കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് മന്ത്രിമാരുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

1957 മുതലുള്ള, കേരളവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് മന്ത്രിമാരുടെ പട്ടിക:[1]

പേര് ഔദ്യോഗിക കാലം
ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി 5 ഏപ്രിൽ 1957 - 31 ജൂലൈ 1959
പി.പി. ഉമ്മർ‍‍ കോയ 22 ഫെബ്രുവരി 1960 - 26 സപ്തംബർ 1962
ആർ. ശങ്കർ 26 സപ്തംബർ 1962 - 10 സപ്തംബർ 1964
സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ്കോയ 06 മാർച്ച് 1967 - 01 നവംബർ 1969
സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ്കോയ 01 നവംബർ 1969 - 01 ആഗസ്ത് 1970
സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ്കോയ 04 ഒക്ടോബർ 1970 - 01 മാർച്ച് 1973
ചാക്കീരി അഹമ്മദ് കുട്ടി 01 മാർച്ച് 1973 – 25 മാർച്ച് 1977
സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ്കോയ 25 മാർച്ച് 1977 - 25 ഏപ്രിൽ 1977
സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ്കോയ 27 ഏപ്രിൽ 1977 - 20 ഡിസംബർ 1977
യു.എ. ബീരാൻ 27 ജനുവരി 1978 - 3 നവംബർ 1978
സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ്കോയ 29 ഒക്ടോബർ 1978 - 07 ഒക്ടോബർ 1979
സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ്കോയ 12 ഒക്ടോബർ 1979 - 01 ഡിസംബർ 1979
ബേബി ജോൺ 25 ജനുവരി 1980 - 20 ഒക്ടോബർ 1981
പി.ജെ. ജോസഫ് 28 ഡിസംബർ 1981 - 17 മാർച്ച് 1982
ടി.എം. ജേക്കബ് 24 മെയ് 1982 - 25 മാർച്ച് 1987
കെ. ചന്ദ്രശേഖരൻ 26 മാർച്ച് 1987 - 17 ജൂൺ 1991
ഇ.ടി. മുഹമ്മദ് ബഷീർ 24 ജൂൺ 1991 to 16 മാർച്ച് 1995
ഇ.ടി. മുഹമ്മദ് ബഷീർ 22 മാർച്ച് 1995 - 09 മെയ് 1996
പി.ജെ. ജോസഫ് 20 മെയ് 1996 - 13 മെയ് 2001
നാലകത്ത് സൂപ്പി 17 മെയ് 2001 - 29 ആഗസ്ത് 2004
ഇ.ടി. മുഹമ്മദ് ബഷീർ 31 ആഗസ്ത് 2004 - 12 മെയ് 2006
എം.എ. ബേബി 18 മെയ് 2006 - 14 മെയ് 2011
പി.കെ. അബ്ദുറബ്ബ് 18 മെയ് 2011 - 20 മെയ് 2016
കെ.ടി. ജലീൽ (ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം)

സി. രവീന്ദ്രനാഥ് (പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം)

14 ആഗസ്റ്റ് 2018 - 13 ഏപ്രിൽ 2021

25 മേയ് 2016 – 3 മേയ് 2021

ആർ. ബിന്ദു (ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം)

വി. ശിവൻകുട്ടി (പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം)

20 May 2021 – തുടരുന്നു

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. https://www.thecurrentindia.com/govt/education-ministers-of-kerala/