കോഴിക്കോട് ഡീസൽ വൈദ്യുത നിലയം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
കോഴിക്കോട് ഡീസൽ വൈദ്യുത നിലയം
സ്ഥലംനല്ലളം ,കോഴിക്കോട് ,കോഴിക്കോട് ജില്ല, കേരളം,ഇന്ത്യ Flag of India.svg
നിലവിലെ സ്ഥിതിCompleted
ഉടമസ്ഥതകേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്
Power station
TypeDiesel Power Plant
Installed capacity96 MW (6 x 16 MW )
Website
Kerala State Electricity Board
പ്രതിവർഷം 672 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ്

പ്രതിവർഷം 672 ശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന്റെ താപവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് കോഴിക്കോട് ഡീസൽ വൈദ്യുത നിലയം [1], ,[2] .കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കോഴിക്കോട് കോർപറേഷൻ അതിർത്തിയിൽ പെട്ട നല്ലളത്താണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് .


വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം[തിരുത്തുക]

കോഴിക്കോട് ഡീസൽ വൈദ്യുത നിലയത്തിൽ 16 മെഗാവാട്ടിന്റെ 6 ടർബൈനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് 96 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. വാർഷിക ഉൽപ്പാദനം 672 MU ആണ്.യൂണിറ്റ് 1 , യൂണിറ്റ് 4 എന്നിവ ഡി കമ്മീഷൻ ചെയ്യുകയും പദ്ധതിയുടെ ശേഷി 128 ൽ നിന്ന് 96 മെഗാവാട്ട് ആയി കുറഞ്ഞു .വാർഷിക ഉത്പാദനം 896 MU ൽ നിന്ന് 672 MU ആയി കുറഞ്ഞു.

യൂണിറ്റ് റേറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ ചെയ്ത ദിവസം
യൂണിറ്റ് 1 16 MW 01.09.1999
യൂണിറ്റ് 2 16 MW 11.09.1999
യൂണിറ്റ് 3 16 MW 18.09.1999
യൂണിറ്റ് 4 16 MW 23.09.1999
യൂണിറ്റ് 5 16 MW 30.09.1999
യൂണിറ്റ് 6 16 MW 11.09.1999
യൂണിറ്റ് 7 16 MW 25.10.1999
യൂണിറ്റ് 8 16 MW 06.11.1999അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. "KOZHIKODE DIESEL POWER PLANT -". www.kseb.in.
  2. "KOZHIKODE DIESEL POWER PLANT-". www.expert-eyes.org.