കേരളത്തിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ (2018) വളർത്തുജീവികൾക്കുണ്ടായ നാശനഷ്ടം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മഹാപ്രളയത്തിലും ഉരുൾപൊട്ടലിലും പശുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ 16910 കന്നുകാലികൾ ചത്തൊടുങ്ങി. ഈയിനത്തിൽ 19.5 കോടുയുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു. പന്നി, കോഴി, താറാവ് എന്നിവയുടെ നാശം 77.94 കോടി രൂപയുടെതാണ്.

പശു-5163 (നഷ്ടം: 30.98 കോടി), കന്നുകുട്ടി-5166 (8.26 കോടി), കിടാരി-1089 (2.99 കോടി), പോത്ത്-527 (3.42 കോടി), ആട്-6054 (4.84 കോടി), എന്നിങ്ങനെയാണു ചത്തൊടുങ്ങിയത്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പശുക്കൾ ചത്തത്. 1573 പശുക്കൾ ചത്തു. മറ്റു ജില്ലകളിൽ ചത്ത പശുക്കളുടെ വിവരം: എറണാകുളം:1536, കോട്ടയം: 267, ഇടുക്കി: 134. കന്നുകുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചത്തത് ആലപ്പുഴയിലാണ്-3502. പത്തനംതിട്ടയിൽ 357ഉം എറണാകുളത്ത് 454ഉം കോട്ടയത്ത് 233ഉം കന്നുകുട്ടികൾ ചത്തൊടുങ്ങി.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിടാരികൾ ചത്തൊടുങ്ങിയത് എറണാകുളത്താണ്. 313. തൊട്ടുപിന്നിൽ പത്തനംതിട്ട-229. എറണാകുളത്ത് 421 പോത്തുകളും ആലപ്പുഴയിൽ 2994 ആടും ചത്തു. രണ്ടായിരത്തിൽപ്പരം ആട് എറണാകുളത്തു ചത്തു. തൃശ്ശൂരിൽ 651 ആട് ചത്തിട്ടുണ്ട്. 1025 പന്നികൾ പന്നികൾ ചത്തു. തൃശ്ശൂരിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പന്നികൾ ചത്തത് - 854. ഈ ഇനത്തിൽ ഒന്നേകാൽ കോടിയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായി. 837198 കോഴികളും 442746 താറാവും ചത്തു. തൃശ്ശൂർ, എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ രണ്ടുലക്ഷത്തിലേറെ കോഴികളുടെ നാശം വന്നു. 16.75 കോടിയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായി. സംസ്ഥാനത്താകെ താറാവുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചത്തത് ആലപ്പുഴയിൽ-367629. ഈയിനത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലുമായി 8.86 കോടിയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായി. ഇതുവരെയുണ്ടായ മഴക്കെടുതികളിൽ 22838 കോഴിഫാമുകൾ നശിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായി. കന്നുകാലികൾ, കോഴികൾ, താറാവ്, പന്നി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആകെ നഷ്ടം 77.94 കോടി രൂപയാണ്.

ജില്ല പശു ആട് കോഴി
തിരുവനന്തപുരം 10 5 16345
കൊല്ലം 147 43 540
പത്തനംതിട്ട 606 75 5868
കോട്ടയം 267 93 9270
ഇടുക്കി 134 19 4500
ആലപ്പുഴ 472 2994 123163
എറണാകുളം 1536 2000 216313
തൃശൂർ 1573 651 253647
പാലക്കാട് 89 0 10933
മലപ്പുറം 100 51 139856
കോഴിക്കോട് 40 20 31503
കണ്ണൂർ 42 5 0
വയനാട് 141 98 25215
കാസറഗോഡ് 6 0 0
ആകെ 5163 6054 837198
ആകെ 309780000 48432000 167439600

[1]