കേവലപൂജ്യം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

താപത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്‌ന്ന അവസ്ഥ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ശാസ്ത്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അളവാണ്‌ കേവലപൂജ്യം (Absolute Zero). കെൽവിൻ സ്കെയിലിലെ പൂജ്യം ആണ്‌ കേവലപൂജ്യം. കേവലപൂജ്യത്തിനു താഴെ ഒരു പദാർത്ഥത്തെയും തണുപ്പിക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. ഈ ഊഷ്മനില -273.16 C-നു തുല്യമാണ്‌. മാതൃകാവാതകത്തിന്റെ(ideal gas) ഒരു തന്മാത്രയുടെ ചാലകോർജത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്‌ ഇത്‌ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്‌. 0 K എന്ന അവസ്ഥ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാനാവില്ല. ദ്രവ്യത്തിന്റെ മൂല്യം ലഭ്യമാകുന്നത്ര താഴ്‌ന്ന നിലയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചശേഷം കേവലപൂജ്യത്തിലേക്ക്‌ സ്ഥൂലനിർണ്ണയം(Thermometers) ചെയ്യുകയാണ്‌ ചെയ്യുന്നത്‌. അണുക്കളുടേയും മാത്രകളുടെയും എല്ലാചലനങ്ങളും നിലച്ച് അവ നിസ്ചലമാകുന്ന അവസ്ഥയിലെ താപനിലയാണിത്. 0 ഡിഗ്രി സെന്റീഗ്രെഡിൽനിന്ന് 273 ഡിഗ്രി താഴെയാണിതിൻറെ മൂല്യം. പരിഷ്കരണം വഴി ഡിഗ്രിയുടെ ഭിന്നിതത്തിൽ കൃത്യമായി ഇതിൻറെ മൂല്യം നിർണയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുൺട്. കെൽവിൻ (o K) ആണ് താപമാനത്തിൻറെ നിരപേക്ഷമാനം. സെന്റീഗ്രേഡ് കെൽവിൻ ആയിമാറ്റുന്നത്. oK=oC+273o. 16 എന്ന നിയമം (ഉപയൊഗിച്ചാണ്.നോ: അന്താരാഷ്ട്ര മാത്രാസമ്പ്രദായം.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കേവലപൂജ്യം&oldid=3654154" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്