കാർബൺ ചോർച്ച

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

കാർബൺ ചോർച്ച എന്നത് ഒരു രാജ്യം നിർബന്ധമായ കാലാവസ്ഥ നയം മൂലം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറതള്ളൽ കുറയ്ക്കുംപ്പോൾ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൽ കൂടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ്.[1] 

കാർബൺ ചോർച്ച്യ്ക്ക് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്.

  • ഒരു രാജ്യത്തെ പുറംതള്ളൽ നയംകൊണ്ട് അവിടത്തെ ഉദ്പാദനച്ചെലവ് കൂടുമ്പോൾ, ഈ നയം ഉദാരമായ ഒരു രാജ്യത്ത്തിന് വ്യാപാര മേൽക്കോയമയുണ്ടാവും. ഒരു വസ്തുവിന്റെ ആവശ്യകത  ഒരേ പോലെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഉദ്പാദനം ചെലവുകുറഞ്ഞ ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് മാറും. അതുകൊണ്ട് ആഗോള പുറം തള്ളളിൽ കുറവുണ്ടാകുന്നില്ല.
  • ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതി നയത്തിൽ ചില ഇന്ധനത്തിനൊ വസ്തുവിനൊ ഇളവുണ്ടാകുംപ്പോൾ ആവശ്യം കുറയും അതുമൂലം വിലയും കുറയും. ആ സമയത്ത് ഇളവുകളില്ലാത്ത രാജ്യം ലാഭം കണക്കാക്കാതെ വിതരണം നടത്തും. 

ദീർഘകാല ചോർച്ചയുടെ ഫലത്തെ പറ്റി അഭിപ്രായ ഐക്യമില്ല.[2]

കാർബൺ ചോർച്ച ഒരു തരം കവിഞ്ഞൊഴുകലാണ്. [3]

"പുറംതള്ളൽ കുറയ്ക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കു പുറത്ത് കാർബ്ബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൂടുന്നതാണ് എന്നാണ് കാർബ്ബൺ ചോർച്ചയുടെ നിർവചനം. " [4]

അവലംബം [തിരുത്തുക]

  1. Andrés Cala (18 November 2014), Emissions Loophole Stays Open in E.U., The New York Times, ശേഖരിച്ചത് 1 April 2015
  2. Goldemberg, J.; മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം. (1996). J.P. Bruce.; മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം. (സംശോധകർ.). Introduction: scope of the assessment. In: Climate Change 1995: Economic and Social Dimensions of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (PDF). This version: Printed by Cambridge University Press, Cambridge, U.K., and New York, N.Y., U.S.A.. PDF version: IPCC website. pp. 27–28. doi:10.2277/0521568544. ISBN 978-0-521-56854-8.
  3. IPCC (2007), B. Metz; മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം. (സംശോധകർ.), Glossary A-D. In (section): Annex I. In (book): Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (PDF), Cambridge University Press, Cambridge, U.K., and New York, N.Y., U.S.A., ശേഖരിച്ചത് 2010-04-18
  4. Barker, T.; മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം. (2007), B. Metz; മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം. (സംശോധകർ.), 11.7.2 Carbon leakage. In (book chapter): Mitigation from a cross-sectoral perspective. In (book): Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Print version: Cambridge University Press, Cambridge, U.K., and New York, N.Y., U.S.A.. This version: IPCC website, ശേഖരിച്ചത് 2010-04-05

 

== കൂടുതൽ വായന്യ്ക്ക് == 

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കാർബൺ_ചോർച്ച&oldid=2725932" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്