ഗവണ്മെന്റ് വിമൻസ് കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

1864 ൽ തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബം സർകാർ ഗേൾസ് സ്കൂളായി ആരംഭിച്ചു. സ്ത്രീകളുടെ ക്ഷേമപരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ സ്ത്രീകളുടെ ക്ഷേമവും അവരുടെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഈ ലക്ഷ്യം നേടാനാകൂ എന്ന് രാജകുടുംബത്തിന് നന്നായി അറിയാം.ഇത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കി - സർക്കാർ ഗേൾസ് സ്കൂൾ (1860-1880 കാലഘട്ടത്തിൽ) നിർമിച്ചു . 1897 ൽ ശ്രീ മൂലം തിരുനാൾ (1885-1924) കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സ്ഥാപനം രണ്ടാം ഗ്രേഡ് കോളേജായി ഉയർത്തി. മഹാരാജാവ് മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഒന്നാം ഗ്രേഡ് കോളജിന്റെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും പിന്നീട് 1920 ൽ എച്ച്.എച്ച് മഹാരാജാസ് കോളേജ് ഫോർ വുമൺ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 1937-ൽ ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ (1931-1949) ഭരിച്ച കാലത്ത് തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാല സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും കോളേജ് ഈ സർവകലാശാലയുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. 1937 ൽ തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാല സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ വനിതാ കോളേജിൽ കേരള സർവ്വകലാശാല സ്ഥാപിച്ച ഒരു വർഷത്തിനു ശേഷം, 1957 ൽ കേരള സർവകലാശാല കോളേജ് അതിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായി മാറി. തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ഫോർ വിമൺ , കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസമേഖലയിൽ മുൻനിരയിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനവുമാണ്. 1952 ൽ മാത്തമാറ്റിക്സ്, ബോട്ടണി, സുവോളജി, തത്ത്വശാസ്ത്രം, മലയാളം, സംസ്കൃതം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ബിരുദ കോഴ്സുകൾ ആരംഭിച്ചു. 1970-കളുടെ ആരംഭത്തിൽ കോളേജ് വിപുലന ഘട്ടങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. പുതിയ കോഴ്സുകൾ പതിവായി ആരംഭിക്കുകയും പി.ജി ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറുകൾ നവീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് കോളേജിൽ 24 അധ്യാപന വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. 2400 വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, 159 അധ്യാപകരുമുണ്ട്.[1]

വിഭാഗങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 • അറബിക് ഭാഷാ വകുപ്പ്
 • ബയോകെമിസ്ട്രി
 • മൈക്രോബയോളജി വിഭാഗം
 • ബോട്ടണി സയൻസ് വിഭാഗം
 • വാണിജ്യവകുപ്പ് വിഭാഗം
 • ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്
 • ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയുടെ വകുപ്പ്
 • ജർമൻ ഭാഷാ വകുപ്പ്
 • ചരിത്രവസ്തുക്കളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്
 • ഹോം സയൻസ് വകുപ്പ്
 • മലയാളം ലാംഗ്വേജ് വിഭാഗo
 • ഗണിതശാസ്ത്ര വിഭാഗം
 • സംഗീതശാഖ വകുപ്പ്
 • തത്ത്വശാസ്ത്രം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്
 • ഫിസിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ വകുപ്പ്
 • സൈക്കോളജി സയൻസിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്
 • സംസ്കൃത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്
 • വിവരസാങ്കേതിക വകുപ്പ്
 • തമിഴ്
 • ജന്തുശാസ്ത്ര വകുപ്പ്

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. www.gcwtvm.ac.in/