കവാടത്തിന്റെ സംവാദം:സാഹിത്യം/ആമുഖം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ആമുഖത്തില്‍ non-fiction ഒന്നു തര്‍ജ്ജിമ ചെയ്യാമോ..? — ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Jacob.jose (സംവാദംസംഭാവനകൾ)

fiction എന്നതിനു നോവല്‍, ആഖ്യായിക, കല്‌പനാസൃഷ്ടി, കെട്ടുകഥ എന്നൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ non-fiction എന്താണാവോ? — ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Sadik khalid (സംവാദംസംഭാവനകൾ)
നോവല്‍ - Novel, കഥ - story ഒക്കെ ആണ്. fiction-ന്റെ തന്നെ പരിഭാഷ അത്ര കൃത്യമല്ല; കൂടുതല്‍ യോജ്യമായ വാക്കുണ്ടെങ്കില്‍ ഉചിതമായിരുന്നു.. --ജേക്കബ് 10:12, 29 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2007 (UTC)
ഫിക്ഷന്‍: ഗദ്യം, നോണ്‍-ഫിക്ഷന്‍: ഗദ്യേതരം എന്ന് മാറ്റട്ടേ? simy 10:46, 29 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2007 (UTC)
ഗദ്യത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ Prose എന്നാണ്. ആ അര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഗദ്യം എന്നത് ലേഖനത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. Prose and Poetry, ഗദ്യം, പദ്യം എന്ന് വിവര്‍ത്തനം.. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോള്‍ ഗദ്യം കാല്പനികമോ കാ‍ല്പനികേതരമോ (സാദിക്ക് നിര്‍ദേശിച്ച കല്പനാസൃഷ്ടി എന്ന പദത്തിന്, സിമി നിര്‍ദേശിച്ച രീതിയില്‍ ഒരു വകഭേദം വരുത്തിക്കൊണ്ട്) ആവാം എന്ന അര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കാമെന്നു തോന്നുന്നു. പക്ഷേ കാല്പനിക സാഹിത്യം, കാല്പനികേതര സാഹിത്യം എന്നൊന്നും ഞാന്‍ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല; ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അര്‍ത്ഥത്തോട് ഏറ്റം സാമ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും.. --ജേക്കബ് 11:46, 29 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2007 (UTC)
കാല്പനിക പ്രസ്ഥാനം എന്നത് Romanticism, Romantic movement ഒക്കെ ആണ്. simy 12:28, 29 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2007 (UTC)