കോവിഡ്-19 നിരീക്ഷണം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

രോഗത്തിന്റെ പുരോഗതിയുടെ രീതികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി കൊറോണ വൈറസ് രോഗം പടരുന്നത് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് COVID-19 നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) എല്ലാ ട്രാൻസ്മിഷൻ സാഹചര്യങ്ങളിലും കേസ് കണ്ടതാണ്, പരിശോധന, കോൺടാക്റ്റ് ട്രെയ്‌സിംഗ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സജീവമായ നിരീക്ഷണം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. [1] COVID-19 നിരീക്ഷണം എപ്പിഡെമോളജിക്കൽ ട്രെൻഡുകൾ നിരീക്ഷിക്കുമെന്നും പുതിയ കേസുകൾ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്തുമെന്നും ഈ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, അപകടസാധ്യത വിലയിരുത്തുന്നതിനും രോഗം തയ്യാറാക്കുന്നതിനും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിനും എപ്പിഡെമോളജിക്കൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

സിൻഡ്രോമിക് നിരീക്ഷണം[തിരുത്തുക]

COVID-19 ന് സമാനമായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സിൻഡ്രോമിക് നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നത്. 2020 മാർച്ച് വരെ, ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇനിപ്പറയുന്ന കേസ് നിർവചനങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. [1] :

 • സംശയാസ്പദമായ കേസ് : "കടുത്ത ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖമുള്ള ഒരു രോഗി (പനിയും ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖത്തിന്റെ ലക്ഷണമെങ്കിലും,ഉദാഹരണം ചുമ, ശ്വാസതടസ്സം), കൂടാതെ COVID-19 ന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ട്രാൻസ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്കുള്ള യാത്ര അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം രോഗലക്ഷണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് 14 ദിവസത്തിനു മുമ്പുള്ള രോഗം " അല്ലെങ്കിൽ " ഏതെങ്കിലും ഗുരുതരമായ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖമുള്ള ഒരു രോഗി, രോഗലക്ഷണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി കഴിഞ്ഞ 14 ദിവസങ്ങളിൽ സ്ഥിരീകരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യതയുള്ള COVID-19 കേസുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തി " അല്ലെങ്കിൽ " കഠിനമായ നിശിത രോഗി ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖം (പനിയും ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമെങ്കിലും, ഉദാ. ചുമ, ശ്വാസതടസ്സം; ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശനം ആവശ്യമാണ്) കൂടാതെ ക്ലിനിക്കൽ അവതരണത്തെ പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ബദൽ രോഗനിർണയത്തിന്റെ അഭാവത്തിലും ".
 • സാധ്യതയുള്ള കേസ്  : "COVID-19 വൈറസിനായുള്ള പരിശോധന അനിശ്ചിതത്വത്തിലായ" അല്ലെങ്കിൽ "ഒരു കാരണവശാലും പരിശോധന നടത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു സംശയമുള്ള കേസ്".
 • സ്ഥിരീകരിച്ച കേസ് : "ക്ലിനിക്കൽ അടയാളങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും പരിഗണിക്കാതെ COVID-19 അണുബാധയുടെ ലബോറട്ടറി സ്ഥിരീകരണമുള്ള ഒരു വ്യക്തി".
 • ബന്ധപ്പെടുക  : "ഒരു കോൺ‌ടാക്റ്റ് എന്നത് ഇനിപ്പറയുന്ന 2 ദിവസങ്ങളിൽ മുമ്പുള്ള ഒരു സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരീകരിച്ച കേസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് 14 ദിവസത്തിലും അനുഭവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്:
 1. 1 മീറ്ററിനുള്ളിലും 15 മിനിറ്റിലധികം കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരീകരിച്ച കേസുമായി മുഖാമുഖ സമ്പർക്കം;
 2. സാധ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരീകരിച്ച കേസുമായി നേരിട്ടുള്ള ശാരീരിക സമ്പർക്കം;
 3. ശരിയായ വ്യക്തിഗത സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരീകരിച്ച COVID-19 രോഗമുള്ള രോഗിക്ക് നേരിട്ടുള്ള പരിചരണം;
 4. പ്രാദേശിക അപകടസാധ്യതകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങൾ ".

തിരിച്ചറിഞ്ഞ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ COVID-19 അണുബാധയുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. [1] രാജ്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി ഓരോന്നായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, പക്ഷേ വിഭവങ്ങളിൽ പരിമിതി ഉണ്ടെങ്കിൽ, മൊത്തം പ്രതിവാര റിപ്പോർട്ടിംഗും സാധ്യമാണ്. ചില ഓർഗനൈസേഷനുകൾ സിൻഡ്രോമിക് നിരീക്ഷണത്തിനായി ക്രൗഡ്സോഴ്‌സ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ സൃഷ്ടിച്ചു, അവിടെ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ കഴിയും, ഗവേഷകർക്ക് COVID-19 ലക്ഷണങ്ങളുടെ സാന്ദ്രത ഉള്ള പ്രദേശങ്ങൾ കണക്കുകൂടാൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. [2]

വൈറോളജിക്കൽ നിരീക്ഷണം[തിരുത്തുക]

COVID-19 നായി തന്മാത്രാ പരിശോധനകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് വൈറോളജിക്കൽ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നത്. [3] COVID-19 നായി എങ്ങനെ പരിശോധന നടത്താം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് WHO ലബോറട്ടറികൾക്കായി വിഭവങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ, തിരിച്ചറിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ COVID-19 കേസുകൾ ലബോറട്ടറി സ്ഥിരീകരിച്ചു. [4]

ഡിജിറ്റൽ നിരീക്ഷണം[തിരുത്തുക]

കുറഞ്ഞത് 24 രാജ്യങ്ങളെങ്കിലും അവരുടെ പൗരന്മാരെ ഡിജിറ്റൽ നിരീക്ഷണം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. [5] ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, ലൊക്കേഷൻ ഡാറ്റ, ഇലക്ട്രോണിക് ടാഗുകൾ എന്നിവ ഡിജിറ്റൽ നിരീക്ഷണ സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. യു‌എസ്‌എയിലെ സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ എയർലൈൻ പാസഞ്ചർ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ യാത്രാ വിവരങ്ങൾ ട്രാക്കുചെയ്യുന്നു. [6] ഹോങ്കോങ്ങിൽ, അധികാരികൾ എല്ലാ യാത്രക്കാർക്കും ഒരു ബ്രേസ്ലെറ്റും അപ്ലിക്കേഷനും ആവശ്യമാണ്. കപ്പൽ നിർമാണ ലംഘനത്തിനെതിരെ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ആളുകൾ നിയുക്ത പ്രദേശങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉപയോക്താക്കൾക്കും അധികാരികൾക്കും അലേർട്ടുകൾ അയയ്ക്കുന്നതിനും ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ വ്യക്തികളുടെ ലൊക്കേഷനുകൾ ട്രാക്കുചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ജിപിഎസ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. [7] സിംഗപ്പൂരിൽ, വ്യക്തികൾ അവരുടെ സ്ഥലങ്ങൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് തെളിവ് ഉപയോഗിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. എല്ലാ യാത്രക്കാർക്കും അവരുടെ കപ്പല്വിലക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ തായ്‌ലൻഡ് ഒരു അപ്ലിക്കേഷനും സിം കാർഡുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആക്രമണാത്മക ഡിജിറ്റൽ നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പാൻഡെമിക് ഒരു മറയായി ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് സർക്കാരുകളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ചില നടപടികളെ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ വിമർശിച്ചു. [8]

പരാമർശങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 1. 1.0 1.1 1.2 "Global surveillance for COVID-19 caused by human infection with COVID-19 virus" (PDF). World Health Organization. WHO. Archived from the original (PDF) on 2020-03-30. Retrieved 2 April 2020. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; "who1" എന്ന പേര് വ്യത്യസ്തമായ ഉള്ളടക്കത്തോടെ നിരവധി തവണ നിർവ്വചിച്ചിരിക്കുന്നു
 2. "Limited testing poses challenges to mapping COVID-19 spread". Modern Healthcare (in ഇംഗ്ലീഷ്). 30 March 2020. Retrieved 2 April 2020.
 3. "Laboratory testing for 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) in suspected human cases". www.who.int (in ഇംഗ്ലീഷ്). World Health Organization. Retrieved 2 April 2020.
 4. "Case definition and European surveillance for COVID-19, as of 2 March 2020". European Centre for Disease Prevention and Control (in ഇംഗ്ലീഷ്). Retrieved 2 April 2020.
 5. "Tracking the Global Response to COVID-19 | Privacy International". privacyinternational.org. Privacy International. Retrieved 2 April 2020.
 6. Mintz, Sam; Gurciullo, Brianna (3 March 2020). "CDC may lack contact information for some airline passengers possibly exposed to coronavirus". POLITICO.
 7. hermes (21 March 2020). "How China, South Korea and Taiwan are using tech to curb coronavirus outbreak". The Straits Times. Retrieved 2020-04-06.
 8. "Governments Should Respect Rights in COVID-19 Surveillance". Human Rights Watch (in ഇംഗ്ലീഷ്). 2 April 2020. Retrieved 2 April 2020.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കോവിഡ്-19_നിരീക്ഷണം&oldid=3659595" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്