കേരള മാരിടൈം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

Coordinates: 8°56′14″N 76°32′32″E / 8.937346°N 76.542189°E / 8.937346; 76.542189
വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
കേരള മാരിടൈം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സ്ഥാപിച്ചത്2010 മെയ് 4
Key peopleഇ. ശ്രീധരൻ
Ownerകേരള സർക്കാർ
സ്ഥാനംനീണ്ടകര (8°56′14″N 76°32′32″E / 8.937346°N 76.542189°E / 8.937346; 76.542189)
വെബ്സൈറ്റ്Keralaports.gov.in

കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപിച്ച ഒരു സമുദ്രപഠനകേന്ദ്രമാണ് കേരള മാരിടൈം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ നീണ്ടകരയിൽ തുറമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 10 ഏക്കറോളം സ്ഥലത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. 2010 മെയ് 4നു അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.