ, കേരളത്തിന്റെയെന്നല്ല, ഭാരതത്തിന്റെ തന്നെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വിദ്യാർഥികൾ ഒഴുകിയെത്തിയിരുന്നു.


അവലംബം[തിരുത്തുക]