കുറ്റിപ്പുറം കേശവൻ നായർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖനായ കവിയാണ് കേശവൻ നായർ. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കുറ്റിപ്പുറത്ത് 1883-ൽ ജനിച്ചു.

(ഗ്രാമീണകന്യകയിൽ നിന്ന്......)

ഈ തത്ത്വസൂക്തം എഴുതിയ കുറ്റിപ്പുറത്തു കേശവൻ നായർ സാഹിത്യമഞ്ജരിയുടെ രചനാതന്ത്രങ്ങൾ ശരിക്കും ശീലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. ജനസാമാന്യത്തിന്റെ കവിതയാണ് കേശവൻ നായർ പകർന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എണ്ണപ്പെട്ട കാവ്യസമാഹാരം കാവ്യോപഹാരമാണ്. ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിന്റെ നന്മകളാണ് ഇതിലെ പ്രതിപാദ്യം.

മരണം[തിരുത്തുക]

1959-ൽ അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു.