കിർത്താഡ്സ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ റിസേർച്ച് ട്രെയിനിംഗ് ആന്റ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ്സ് ആന്റ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് (Kerala Institute for Research Training and Development Studies of Scheduled Castes and Scheduled Tribes- KIRTADS) എന്നതിന്റ്റെ ചുരുക്കപ്പേർ. കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ ചേവായൂർ - മലാപ്പറമ്പ് റോഡിൽ (ഗോൾഫ് ലിങ്ക് റോഡ്) ചേവായൂരിൽ നിന്നും ഒരു കി.മീ ദൂരെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഒരു കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമാണ്. പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ്ഗ ക്ഷേമ വകുപ്പിനു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ്ഗ ക്ഷേമത്തിനായുള്ള ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണു ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.1972-ൽ സ്ഥാപിതമായി. ഇവിടെ ഒരു മ്യൂസിയവും ഓപ്പൺ എയർ തീയ്യറ്ററും ഉണ്ട്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കിർത്താഡ്സ്&oldid=3269654" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്