കാർപ്പിള്ളിക്കാവ് ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
കാർപ്പിള്ളിക്കാവ് ശ്രീ മഹാദേവക്ഷേത്രം

കേരളത്തിലെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മഞ്ഞപ്ര ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ശിവക്ഷേത്രമാണ് കാർപ്പിള്ളിക്കാവ് ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം. കേരളത്തിലെ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ദർശനമുള്ള അപൂർവ്വം ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്.കാർത്തവീരാർജ്ജുനനാൽ പ്രതിഷ്ഠിതമാ‍ണ് ഇവിടുത്തെ ശിവലിംഗം എന്നു കരുതപ്പെടുന്നു.

പ്രവേശനകവാടം

കാർപ്പിള്ളിക്കാവ് പൂരം ഇവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്. മകരമാസത്തിൽ എട്ടുദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ പൂരം ജനുവരി അവസാ‍നവും ഫെബ്രുവരി ആദ്യവുമായി ആണ് നടക്കുക. ഈ സമയത്ത് ശിവൻ പ്രസാദവാനായിരിക്കും എന്നും ഭക്തജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹ സാഫല്യം വരുത്തുമെന്നും ഭക്തർ കരുതുന്നു.

അനുബന്ധം[തിരുത്തുക]