കാന്തികവിഭജനം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ലോഹനിഷ്കർഷണത്തിൽ അയിരിന്റെ സാന്ദ്രണത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന പ്രക്രിയകളിലൊന്നാണ് കാന്തികവിഭജനം. അയിരിന്റെയും ഗാങിന്റെയും (മാലിന്യങ്ങൾ) കാന്തിക സ്വഭാവത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇരുമ്പയിരുകളുടെ സാന്ദ്രണത്തിനാണ് ഈ പ്രക്രിയ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറ്.

പ്രവർത്തനം[തിരുത്തുക]

കാന്തിക വിഭജനം നടത്തണമെങ്കിൽ അയിരോ ഗാങോ കാന്തികക്ഷേത്രം ഉപയോഗിച്ച് ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കണം. പൊടിച്ച അയിർ ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലത്തിലൂടെ കടത്തിവിടുന്നു. കാന്തിക സ്വഭാവമുള്ള കണികകൾ ഒരു ഭാഗത്തും കാന്തിക സ്വഭാവമില്ലാത്തവ മറ്റൊരു ഭാഗത്തുമായി വേർതിരിച്ച് കിട്ടുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കാന്തികവിഭജനം&oldid=1698876" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്