കീഴമ്മാകം ശ്രീ ശിവശക്തി മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

'ശ്രീ മഹാദേവനും ശ്രീ പാർവ്വതിയും ശ്രീ ഗണപതിയും ഒന്നിച്ച് ഒരേ പീഠത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന അത്യപൂർവ്വക്ഷേത്രമാണ് കീഴമ്മാകം ശ്രീ ശിവശക്തി മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രം. ക്ഷേത്ര ഭരണകാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്‌ ശ്രീ രാജരാജേശ്വരി ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ്‌ ആണ്.

ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ഉത്സവങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  • ശ്രീ. ജി. രാജഗോപാൽ
  • ശ്രീ സതീഷ്കുമാർ