ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, (മുൻപ് ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ ഹൈ സ്കൂൾ) തൈയക്കാട് തിരുവനന്തപുരം, ഇന്ത്യ എന്ന സ്ഥലതാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്‌. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ്‌ ഓഫ് എഡുകേയഷൻ കീഴിലാണ് ഈ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.


പ്രമുഖ വ്യകതികൾ[തിരുത്തുക]

References[തിരുത്തുക]

External links[തിരുത്തുക]