കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർക്ക് നൽകുന്ന പ്രത്യേക സംരക്ഷണത്തിന്റെയും പരിചരണത്തിന്റെയും അവകാശങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുന്ന മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ ഒരു ഉപവിഭാഗമാണ് കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ.[1] (യുവജനാവകാശങ്ങളുമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ടതില്ല). 1989 ലെ കൺവെൻഷൻ ഓൺ ദി റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ചൈൽഡ് (CRC) "മജോറിറ്റി നേരത്തെ നേടുന്നില്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ബാധകമായ നിയമമനുസരിച്ച് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യനും" ഒരു കുട്ടിയായി നിർവചിക്കുന്നു.[2]കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കളുമായി സഹവസിക്കുന്നതിനുള്ള അവരുടെ അവകാശം, മനുഷ്യ സ്വത്വം, ശാരീരിക സംരക്ഷണം, ഭക്ഷണം, സാർവത്രിക സർക്കാർ ശമ്പളമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, കുട്ടിയുടെ പ്രായത്തിനും വികാസത്തിനും അനുയോജ്യമായ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. കുട്ടിയുടെ പൗരാവകാശങ്ങൾ, കുട്ടിയുടെ വംശം, ലിംഗഭേദം, ലൈംഗിക ആഭിമുഖ്യം, ലിംഗ സ്വത്വം, ദേശീയ ഉത്ഭവം, മതം, വൈകല്യം, നിറം, വംശം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവേചനത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. "ദുരുപയോഗം" എന്നത് ചർച്ചാവിഷയമാണെങ്കിലും, കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കുട്ടികളെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും വൈകാരികമായും ദുരുപയോഗത്തിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ മുക്തരാക്കുന്നതിനുള്ള സ്വയംഭരണ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള കഴിവ് പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. മറ്റ് നിർവചനങ്ങളിൽ പരിചരണത്തിനും പോഷണത്തിനുമുള്ള അവകാശങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.[3] "കൗമാരപ്രായക്കാർ", "കൗമാരക്കാർ", അല്ലെങ്കിൽ "യുവജനങ്ങൾ" എന്നിങ്ങനെയുള്ള യുവാക്കളെ വിവരിക്കുന്നതിന് അന്താരാഷ്ട്ര നിയമത്തിൽ മറ്റ് പദങ്ങളുടെ നിർവചനങ്ങളൊന്നുമില്ല[4] എന്നാൽ കുട്ടികളുടെ അവകാശ പ്രസ്ഥാനം യുവാക്കളുടെ അവകാശ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ നിയമം, രാഷ്ട്രീയം, മതം, ധാർമികത തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു.

ന്യായീകരണങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

മെക്സിക്കോയിലെ മെറിഡയിലെ തെരുവുകളിൽ "ക്ലോക്ക് ബോയ്" ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടി

[ഇവിടെ] കുട്ടികളുടെ വ്യതിരിക്തമായ നിലയും പ്രത്യേക ആവശ്യകതകളും അംഗീകരിക്കുന്ന, പൊതുവായതും ശിശു-നിർദ്ദിഷ്ടവുമായ ഉടമ്പടിയും 'സോഫ്റ്റ് ലോ'യും മനുഷ്യാവകാശ നിയമത്തിന്റെ ഒരു കൂട്ടമാണ്. [കുട്ടികൾ], അവരുടെ പ്രത്യേക ദുർബലതയും ഭാവി തലമുറ എന്ന നിലയിലുള്ള അവരുടെ പ്രാധാന്യവും കാരണം, പൊതുവെ പ്രത്യേക നടപടിക്ക് അർഹതയുണ്ട്. കൂടാതെ, അപകട സാഹചര്യങ്ങളിൽ, സഹായവും സംരക്ഷണവും സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ മുൻഗണനയുണ്ട്.

നിയമപ്രകാരം പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ എന്ന നിലയിൽ, ലോകത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും അധികാരപരിധിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് സ്വയംഭരണമോ സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അവകാശമോ ഇല്ല. പകരം, മാതാപിതാക്കൾ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ, അധ്യാപകർ, യുവജന പ്രവർത്തകർ, മറ്റുള്ളവർ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള അവരുടെ മുതിർന്ന പരിചരണകർക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആ അധികാരം നിക്ഷിപ്തമാണ്.[5] ഈ അവസ്ഥ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടത്ര നിയന്ത്രണം നൽകുകയും അവർ ദുർബലരാകുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു.[6] ലൂയിസ് അൽത്തൂസർ ഈ നിയമസംവിധാനത്തെ "അടിച്ചമർത്തുന്ന ഭരണകൂട ഉപകരണങ്ങൾ" എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു.[7]

കുട്ടികളുടെ ധനഹീനത, വിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങളുടെ അഭാവം, ബാലവേല എന്നിവയിലൂടെ മുതിർന്നവർ കുട്ടികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയും ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന രീതികൾ മറച്ചുവെക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് നയം പോലുള്ള ഘടനകൾ ചില വ്യാഖ്യാതാക്കൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വീക്ഷണത്തിൽ, കുട്ടികളെ ഒരു ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗമായി കണക്കാക്കണം. അവരോട് സമൂഹം എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്ന് പുനർവിചിന്തനം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്.[8]

എല്ലാ പ്രായത്തിലും അവകാശങ്ങളും കടമകളും അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ട സമൂഹത്തിലെ പങ്കാളികളായി കുട്ടികളെ അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.[9]

കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങളുടെ ചരിത്രപരമായ നിർവചനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഫറവോന്റെ മകൾ ഒഴുകുന്ന കൊട്ടയിൽ കുഞ്ഞ് മോശയോട് കരുണ കാണിക്കുന്നു. (എബ്രായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലാൻ അവളുടെ പിതാവ് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.)

സർ വില്യം ബ്ലാക്ക്‌സ്റ്റോൺ (1765-9) പരിപാലനം, സംരക്ഷണം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങി കുട്ടിയോടുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ മൂന്ന് കടമകൾ അംഗീകരിച്ചു.[10] ആധുനിക ഭാഷയിൽ, മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ഇവ സ്വീകരിക്കാൻ കുട്ടിക്ക് അവകാശമുണ്ട്.

കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങളുടെ ജനീവ പ്രഖ്യാപനം ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് അംഗീകരിച്ചു (1924). ഇത് സാധാരണ വികസനത്തിനുള്ള ആവശ്യകതകൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കുട്ടിയുടെ അവകാശം, വിശക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ ഭക്ഷണം, രോഗിയായ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യം സ്വീകരിക്കാനുള്ള അവകാശം എന്നിവ പ്രസ്താവിച്ചു. പരിചരണം, പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ അവകാശം, അനാഥർക്ക് അഭയം നൽകാനുള്ള അവകാശം, ചൂഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണത്തിനുള്ള അവകാശം എന്നിവയാണ്.[11]

യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് സാർവത്രിക മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം (1948) ആർട്ടിക്കിൾ 25(2)-ൽ "പ്രത്യേക സംരക്ഷണത്തിനും സഹായത്തിനും" മാതൃത്വത്തിന്റെയും കുട്ടിക്കാലത്തിന്റെയും ആവശ്യകതയും "സാമൂഹിക സംരക്ഷണത്തിനുള്ള" എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും അവകാശവും അംഗീകരിച്ചു.[12]

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭ കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനം (1959) അംഗീകരിച്ചു. അതിൽ കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പത്ത് തത്വങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. അവകാശങ്ങളുടെ സാർവത്രികത, പ്രത്യേക സംരക്ഷണത്തിനുള്ള അവകാശം, വിവേചനത്തിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണത്തിനുള്ള അവകാശം എന്നിവ മറ്റ് അവകാശങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. [13]

കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ നിർവചിക്കുന്നതിലെ സമവായം കഴിഞ്ഞ അമ്പത് വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമാണ്.[14] 1973-ൽ ഹിലാരി ക്ലിന്റൺ (അന്ന് ഒരു അറ്റോർണി) എഴുതിയ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ "ഒരു നിർവചനം ആവശ്യമുള്ള ഒരു മുദ്രാവാക്യം" ആണെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു.[15] ചില ഗവേഷകർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്ന ആശയം ഇപ്പോഴും കൃത്യമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കുട്ടികൾക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾക്ക് ഏകീകൃതമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട നിർവചനമോ സിദ്ധാന്തമോ ഇല്ലെന്ന് കുറഞ്ഞത് ഒരാളെങ്കിലും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.[16]

കുട്ടികളുടെ ജീവിതവുമായി നിയമം കടന്നുകയറുന്ന ഘട്ടമായാണ് കുട്ടികളുടെ അവകാശ നിയമം നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ജുവനൈൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, ക്രിമിനൽ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ, ഉചിതമായ പ്രാതിനിധ്യം, ഫലപ്രദമായ പുനരധിവാസ സേവനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. സംസ്ഥാന പരിചരണത്തിൽ കുട്ടികൾക്കുള്ള ജാഗ്രതയും സംരക്ഷണവും; എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ വംശം, ലിംഗഭേദം, ലൈംഗിക ആഭിമുഖ്യം, ലിംഗ വ്യക്തിത്വം, ദേശീയ ഉത്ഭവം, മതം, വൈകല്യം, നിറം, വംശം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവ പരിഗണിക്കാതെ വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവും ശുപാർശയും ഉറപ്പാക്കുന്നു.[17]

വർഗ്ഗീകരണം[തിരുത്തുക]

അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ നിയമപ്രകാരം കുട്ടികൾക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുണ്ട്. അവർക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായവരെപ്പോലെ തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായ പൊതു മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുണ്ട്, എന്നിരുന്നാലും വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള അവകാശം പോലെയുള്ള ചില മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ പ്രവർത്തനരഹിതമാണെങ്കിലും, രണ്ടാമതായി, അവർക്ക് അവരുടെ ന്യൂനപക്ഷത്തിൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രത്യേക മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുണ്ട്.[18]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. "Children's Rights" Archived 2008-09-21 at the Wayback Machine., Amnesty International. Retrieved 2/23/08.
 2. Convention on the Rights of the Child, G.A. res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989), entered into force Sept. 2 1990.
 3. Bandman, B. (1999) Children's Right to Freedom, Care, and Enlightenment. Routledge. p 67.
 4. "Children and youth", Human Rights Education Association. Retrieved 2/23/08.
 5. Lansdown, G. "Children's welfare and children's rights," in Hendrick, H. (2005) Child Welfare And Social Policy: An Essential Reader. The Policy Press. p. 117
 6. Lansdown, G. (1994). "Children's rights," in B. Mayall (ed.) Children's childhood: Observed and experienced. London: The Falmer Press. p 33.
 7. Jenks, C. (1996) "Conceptual limitations," Childhood. New York: Routledge. p 43.
 8. Thorne, B (1987). "Re-Visioning Women and Social Change: Where Are the Children?". Gender & Society. 1 (1): 85–109. doi:10.1177/089124387001001005. S2CID 145674085.
 9. Lansdown, G. (1994). "Children's rights," in B. Mayall (ed.) Children's childhood: Observed and experienced. London: The Falmer Press. p 34.
 10. Blackstone's Commentaries on the Laws of England, Book One, Chapter Sixteen. (1765-1769).
 11. Geneva Declaration of the Rights of the Child of 1924, adopted Sept. 26, 1924, League of Nations O.J. Spec. Supp. 21, at 43 (1924).
 12. "Universal Declaration of Human Rights" (PDF). 10 December 1948. Retrieved 16 October 2015.
 13. Declaration of the Rights of the Child, G.A. res. 1386 (XIV), 14 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 19, U.N. Doc. A/4354 (1959).
 14. Franklin, B. (2001) The new handbook of children's rights: comparative policy and practice. Routledge. p 19.
 15. Rodham, H (1973). "Children Under the Law". Harvard Educational Review. 43 (4): 487–514. doi:10.17763/haer.43.4.e14676283875773k. Archived from the original on 2019-08-19. Retrieved 2022-05-03.
 16. Mangold, S.V. (2002) "Transgressing the Border Between Protection and Empowerment for Domestic Violence Victims and Older Children: Empowerment as Protection in the Foster Care System," New England School of Law. Retrieved 4/3/08.
 17. Ahearn, D., Holzer, B. with Andrews, L. (2000, 2007) Children's Rights Law: A Career Guide. Harvard Law School. Retrieved 18 October 2015.
 18. UNICEF, Convention on the Rights of the Child Archived 2019-03-06 at the Wayback Machine., 29 November 2005.

പുറംകണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

ഗ്രന്ഥസൂചിക[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കുട്ടികളുടെ_അവകാശങ്ങൾ&oldid=3961443" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്