പെന്തക്കോസ്ത് സഭ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(കേരളത്തിലെ പെന്തക്കോസ്ത് സഭകൾ എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search

പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭയിലെ ഒരു നവികരണ പ്രസ്ഥാനമാണ് പെന്തക്കോസ്ത്ലിസം അഥവാ ക്ലാസിക്കൽ പെന്തക്കോസ്തലിസം.[1] പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സ്നാനം വഴി ലഭിക്കുന്ന, നേരിട്ടുള്ളതും വ്യക്തിപരവുമായ ദൈവാനുഭവത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്ന സുവിശേഷാധിഷ്ഠിത ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങളാണ് പെന്തക്കോസ്ത് സഭകൾ. യഹൂദന്മാരുടെ പെരുന്നാളിന് യവനഭാഷയിൽ പറയുന്ന പെന്തക്കോസ്ത് എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് പെന്തക്കോസ്റ്റർ എന്ന പേര് വന്നത്. അപ്പസ്തോലപ്രവർത്തികൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതു പോലെ, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെമേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങിയതിനെ ഈ സംഭവം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് ക്രിസ്തീയത എന്നുള്ളത് ഇതിൽ പരാമർശിക്കേണ്ടതായ ആവശ്യമുണ്ട്. മനുഷ്യചരിത്രത്തെ രണ്ടായി വേർതിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തു മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന് നൽകിയത് പാപപരിഹാരമാണ്.അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത് ക്രിസ്തുമതമല്ല. മറിച്ച് ക്രിസ്തു മനുഷ്യരുടെ പാപപരിഹാരത്തിനു കാണിച്ചുതന്ന മാർഗ്ഗമാണ്.വിശ്വാസത്താൽ ആ മാർഗ്ഗം സ്വീകരിക്കുന്നവർ വിശ്വാസികളും ആ മാർഗ്ഗത്തിൽ ക്രിസ്തു മനുഷ്യരോട് കൂടെയുണ്ട്. മറ്റ് സുവിശേഷ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ് വിശ്വാസങ്ങളെപ്പോല തന്നെ  പെന്തക്കോസ്ത് മാർഗവും ബൈബിളിൻറെ ആധികാരികതയെയും, അതിൻറെ തെറ്റികൂടായ്മയെയും യേശുക്രിസ്തുവിനെ വ്യക്തിപരമായി കർത്താവും, രക്ഷകനുമായി അംഗീകരിക്കേണ്ടതിൻറെ ആവശ്യകതയും പ്രദമ ഉപദേശങ്ങൾ ആയി അംഗീകരിക്കുന്നു.. പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സ്നാനത്തിലൂടെ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് വിശുദ്ധം ആയ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കാൻ കഴിയും എന്നു പെന്തകോസ്ത് വിഭാഗം നിഷ്കർഷിക്കുകയും,വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ആത്മശക്തീകരണത്തിൽ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുക, ദൈവീക  രോഗശാന്തി പോലുള്ള ആത്മീയ ദാനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ആത്മീയ സവിശേഷതകൾ ഈ മാർഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വേദപുസ്തകത്തിൻറെ അധികാരികതയിൽ ഉള്ള സംപൂർണ്ണ വിധേയത്വവും, ആത്മ വരങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും, വെളിപ്പെടുന്ന അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളും ഒക്കെ ആദിമ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അപ്പോസ്തോലീക സഭയുടെ നേർ പ്രതിഫലനങ്ങൾ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ വെളിപ്പെടുന്നു. പ്രതിബദ്ധത കാരണം, പെന്തക്കോസ്ത് അവരുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ ആദ്യകാല സഭയുടെ അപ്പസ്തോലിക കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ അതേ തരത്തിലുള്ള ആത്മീയശക്തിയും പഠിപ്പിക്കലുകളും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ, ചില പെന്തക്കോസ്ത് ആളുകൾ പൂർണ്ണം ആയും  അപ്പോസ്തോലിക പാരമ്പര്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ആഭ ഇത് മാത്രം  ആണെന്ന് വാദിക്കുന്നു.

   ക്രിസ്തുവേശുവിൻറെ മടങ്ങിവരവിൽ ഉള്ള പ്രതീക്ഷക്കും,പ്രത്യാശക്കും പുത്തൻ ആർജവത്വങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിനിടയിൽ നല്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ശക്തം ആയ ഒരു മാർഗം ആയി ഇത് വളർന്ന് കൊണ്ടിരുന്നു. അന്ത്യകാലത്താണ് തങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് എപ്പോഴും ഇവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. 1900-ൽ ഒരു അമേരിക്കൻ സുവിശേഷകനും,  രോഗശാന്തിക ശുശ്രൂഷകനും ആയ ചാൾസ് പർഹാം, പെന്തകോസ്തു പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ആദ്യ പ്രാസംഗികൻ. അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ആത്മസ്നാനത്തിൻറെ  ബൈബിൾ തെളിവാണെന്ന് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി.                  കാലിഫോർണിയയിലെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ വില്യം ജെ സീമോർ സ്ഥാപിച്ചതും, തുടർന്നു മുൻപോട്ടു നയിച്ചതും ആയ മൂന്ന് വർഷം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന അസൂസ സ്ട്രീറ്റ് റിവൈവൽ മുഖാന്തരം,  പെന്തക്കോസ്ത് മാർഗ്ഗം അമേരിക്കയിലും തുടർന്നു ലോകം എമ്പാടും വ്യാപ്പിക്കുന്നതിനും കാരണം ആയി. എന്നാൽ ആംഭ കാലം മുതൽക്കേ ചില ദൈവശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിൽ ഉള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ പെന്തകോസ്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനം ആയത് ത്രിയേകത്വം  സംബന്ധിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങൾ ആയിരുന്നു. തൃയേകത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ അവർ “വൺനെസ്സ്” എന്ന പേരിൽ ഒരു വിരുദ്ധോപദേശ സംഘടനയായ് മാറ്റിനിർത്തി. ഇന്നും ഈ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയും, സംവാദങ്ങളും നടത്തികൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

   700 ഓളം പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളും നിരവധി സ്വതന്ത്ര സഭകളും അടങ്ങുന്ന പെന്തക്കോസ്ത് വിഭാഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കേന്ദ്ര അധികാരമില്ല. ലോകത്താകമാനം 279 ദശലക്ഷത്തിലധികം പെന്തക്കോസ്ത് വിശ്വാസികൾ ഉണ്ട്, ലോകത്തിൻറെ പല ഭാഗങ്ങളിലും, പ്രത്യേകിച്ച് കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനം ക്രമാതീതം ആയ വളർച്ച ആണ് നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.  1960 കൾ മുതൽ, പെന്തകോസ്ത് മാർഗ്ഗം മറ്റ് ക്രൈസ്തവ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത ലോകത്തിൽ നേടി.  ആത്മ സ്നാനത്തെ പറ്റിയും, ആത്മീയ വരങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പെന്തക്കോസ്ത് വിശ്വാസങ്ങൾ കരിസ്മാറ്റിക് പ്രസ്ഥാനങളിലൂടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്, കത്തോലിക്കാ സഭകളിലെ പെന്തക്കോസ്ത് ഇതര ക്രിസ്ത്യാനികൾ സ്വീകരിച്ചു. പെന്തക്കോസ്ത്, കരിസ്മാറ്റിക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്നിവ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാൽ 500 ദശലക്ഷത്തിലധികം അനുയായികളുണ്ട്.[2]

യേശുക്രിസ്തുവാണ് ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ കേന്ദ്രസ്വരൂപം.

 
യേശു ക്രിസ്തു
കന്യാജനനം · കുരിശുമരണം
ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് · വീക്ഷണങ്ങൾ
ക്രിസ്തുമസ് · ഈസ്റ്റർ
അടിസ്ഥാനങ്ങൾ
അപ്പോസ്തലന്മാർ · സുവിശേഷങ്ങൾ
പത്രോസ് · സഭ · ദൈവരാജ്യം
പുതിയ ഉടമ്പടി · സമയരേഖ · പൗലോസ്
ബൈബിൾ
പഴയ നിയമം · പുതിയ നിയമം
പുസ്തകങ്ങൾ · കാനോൻ · അപ്പോക്രിഫ
ദൈവശാസ്ത്രം
പിതാവ് · പുത്രൻ · പരിശുദ്ധാത്മാവ്
ത്രിത്വം · ചരിത്രം · ക്രിസ്തുവിജ്ഞാനീയം
മറിയം · അപ്പോസ്തലവിജ്ഞാനീയം
യുഗാന്തചിന്ത · രക്ഷ · സ്നാനം
ചരിത്രവും പാരമ്പര്യങ്ങളും
ആദിമസഭ · പ്രമാണങ്ങൾ · സന്ദേശം
കോൺസ്റ്റന്റൈൻ · സൂനഹദോസുകൾ
ക്രിസോസ്തമസ് · കുരിശുയുദ്ധങ്ങൾ
നവീകരണം · പുനർനവീകരണം
പാശ്ചാത്യ-പൗരസ്ത്യ വിഭജനം
വിഭാഗങ്ങൾ
പാശ്ചാത്യം
റോമൻ കത്തോലിക്ക · അംഗ്ലിക്കൽ
സ്വതന്ത്രകത്തോലിക്ക · ബാപ്ടിസ്റ്റ്
അട്വെന്റിസ്റ്റ് · ലൂതറൻ · കാൽവിൻ
അനബാപ്ടിസ്റ്റ് · അർമേനിയൻ
പഴയ കത്തോലിക്ക · മെത്തെടോസ്റ്റ്
ഇവാഞ്ചലിക്കൽ · ഹോളി മുവ്മെന്റ്
പെന്തക്കോസ്ത് · പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ്
പൊതു വിഷയങ്ങൾ
ആരാധനാക്രമം · കലണ്ടർ · അടയാളങ്ങൾ
ക്രിസ്തീയ സംഘടനകൾ · വിമർശനങ്ങൾ
പ്രാർത്ഥനകൾ · സഭൈക്യപ്രസ്ഥാനം
ഗിരിപ്രഭാഷണം · സംഗീതം · കല
മറ്റ് മതങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം
ലിബറൽ തിയോളജി
P christianity.svg ക്രിസ്തുമതം കവാടം

പെന്തക്കോസ്ത് ദിവസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബൈബിൾ അഖ്യാനത്തിനനുസരിച്ച്, [1] പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള ജ്ഞാനസ്നാനം വഴി ലഭിക്കുന്നുവെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന, നേരിട്ടുള്ളതും വ്യക്തിപരവുമായ ദൈവാനുഭവത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്ന സുവിശേഷാധിഷ്ഠിത ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങളാണ് പെന്തക്കോസ്ത് സഭകൾ. പെന്തകോസ്തുകളിൽ മിക്കവരും, പാപവിമുക്തിനേടി രക്ഷപ്രാപിക്കാനായി ഒരോ മനുഷ്യനും യേശുവിനെ കർത്താവും രക്ഷകനുമായി അംഗീകരിച്ച് അവന്റെ നാമത്തിൽ ജ്ഞാനസ്നാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരങ്ങളും സ്വീകരിക്കണമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. മറ്റു സുവിശേഷാധിഷ്ഠിത സഭകളിൽ മിക്കവയേയും പോലെ പെന്തക്കോസ്തുകളും, വിശ്വാസസംബന്ധിയായ കാര്യങ്ങളിൽ ബൈബിളിന്റെ സമ്പൂർണ ആധികാരികതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു.

കേരളത്തിലെ പെന്തക്കോസ്ത് സഭകൾ[തിരുത്തുക]

പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അമേരിക്കൻ മിഷനറികളാൽ തുടക്കം കുറിക്കപ്പെട്ടു. പെന്തക്കൊസ്ത് വിഭാഗത്തിലുള്ള നിരവധി സഭകൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. അസ്സെംബ്ലിസ് ഓഫ് ഗോഡ് (AG), യുണറ്റഡ് പെന്തകോസ്ത് സഭ (UPC), ഇന്ത്യൻ പെന്തക്കൊസ്തു സഭ(IPC), ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ്, വേൾഡ് മിഷൻ ഇവാൻഞ്ചലിസം (WME), പെന്തെക്കോസ്ത് മിഷൻ ശാരോൺ ഫെല്ലോഷിപ്പ് ചർച്ച്‌ , ന്യൂ ഇന്ത്യ ദൈവസഭ, അധികം ശാഖകൾ ഇല്ലാത്ത നിരവധി സ്വതന്ത്ര സഭകൾ, ന്യൂ ജനറേഷൻ സഭകൾ എന്നുവിളിക്കുന്ന ആഭരണധാരികളുടെ സഭകൾ തുടങ്ങിയവയാണ് കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ പെന്തക്കൊസ്തു സഭകൾ. മറ്റ് ക്രൈസ്തവസഭകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി പൂർണമായും ബൈബിൾ അനുസൃത ആരാധനാരീതിയാണ് ഇവരുടേത് എന്നാണ് ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നത്.[അവലംബം ആവശ്യമാണ്]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

2. https://en.m.wikepedia.org/wiki/Pentacostalism


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പെന്തക്കോസ്ത്_സഭ&oldid=3402371" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്