കൾട്ടിവർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Osteospermum 'Pink Whirls'
A cultivar selected for its intriguing and colourful flowers

കൾട്ടിവർ എന്ന വാക്ക് സാധാരണയായി പ്രജനനകാലത്ത് അഭിലഷണീയ സ്വഭാവമുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സസ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സാധാരണയായി കൾട്ടിവർ കൃഷിയിറക്കുന്നതിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു നാമമാത്രപദ്ധതിയിൽ (International Code of Nomenclature for Cultivated Plants ) (ഐ സി എൻ സി പി) കൃഷി ചെയ്യുന്ന സസ്യങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന വർഗ്ഗീകരണത്തെ കാണിക്കുന്നു.

കൾട്ടിവർസിൽ നിന്ന് പുതിയ ഫ്ലവർ കളറും രൂപവും ലഭിക്കുന്നതിനായി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തെരഞ്ഞെടുത്ത് ബ്രീഡിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ റോസാപ്പൂ, കാമലിയ, ഡാഫോഡിൽസ്, റോഡോഡെൻഡ്രോൺ, അസാലിയസ് എന്നീ പ്രശസ്ത അലങ്കാര ഉദ്യാനസസ്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ, ലോകത്തിലെ കാർഷിക ഭക്ഷ്യ വിളകളിൽ ഏതാണ്ട് എല്ലാ കൃഷികളിലും മെച്ചപ്പെട്ട വിളവ്, സുഗന്ധം, രോഗം പ്രതിരോധം തുടങ്ങിയവ നോക്കി തിരഞ്ഞെടുത്ത വളരെ കുറച്ചു കാട്ടുസസ്യങ്ങൾ മാത്രം ഇപ്പോൾ ഭക്ഷ്യ സ്രോതസ്സുകളായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. വനമേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ അവയുടെ മെച്ചപ്പെട്ട ഗുണനിലവാരവും തടി വിളവും നോക്കിയാണ് പ്രത്യേകമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

A cultivar of the orchid genus Oncidium

ലിബെർട്ടി ഹൈഡെ ബെയ്‌ലിയുടെ ബോർഡർ ഗ്രൂപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭൂരിഭാഗം കൾട്ടിവറും കൾട്ടിജൻ ആകുന്നു.[1] പ്രാഥമികമായി മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു സസ്യത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തിനനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് കൾട്ടിജൻ.[2]ഒരു കൾട്ടിവർ ബൊട്ടാണിക്കൽ വൈവിധ്യത്തിൽ തുല്യമല്ല.[3]ഇത് ടാക്സോണമിക് റാങ്കിൽ ഉപവർഗ്ഗത്തിന് താഴെയാണ്. ബൊട്ടാണിക്കൽ ഇനങ്ങൾ, കൃഷിരീതികൾ എന്നിവയുടെ പേരുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിയമങ്ങളിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. സമീപകാലങ്ങളിൽ സസ്യങ്ങൾക്കുള്ള നിയമപരമായ പേറ്റന്റ് ഉപയോഗിച്ചും സസ്യവർഗങ്ങളുടെ ബ്രീഡേഴ്സ് അവകാശങ്ങളുടെ അംഗീകാരമനുസരിച്ചും വിളകളുടെ പേര് നൽകുന്നത് സങ്കീർണ്ണമായിരുന്നു. [4]

Liberty Hyde Bailey (1858–1954) coined the words cultigen in 1918 and cultivar in 1923.
Bread wheat, Triticum aestivum, is considered a cultigen, and is a distinct species from other wheats according to the biological species concept. Many different cultivars have been created within this cultigen. Many other cultigens are not considered to be distinct species, and can be denominated otherwise.

ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ ദി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പ്ലാൻറ്സ് (UPOV - ഫ്രഞ്ച്: ആരോഗ്യ അവകാശവാദങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി യൂണിയൻ ഇന്റർനാഷണൽ) വാണിജ്യത്തിന് പുതിയ കൃഷിരീതികൾ കൊണ്ടുവരുന്ന വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനുകൾ സസ്യസമ്പത്തുകളെ നിയമപരമായി സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു കൾട്ടിവർ ഒരേപോലുള്ളതും സ്ഥിരതയുള്ളതും സ്പഷ്ടവും ആയിരിക്കണമെന്ന് UPOV ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റു കൾട്ടിവറിൽ നിന്ന് സ്വഭാവങ്ങൾ വളരെയെളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയുന്നതായിരിക്കണമെന്നതാണ് സ്പഷ്ടമായിരിക്കണമെന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരേപോലുള്ളതും സ്ഥിരതയുള്ളതും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തുടരെയുള്ള പ്രജനനസമയത്ത് കൾട്ടിവർ ഈ സ്വഭാവങ്ങൾ നേടിയിരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്.

കൾട്ടിവറിന് പേരു നൽകുന്നത് കൾട്ടിവേറ്റഡ് പ്ലാന്റ് ടാക്സോണമിയിലെ ഒരു പ്രധാനഘടകമാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു നാമമാത്രപദ്ധതിയിലെ നിയമങ്ങളും ശുപാർശകളും അനുസരിച്ച് കൾട്ടിവറിന് ശരിയായ പേരു നൽകുന്നതിന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രീയ ലാറ്റിൻ ബൊട്ടാണിക്കൽ പേര് നൽകുന്നതിൽ കൾട്ടിവർ പേരുകളിൽ ഒരു ചുരുക്കെഴുത്ത് കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. കൾട്ടിവർ എപിതെറ്റ് (ചുരുക്കെഴുത്ത്) വെർണികുലാർ ഭാഷയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് കൾട്ടിവർ നാമമായ കിങ് എഡ്വാർഡ് ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ ശാസ്ത്രീയനാമം സോൾനവു ട്യൂബറോസവും കൾട്ടിവർ എപിതെറ്റ് 'കിംഗ് എഡ്വാർഡ് ' ആണ്. കൾട്ടിവേറ്റഡ് പ്ലാന്റ് കോഡ് നിയമമനുസരിച്ച് ഏക ഉദ്ധരണി ചിഹ്നത്താൽ ഇത് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.[5]

പദോത്പത്തി[തിരുത്തുക]

കാട്ടു സസ്യങ്ങൾക്കും വിളകൾക്കും ഇടയിലുള്ള വേർതിരിക്കേണ്ട വളർന്നുവന്ന സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുടെ ആവശ്യകതയിൽ നിന്നുമാണ് കൾട്ടിവർ എന്ന പദം രൂപംകൊണ്ടത്. ഇത് കൾട്ടിജൻ സസ്യങ്ങൾക്ക് പേരിടുന്നതിലേയ്ക്ക് ഉയർന്നുവരുന്നു."ബോട്ടണിയുടെ പിതാവ്" ഗ്രീക്ക് തത്ത്വചിന്തകൻ തിയോഫ്രാസ്റ്റസ് (370-285 BC) ഈ വ്യത്യാസം നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. ബൊട്ടാണിക്കൽ ചരിത്രകാരനായ അലൻ മോർട്ടൺ, തിയോഫ്രാസ്റ്റസിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിയ പ്ളാന്റേറമിൽ (സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം) "സംസ്കാരിക പരിധിയിൽ (Phenotype) വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ജനിതകഘടനയുടെ പ്രാധാന്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു" (ഹിസ്റ്റോറിയ പ്ളാന്റേറം, പുസ്തകം 3, 2, 2, കൌസ പ്ളാന്റേറം, പുസ്തകം 1, 9, 3)[6]

ഇവയും കാണുക[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. Bailey 1923, p. 113
 2. Spencer & Cross 2007, p. 938
 3. Lawrence 1953, pp. 19–20
 4. See
 5. Cultivated Plant Code Article 14.1 Brickell 2009, p. 19
 6. Morton 1981, pp. 38–39

ഗ്രന്ഥസൂചിക[തിരുത്തുക]

 • Bailey, Liberty Hyde (1923). "Various cultigens, and transfers in nomenclature". Gentes Herbarum. 1 (Part 3): 113–136.
 • Brickell, Chris D. et al. (eds) (2009). "International Code of Nomenclature for Cultivated Plants (ICNCP or Cultivated Plant Code) incorporating the Rules and Recommendations for naming plants in cultivation. 8th ed., adopted by the International Union of Biological Sciences International Commission for the Nomenclature of Cultivated Plants" (PDF). Scripta Horticulturae. International Society of Horticultural Science. 10: 1–184. ISBN 978-90-6605-662-6.CS1 maint: Extra text: authors list (link)
 • Lawrence, George H.M. (1953). "Cultivar, Distinguished from Variety". Baileya. 1: 19–20.
 • Lawrence, George H.M. (1955). "The Term and Category of Cultivar". Baileya. 3: 177–181.
 • Lawrence, George H.M. (1957). "The Designation of Cultivar-names". Baileya. 5: 162–165.
 • Lawrence, George H.M. (1960). "Notes on Cultivar Names". Baileya. 8: 1–4.
 • Morton, Alan G. (1981). History of Botanical Science: An Account of the Development of Botany from Ancient Times to the Present Day. London: Academic Press. ISBN 0-12-508382-3.
 • Spencer, Roger; Cross, Robert; Lumley, Peter (2007). Plant names: a guide to botanical nomenclature. (3rd ed.). Collingwood, Australia: CSIRO Publishing (also Earthscan, UK.). ISBN 978-0-643-09440-6.
 • Spencer, Roger D.; Cross, Robert G. (2007). "The International Code of Botanical Nomenclature (ICBN), the International Code of Nomenclature for Cultivated Plants (ICNCP), and the cultigen". Taxon. 56 (3): 938–940. doi:10.2307/25065875.
 • Trehane, Piers (2004). "50 years of the International Code of Nomenclature for Cultivated Plants". Acta Horticulturae. 634: 17–27.

പുറം കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

Wiktionary-logo-ml.svg
cultivar എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കൾട്ടിവർ&oldid=2784127" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്