കൊജികി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Shinto
Shinto
Shinto എന്ന വിഷയസംബന്ധിയായ പരമ്പരയുടെ ഭാഗം
Beliefs
Notable Kami
Important literature
Shinto shrines
Practices
See also

Shinto കവാടം
 കാ • സം • തി

പുരാണങ്ങൾ, ഐതിഹ്യങ്ങൾ, സ്തുതികൾ, വംശാവലി എന്നിവയുടെ ആദ്യകാല ജാപ്പനീസ് ചരിത്രരേഖയാണ് കൊജികി (古事記, " "Records of Ancient Matters" or "An Account of Ancient Matters"), ചിലപ്പോൾ ഫുരുകൊടോഫുമി[1] അല്ലെങ്കിൽ ഫുരുകൊടോബുമി എന്നും വായിക്കപ്പെടുന്നു.[2][i] ജാപ്പനീസ് ദ്വീപസമൂഹം, കാമി (神), ജാപ്പനീസ് സാമ്രാജ്യത്വ രേഖ എന്നിവയുടെ ഉത്ഭവം സംബന്ധിച്ച് 641[3] വരെയുള്ള പുരാണങ്ങൾ, ഐതിഹ്യങ്ങൾ, സ്തുതികൾ, വംശാവലി, വാമൊഴി പാരമ്പര്യങ്ങൾ, അർദ്ധ-ചരിത്രപരമായ വിവരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ആദ്യകാല ജാപ്പനീസ് ക്രോണിക്കിൾ ആണിത്. എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ (711-712) ചക്രവർത്തി ജെൻമെയിയുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ഓ നോ യസുമാരോ രചിച്ചതാണെന്ന് അതിന്റെ ആമുഖത്തിൽ അവകാശപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ഇത് സാധാരണയായി ജപ്പാനിലെ ഏറ്റവും പഴയ സാഹിത്യകൃതിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.[4][5] കൊജിക്കിയിലും നിഹോൺ ഷോക്കിയിലും (日本書紀) അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കെട്ടുകഥകൾ പല ആചാരങ്ങൾക്കും പിന്നിലെ പ്രചോദനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. പിന്നീട്, മിസോഗി ശുദ്ധീകരണ ആചാരം പോലെയുള്ള ഷിന്റോ ആചാരങ്ങളിൽ അവ ഉൾപ്പെടുത്തി.[6][7][8]

രചന[തിരുത്തുക]

Portrait of Ō no Yasumaro by Kikuchi Yōsai (19th century)

ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കെയ്തായ്, കിൻമെയി ചക്രവർത്തിമാരുടെ ഭരണകാലത്താണ് സാമ്രാജ്യത്വ (യമാറ്റോ) കൊട്ടാരത്തിന്റെയും പ്രമുഖ വംശങ്ങളുടെയും വിവിധ വംശാവലി, ഉപാഖ്യാന ചരിത്രങ്ങളുടെ സമാഹാരം ആരംഭിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രിൻസ് ഷോട്ടോകു, സോഗാ നോ ഉമാകോ എന്നിവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ 620-ൽ നിർമ്മിച്ച ചരിത്ര സമാഹാരത്തിലെ ആദ്യത്തെ സംയോജിത പരിശ്രമം എന്ന റെക്കോർഡ് നമുക്കുണ്ട്. നിഹോൺ ഷോക്കി പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ടെന്നക്കി (天皇記, സുമേര-മിക്കോട്ടോ നോ ഫ്യൂമി) അല്ലെങ്കിൽ "ചക്രവർത്തിമാരുടെ റെക്കോർഡ്", കൊക്കി (国記, കുനിറ്റ്സുഫുമി) അല്ലെങ്കിൽ "ദേശീയ റെക്കോർഡ്", മറ്റ് "അടിസ്ഥാന രേഖകൾ" എന്നിവയായിരുന്നു സ്വാധീനമുള്ള വംശങ്ങളെയും സ്വതന്ത്ര വിഷയങ്ങളെയും സംബന്ധിക്കുന്ന "(本記, ഹോംഗി അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോസുഫുമി) അവരുടെ മുൻകൈയിൽ സമാഹരിച്ച രേഖകൾ. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന്, 645-ലെ ഇഷി സംഭവത്തിൽ സോഗാ നോ എമിഷിയുടെ എസ്റ്റേറ്റ് (ഈ രേഖകൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന) കത്തിച്ചതിൽ നിന്ന് കോക്കി മാത്രമേ അതിജീവിച്ചുള്ളൂ. അത് ഉടൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു.[9]

ഉദ്ദേശം[തിരുത്തുക]

1371-72 കാലത്തെ കൊജിക്കിയുടെ ഷിൻപുകുജി കൈയെഴുത്തുപ്രതിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പേജ്

സാമ്രാജ്യത്വ യമറ്റോ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭരണത്തെ ന്യായീകരിക്കാനും അതേ സമയം വ്യത്യസ്ത താൽപ്പര്യമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെ അതിന്റെ ചിറകിന് കീഴിൽ കീഴടക്കാനുമുള്ള ശ്രമത്തിൽ, ഒരൊറ്റ "ഔദ്യോഗിക" മിത്തോളജിയിൽ നെയ്തെടുത്ത വ്യത്യസ്ത പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണ് കൊജികി. സാമ്രാജ്യത്വ അജണ്ടയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പുറമെ, വിദേശ സംസ്കാരത്തിന്റെ കടന്നുകയറ്റത്തോടുള്ള പ്രതികരണമായി രാജ്യത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തോടുള്ള വർദ്ധിച്ച താൽപ്പര്യവും കുലീന കുടുംബങ്ങളുടെ അവകാശവാദങ്ങൾ പരിഗണിക്കാനും അവരെ ഒരു പുതിയ റാങ്ക് സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാനുമുള്ള ഒരു ആധികാരിക വംശാവലി വിവരണത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും. ശീർഷകങ്ങളും അതിന്റെ സമാഹാരത്തിന് സാധ്യമായ ഘടകങ്ങളാണ്.[10]

കോജിക്കിയുടെ ആഖ്യാനം പുരാണങ്ങളിലൂടെയും ഇതിഹാസങ്ങളിലൂടെയും ഭരിക്കാനുള്ള യമറ്റോ ലൈനിന്റെ അവകാശം സ്ഥാപിക്കുന്നു. അത് സ്വർഗ്ഗീയ ദേവതകളുടെ സന്തതിയായും ജപ്പാൻ ദേശത്തിന്റെ ശരിയായ അവകാശിയായും ചിത്രീകരിക്കുന്നു. വാചകത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗവും വിവിധ വംശാവലികൾ വിവരിക്കാൻ ചെലവഴിച്ചു. അത് സാമ്രാജ്യകുടുംബത്തിന് പ്രാചീനതയുടെ ഒരു അന്തരീക്ഷം നൽകുന്നതിന് മാത്രമല്ല (ഇത് ചരിത്രപരമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കണമെന്നില്ല) പലതും ശരിയോ അല്ലയോ എന്ന് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചു. കൃതിയുടെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ, ചക്രവർത്തിമാരുടെ ഭരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജാപ്പനീസ് ചരിത്രം പരിശോധിക്കുന്ന ചട്ടക്കൂട് അത് അന്തിമമാക്കുകയും ഒരുപക്ഷേ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.[4][5][10]

കുറിപ്പുകൾ[തിരുത്തുക]

 1. bumi is a voiced form of fumi (see rendaku). This reading was proposed by Motoori Norinaga, who spelt it out with phonetic kanji (kana, or more specifically, magana) as 布琉許登夫美 in Kojiki-den.
 1. McDowell, Michael; Brown, Nathan Robert (2009). World Religions At Your Fingertips. Penguin. ISBN 978-1101014691.
 2. スーパー大辞林 [Super Daijirin].
 3. Jaroslav Průšek and Zbigniew Słupski, eds., Dictionary of Oriental Literatures: East Asia (Charles Tuttle, 1978): 140-141.
 4. 4.0 4.1 Brownlee, John S. (1991). Political thought in Japanese historical writing: from Kojiki (712) to Tokushi Yoron (1712). Waterloo, Ontario: Wilfrid Laurier University Press. ISBN 978-0-88920997-8. OCLC 243566096.
 5. 5.0 5.1 Duthie, Torquil (2014). Man'yoshu and the imperial imagination in early Japan. Leiden. ISBN 9789004251717. OCLC 864366334.
 6. Reader, Ian (2008). Simple Guides: Shinto. Kuperard. പുറം. 33,60. ISBN 978-1-85733-433-3.
 7. "Kojiki". Encyclopedia of Japan. Tokyo: Shogakukan. 2012. OCLC 56431036. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2007-08-25-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2012-09-18.
 8. "古事記" [Kojiki]. Dijitaru Daijisen (ഭാഷ: ജാപ്പനീസ്). Tokyo: Shogakukan. 2012. OCLC 56431036. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2007-08-25-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2012-09-18.
 9. Philippi, Donald L. (2015). Kojiki. Princeton University Press. പുറങ്ങൾ. 4–7. ISBN 978-1-40087800-0.
 10. 10.0 10.1 Philippi, Donald L. (2015). Kojiki. Princeton University Press. pp. 6–14.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 • Bentley, John R. The Authenticity of Sendai Kuji Hongi: A New Examination of Texts, With a Translation And Commentary. (ISBN 90-04-15225-3)
 • Brownlee, John S. (1997) Japanese historians and the national myths, 1600-1945: The Age of the Gods and Emperor Jimmu. Vancouver: University of British Columbia Press. (ISBN 0-7748-0644-3) Tokyo: University of Tokyo Press. (ISBN 4-13-027031-1)
 • Brownlee, John S. (1991). Political Thought in Japanese Historical Writing: From Kojiki (712) to Tokushi Yoron (1712). Waterloo, Ontario: Wilfrid Laurier University Press. (ISBN 0-88920-997-9)
 • Nihon Koten Bungaku Daijiten Henshū Iinkai (1986). Nihon Koten Bungaku Daijiten (ഭാഷ: ജാപ്പനീസ്). Iwanami Shoten. ISBN 4-00-080067-1.
 • Ono, Motonori Shinto: The Kami Way
 • Starrs, Roy (2005). "The Kojiki as Japan's National Narrative", in Asian Futures, Asian Traditions, edited by Edwina Palmer. Folkestone, Kent: Global Oriental, ISBN 1-901903-16-8
 • Wittkamp, Robert F. (2018). "The Body as a Mode of Conceptualization in the Kojiki Cosmogony" in「東西学術研究所紀要」第51輯 (Tōzai gakujutsu kenkyūsho kiyō 51, pp. 47–64, PDF online available).
 • Wittkamp, Robert F. (2020): "Re-Examing Japanese Mythologies: Why the Nihon Shoki has two books of myths but the Kojiki only one" in「東西学術研究所紀要」第53輯 (Tōzai gakujutsu kenkyūsho kiyō 53, pp. 13–39, PDF online available).
 • Yamaguchi, Yoshinori; Takamitsu Kōnoshi (1997). Nihon Koten Bungaku Zenshū: Kojiki. Tōkyō: Shogakukan. ISBN 4-09-658001-5.

പുറംകണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

ഈ ലേഖനത്തിലെ വിഷയത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന കൃതി വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിലെ കൊജികി എന്ന താളിലുണ്ട്.
Original Text of the Kojiki.


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കൊജികി&oldid=3796523" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്