കുഴിത്തൊളു ശ്രീ ദുര്ഗ ദേവി ക്ഷേത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

കേരളത്തിൽ ,ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ  കരുണാപുരം പഞ്ചായത്തിൽ കുഴിത്തൊളു എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ക്ഷേത്രം ആണ് ശ്രീ ദുര്ഗ ദേവി ക്ഷേത്രം , കട്ടപ്പനയിൽ നിന്നും പതിനെട്ടു കിലോമീറ്റർ ആണ് ദുരം , ഏറ്റവും അടുത്ത റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കോട്ടയം